Wyświetleń
355,324
02:38:41
24.02.2024 (Saturday)

Konwersja plików FLAC na MP3

Wyświetleń: 57,851
Ostatnia modyfikacja: 23.08.2016

Spis treści


FLAC i MP3

FLAC jest kontenerem multimedialnym oraz formatem bezstratnej kompresji dźwięku. Pliki zakodowane koderem FLAC osadzone w kontenerze FLAC mają rozszerzenie .flac. Strumienie audio zakodowane tym koderem można też osadzać w innych kontenerach multimedialnych, np. w plikach Ogg (Ogg FLAC).
Ponieważ FLAC jest kompresorem bezstratnym, po dekompresji otrzymywany jest oryginalny strumień audio, dzięki czemu jakość odtwarzanego dźwięku jest dokładnie taka sama co w materiale źródłowym. Z tego względu pliki FLAC świetnie nadają się do archiwizacji płyt Audio CD.

Niestety, kompresja bezstratna FLAC ma również słabe strony - pliki FLAC cechują się sporymi rozmiarami. Kompresja FLAC pozwala zmniejszyć rozmiar plików o ok. 40-60% w stosunku do materiału wyjściowego, podczas gdy stratne kompresory audio (np. MP3, WMA, AAC, Vorbis) osiągają z reguły dużo wyższy stopień kompresji (nawet do 90%), a przy odpowiednio dobranych parametrach kompresji stratnej spadek jakości dźwięku będzie bardzo niewielki.

Pliki FLAC są pospolicie spotykane w Internecie - wiele serwisów muzycznych udostępnia nagrania zapisane właśnie w plikach FLAC, także w programach do wymiany plików w sieciach P2P (peer-to-peer) znaleźć można dużą liczbę takich plików. Można je również bardzo łatwo utworzyć samodzielnie np. zgrywając płyty Audio CD za pomocą programu Exact Audio Copy lub innego rippera obsługującego kompresję FLAC, czy konwertując pliki audio do formatu FLAC za pomocą programu Pazera Free Audio Extractor lub innego konwertera audio.

Pliki FLAC można odtwarzać za pomocą prawie każdego nowoczesnego odtwarzacza programowego (np. VLC, MPlayer), także coraz więcej odtwarzaczy stacjonarnych i przenośnych obsługuje kompresję FLAC. Jeśli jednak Twój odtwarzacz nie obsługuje formatu FLAC lub masz ograniczoną ilość wolnego miejsca na nośniku danych (dysk twardy, karta SD itp.), najlepszym rozwiązaniem jest wtedy konwersja plików FLAC do formatu MP3. MP3 jest obecnie najpopularniejszym formatem kompresji audio, obsługiwanym przez prawie każdy odtwarzacz programowy i przenośny oraz większość nowych odtwarzaczy stacjonarnych.

Więcej informacji na temat formatu FLAC można znaleźć na stronie xiph.org/flac oraz na polskiej i angielskiej stronie Wikipedii.

Konwersja FLAC na MP3

Niniejszy poradnik pokazuje krok-po-kroku jak przekonwertować pliki FLAC do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji będzie Pazera FLAC to MP3 Converter. Program ten jest całkowicie darmowy i można go pobrać tutaj. Do kodowania dźwięku do formatu MP3 program wykorzystuje najnowszą wersję stabilną najpopularniejszego kodera MP3 - LAME.

Uwaga!
W procesie konwersji dowolnego pliku audio (np. FLAC) do formatu MP3 stosowana jest kompresja stratna, a co za tym idzie, zawsze następuje strata jakości dźwięku. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich ustawień konwersji, utrata jakości będzie bardzo niewielka, praktycznie niedostrzegalna. Dlatego też wszystkim mniej doświadczonym użytkownikom zaleca się przeczytanie niniejszego poradnika do końca, a przynajmniej punktu 2-giego.

1. Uruchomienie programu i dodanie plików FLAC do listy przetwarzania

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawi się okno główne, takie jak na poniższym obrazku.

Okno główne programu Pazera FLAC to MP3 Converter
Okno główne programu Pazera FLAC to MP3 Converter

Aby przekonwertować pliki FLAC, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym i wybierz pliki FLAC, które chcesz przekonwertować. Wybrane pliki pojawią się na liście. Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

2. Konwersja FLAC do MP3 z wykorzystaniem profilów ustawień

Parametry konwersji audio możesz ustawić samodzielnie lub też skorzystać z profilów - zestawów ustawień kodowania audio - dołączonych do programu i dostępnych w sekcji Profil.

Lista rozwijalna z profilami konwersji
Lista rozwijalna z profilami konwersji

Zalecanym profilem konwersji jest profil o nazwie Domyślne ustawienia kodera. Gdy go wybierzesz, przy kodowaniu dźwięku wykorzystany zostanie standardowy preset LAME: kodowanie w trybie zmiennej przepływności bitów (VBR), z wartością minimalną równą 170 kbit/s i wartością maksymalną wynoszącą 210 kbit/s. Przy takich wartościach osiąga się zazwyczaj kompromis pomiędzy jakością dźwięku a rozmiarem wynikowego pliku MP3.
Presety LAME są zetawami ustawień kodera LAME opracowanymi przez samych twórców tego kodera, a preset standard został opracowany z myślą o potrzebach większości użytkowników.

