Wyświetleń
353,835
21:11:19
01.10.2023 (Sunday)

Konwersja plików AMR na MP3

Wyświetleń: 79,185
Ostatnia modyfikacja: 24.08.2016

Spis treści


AMR - Adaptive Multi-Rate (AMR-NB, AMR-WB i AMR-WB+)

AMR jest formatem kontenera multimedialnego oraz formatem kompresji audio zoptymalizowanej pod kątem kodowania mowy ludzkiej w celu przesyłania dźwięku w sieciach telekomunikacyjnych.

Kompresja AMR jest powszechnie wykorzystywana w telefonach komórkowych - dyktafony wbudowane w takich telefonach bardzo często nagrywają dźwięk w formacie AMR, a telefony umożliwiające nagrywanie filmów często zapisują je w formacie-kontenerze 3GP, w którym osadza się ścieżki dźwiękowe zakodowane przy użyciu kompresji AMR.

Istnieje kilka wariantów kompresji AMR:

  • AMR-NB (Adaptive Multi-Rate - Narrowband) - jest to podtawowa i najczęściej wykorzystywana metoda kompresji AMR, w której próbkowanie dźwięku odbywa się z częstotliwością 8 kHz z przepływnością bitów (bitrate) równą 4.75, 5.15, 5.9, 6.7, 7.4, 7.95, 10.2 lub 12.2 kbit/s.
    Pliki audio ze ścieżkami dźwiękowymi zakodowanymi przy użyciu tej wersji kompresji AMR mają z reguły rozszerzenie .amr
  • AMR-WB (Adaptive Multi-Rate - Wideband) - nowsza wersja kompresji AMR, w której stosuje się próbkowanie dźwięku wynoszące 16 kHz oraz bitrate równy 6.6, 8.85, 12.65, 14.25, 15.85, 18.25, 19.85, 23.05 lub 23.85 kbit/s. Jakość dźwięku otrzymanego po kompresji AMR-WB jest z reguły znacznie lepsza niż przy kompresji AMR-NB.
    Pliki audio ze ścieżkami dźwiękowymi zakodowanymi przy użyciu kompresji AMR-WB mają najczęściej rozszerzenie .awb
  • AMR-WB+ (Extended Adaptive Multi-Rate – Wideband) - najnowsza odmiana kompresji AMR zapewniająca wysoką jakość dźwięku. Stosuje się tutaj próbkowanie z częstotliwością 16, 24, 32 lub 48 kHz, oraz bitrate od 5.2 do 48 kbit/s.

Pliki AMR można odtwarzać za pomocą niektórych odtwarzaczy programowych (np. VLC, MPlayer). Niestety, większość odtwarzaczy przenośnych (poza telefonami komórkowymi) i prawie wszystkie odtwarzacze stacjonarne, nie obsługują formatu AMR.

Konwersja plików AMR na MP3 za pomocą programu Pazera Free Audio Extractor

Niniejszy poradnik pokazuje krok po kroku jak przekonwertować pliki AMR do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji będzie Pazera Free Audio Extractor, który oprócz wyciągania ścieżek dźwiękowych z plików wideo, pozwala także konwertować pliki muzyczne.

Program jest całkowicie darmowy (do celów domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

1. Uruchomienie programu i dodanie plików AMR do listy przetwarzania

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawi się okno główne, takie jak na poniższym obrazku.

Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor
Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor

Aby przekonwertować pliki AMR, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym i wskazać żądane pliki AMR.
Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

2. Ustawienie parametrów konwersji AMR do MP3

Po dodaniu plików AMR do listy przetwarzania, kolejnym krokiem jest ustawienie w sekcji Audio formatu wyjściowego na MP3 - MPEG-1 Layer 3.

Następnie należy wybrać żądany bitrate (przepływność bitów) używany przy konwersji plików AMR do MP3. Trzeba pamiętać, że dźwięk w plikach AMR jest kodowany z wykorzystaniem bardzo niskich wartości bitrate (dla AMR-NB maksymalnie 12,2 kbit/s), dlatego przy kompresji AMR do MP3 najlepiej ustawić bitrate na stosunkowo niewielką wartość. Z drugiej strony, koder MP3 niezbyt dobrze radzi sobie z kompresją audio przy bardzo niskich wartościach bitratu, dlatego zalecane jest ustawienie nieco wyższej wartośći tego parametru niż w pliku żródłowym. Minimum 24 lub nawet 32 kbit/s.

Jeśli na liście Bitrate ustawisz Auto, minimalna wartość bitratu audio użyta w trakcie kodowania wyniesie 32 kbit/s. Jeżeli plik źródłowy został zakodowany z bitratem większym niż 32 kbit/s, w trakcie kodowania AMR do MP3 zostanie użyta taka sama (lub zbliżona) wartość bitrate co w pliku źródłowym.

Gdy parametry Częstotliwość próbkowania oraz Kanały pozostawisz w pozycjach Auto, wtedy wartości obu parametrów w wygenerowanym pliku MP3 będą takie same co w pliku źródłowym AMR (dla AMR-NB będą to opowiednio: 8kHz i jeden kanał audio).

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wynikowym pliku MP3. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

Przy ustawieniach sugerowanych powyżej, podczas konwersji AMR-NB do MP3 będzie stosowany bitrate 32 kbit/s, przy próbkowaniu dźwięku wynoszącym 8 kHz. Niektóre odtwarzacze nie obsługują tak niskich wartości bitrate i/lub częstotliwości próbkowania.

Jeśli Twój odtwarzacz nie może odtworzyć plików MP3 wygenerowanych przez program Pazera Free Audio Extractor, sprawdź w dokumentacji swojego odtwarzacza minimalne obsługiwane wartości tych parametrów w plikach MP3.

Jeżeli nie masz dostępu do dokumentacji, spróbuj ustawień pokazanych na poniższym obrazku:

Zalecane ustawienia konwersji AMR do MP3
Zalecane ustawienia konwersji AMR do MP3

3. Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików AMR do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja AMR na MP3
Konwersja AMR na MP3

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy można zmienić w sekcji Wyjście. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki AMR, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.