Wyświetleń
200,393
14:03:03
30.06.2016 (Thursday)

Konwersja plików FLAC na MP3

(Odsłon: 41113)

FLAC i MP3

FLAC (Free Lossless Audio Codec) jest popularnym formatem bezstratnej kompresji dźwięku stosowanym w plikach audio z rozszerzeniem .flac. Przy dekompresji takich plików otrzymywany jest oryginalny strumień audio, dzięki czemu jakość odtwarzanego dźwięku jest dokładnie taka sama co w materiale źródłowym. Z tego względu pliki FLAC świetnie nadają się do archiwizacji płyt CD Audio.

Niestety, takie rozwiązanie ma również swoje słabe strony - pliki FLAC cechują się sporymi rozmiarami. Kompresja FLAC pozwala zmniejszyć rozmiar plików o ok. 40-60% w stosunku do materiału wyjściowego, podczas gdy stratne kompresory audio (np. MP3, WMA, AAC) osiągają z reguły dużo wyższy stopień kompresji (nawet do 90%), a przy odpowiednio dobranych parametrach kompresji utrata jakości dźwięku będzie bardzo nieznaczna.

Pliki FLAC są pospolicie spotykane w Internecie - wiele serwisów muzycznych udostępnia nagrania zapisane właśnie w plikach FLAC, także w programach do wymiany plików w sieciach P2P (peer-to-peer) znaleźć można dużą liczbę takich plików. Można je również bardzo łatwo utworzyć samodzielnie np. zgrywając płyty CD Audio za pomocą programu Exact Audio Copy lub innego rippera obsługującego kompresję FLAC, czy konwertując pliki audio do formatu FLAC za pomocą programu Pazera Free Audio Extractor lub innego konwertera audio.

Pliki FLAC można odtwarzać za pomocą prawie każdego nowoczesnego odtwarzacza programowego (np. VLC, MPlayer), także coraz więcej odtwarzaczy stacjonarnych i przenośnych obsługuje kompresję FLAC. Jeśli jednak Twój odtwarzacz nie obsługuje formatu FLAC lub masz ograniczoną ilość wolnego miejsca w wykorzystywanej pamięci (dysk twardy, karta SD itp.), najlepszym rozwiązaniem jest wtedy konwersja plików FLAC do formatu MP3. MP3 jest obecnie najpopularniejszym formatem kompresji audio, obsługiwanym przez prawie każdy odtwarzacz programowy i przenośny oraz większość nowych odtwarzaczy stacjonarnych.

Więcej informacji na temat kompresji FLAC można znaleźć na stronie flac.sourceforge.net oraz w Wikipedii.


Konwersja FLAC na MP3 za pomocą programu Pazera Free Audio Extractor

Niniejszy poradnik pokazuje krok-po-kroku jak przekonwertować pliki FLAC do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji będzie Pazera Free Audio Extractor, który oprócz ekstrakcji strumieni audio z plików wideo, pozwala także konwertować pliki muzyczne. Program ten jest całkowicie darmowy.

 1. Uruchomienie programu i dodanie plików FLAC do listy przetwarzania

  Program Pazera Free Audio Extractor można pobrać tutaj. Program jest udostępniany w postaci archiwum ZIP, którego zawartość należy wypakować do dowolnego folderu. Po wypakowaniu plików z archiwum należy podwójnie kliknąć plik AudioExtractor.exe - pojawi się okno główne programu, takie jak na poniższym obrazku.

  Rysunek 1. Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor
  Pazera Free Audio Extractor - Okno główne programu
  Aby przekonwertować pliki FLAC, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj pliki i wskazać żądane pliki FLAC. Pojawią się one na liście przetwarzania (zob. rysunek 2). Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

 2. Ustawienia parametrów konwersji FLAC do MP3

  Po dodaniu plików FLAC do listy przetwarzania, kolejnym krokiem jest ustawienie formatu wyjściowego na MP3 - MPEG-1 Layer 3 w sekcji Ustawienia audio.

  Następnie w ustawieniach audio należy wybrać żądany bitrate (przepływność bitów) plików MP3. Parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości dźwięku, który zostanie zapisany w plikach MP3. Jeśli na liście Bitrate zostanie ustawiona pozycja Auto, przy konwersji zostanie użyty domyślny bitrate, który w bieżącej wersji programu Pazera Free Audio Extractor wynosi 128 kbit/s. Wartość ta stanowi kompromis pomiędzy jakością dźwięku a wielkością pliku wynikowego.
  Największą dopuszczalną wartością parametru bitrate jest 320 kbit/s. Przy takim ustawieniu strata jakości dźwięku będzie bardzo niewielka, a wielkość wygenerowanego pliku MP3 powinna być wyraźnie mniejsza od źródłowego pliku FLAC.

  Parametry Częstotliwość próbkowania oraz Kanały (liczba kanałów audio w pliku wynikowym) najlepiej pozostawić w pozycjach Auto, wtedy program dobierze automatycznie odpowiednie wartości.

  Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wynikowym pliku MP3. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

  Poniższy rysunek przedstawia ustawienia programu Pazera Free Audio Extractor do konwersji plików FLAC na MP3 z najlepszą możliwą jakością dźwięku (320 kbit/s).

  Rysunek 2. Ustawienia konwersji FLAC do MP3
  FLAC do MP3 - Ustawienia konwersji
 3. Konwersja FLAC do MP3

  Po dodaniu plików FLAC do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk KONWERTUJ. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

  Rysunek 3. Konwersja FLAC na MP3
  FLAC do MP3 - Konwersja FLAC na MP3

  Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki FLAC, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.