Wybierając wyżej opisany profil, wykorzystane zostanie kodowanie ze zmienną przepływnością bitów - VBR. Niestety, niektóre starsze odtwarzacze obsługują pliki MP3 zakodowane tylko ze stałą przepływnością bitów - CBR. Jeśli posiadasz taki odtwarzacz, powinieneś wybrać jeden z profilów CBR. Zalecanym profilem CBR jest MP3 192 kbit/s CBR.

3. Ręczne ustawienia parametrów konwersji FLAC do MP3 - dla zaawansowanych

Jeżeli nie chcesz korzystać z dołączonych profilów ustawień, wszystkie parametry konwersji FLAC do MP3 musisz ustawić samodzielnie w sekcji Audio. Ustawień tych nie jest zbyt dużo, jednak zalecane jest choćby niewielkie doświadczenie w konwersji plików audio.

Pierwszym krokiem jest ustawienie na liście Format wyjściowy pozycji MP3.

Następnie należy wybrać tryb bitratu, który zostanie użyty w trakcie kodowania. Dostępne są trzy tryby:
  • CBR (constant bitrate) - kodowanie ze stałą przepływnością bitów.
  • VBR (variable bitrate) - kodowanie ze zmienną przepływnością bitów.
  • ABR (average bitrate) - kodowanie ze średnią przepływnością bitów (odmiana VBR).

Jeśli wybierzesz tryb VBR, musisz dodatkowo wybrać jeden z presetów kodera LAME dostępnych na liście Preset LAME. Preset Standard jest zalecany.

Jeżeli wybrałeś tryb CBR lub ABR, musisz także ustawić żądany bitrate (przepływność bitów) używany przy konwersji audio - parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości dźwięku.

Jeżeli na liście Bitrate ustawisz pozycję Auto, przy konwersji zostanie użyty bitrate domyślny, który w bieżącej wersji programu Pazera FLAC to MP3 Converter wynosi 192 kbit/s. Taka wartość powinna zapewnić dobrą jakość dźwięku, a rozmiar utworzonego pliku MP3 będzie dużo mniejszy od źródłowego pliku FLAC.
Maksymalną wartością bitrate jest 320 kbit/s, ale przy takim ustawieniu pliki MP3 bedą znacznie większe a jakość dźwięku tylko nieznacznie lepsza niż przy zastosowaniu 192 kbit/s.

Kolejnym parametrem jest częstotliwość próbkowania.
Koder LAME umożliwia kodowanie dźwięku tylko z kilkoma wartościami tego parametru: 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100, 48000 Hz. Ustawieniem zalecanym jest 44100 Hz (powszechnie stosowane na płytach Audio CD).
Jeżeli częstotliwość próbkowania ustawisz w pozycji Auto, wówczas - jeśli to możliwe - w trakcie konwersji do MP3 wartośc tego parametru zostanie zachowana. Trzeba jednak pamiętać, że koder FLAC umożliwia stosowanie częstotliwości próbkowania ze znacznie większego zakresu niż kodery MP3. Dlatego, przy ustawienu Auto, jeżeli dźwięk w źródłowym pliku FLAC został zakodowany z wartością mniejszą niż 8000 Hz, w trakcie konwersji do MP3 zostanie użyta wartość minimalna kodera LAME - 8000 Hz. Jeśli natomiast w pliku FLAC częstotliwość próbkowania przekracza 48000 Hz - zastosowana zostanie wartość maksymalna LAME, czyli 48000 Hz.

Następnym parametrem konwersji jest liczba kanałów audio, którą należy ustawić na liście Kanały.
Koder LAME obsługuje tylko jeden lub dwa kanały audio, podczas gdy koder FLAC - do 8 kanałów.
Jeżeli na liście Kanały ustawisz pozycję Auto, a liczba kanałów w pliku FLAC jest większa od 2, wówczas w trakcie konwersji do MP3 nastąpi redukcja kanałów audio do dwóch.

Ostatnim parametrem konwersji jest poziom głośności dźwięku w wygenerowanym pliku MP3 względem poziomu głośności w źródłowym pliku FLAC. Do jego regulacji służy suwak Głośność. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

4. Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików FLAC do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja FLAC na MP3
Konwersja FLAC na MP3

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki FLAC, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.

5. Problemy z odtwarzaniem plików MP3

Jeżeli przekonwertowałeś pliki FLAC do MP3, a Twój odtwarzacz nie może ich odtworzyć, prawdopodobnie któryś z parametrów konwersji został dobrany nieprawidłowo. Sprawdź w dokumentacji swojego odtwarzacza obsługiwane zakresy częstotliwości próbkowania, przepływności bitów (bitrate) oraz trybu kodowania (CBR, VBR). Ustaw parametry konwersji mieszczące się w tych zakresach i ponownie dokonaj konwersji. Jeśli nie masz dostępu do dokumentacji, możesz poszukać informacji w Internecie lub znaleźć odpowiednie wartości metodą prób i błędów.

Gdy znajdziesz już właściwe wartości parametrów kodowania, możesz je zapisać do pliku z profilem (menu Koder -> Zapisz ustawienia kodera). Zapisany profil pojawi się na liście profili i będzie dostępny w trakcie bieżącej sesji programu a także po restarcie.

Na poniższym obrazku pokazane są ustawienia konwersji, które powinny zapewnić bezproblemowe odtwarzanie wygenerowanych plików MP3 w zdecydowanej większości odtwarzaczy.

Ustawienia uniwersalne
Ustawienia uniwersalne