Wyświetleń
355,325
03:11:29
24.02.2024 (Saturday)

Konwersja plików Flash Video (FLV) na MP3

Wyświetleń: 22,426
Ostatnia modyfikacja: 24.08.2016

Spis treści


Pliki Flash Video (FLV)

FLV (Flash Video) jest formatem kontenera multimedialnego powszechnie stosowanym w Internecie do udostępniania treści wideo na stronach internetowych. Pliki z filmami Flash Video mają najczęściej rozszerzenie .flv.

Aby prawidłowo odtwarzać filmy FLV w przeglądarce internetowej, konieczna jest instalacja specjalnej wtyczki Adobe Flash Player. Wtyczka ta, podobnie jak format FLV, została opracowana przez firmę Macromedia, która w 2005 roku została przejęta przez Adobe Systems.

Więcej informacji na temat formatu FLV można znaleźć w Wikipedii.

Format FLV szybko zdobył sobie dużą popularność, głównie dzięki wykorzystaniu przez internetowe serwisy wideo, takie jak YouTube, Yahoo! Video, Metacafe, Reuters, Wrzuta.pl i wiele innych.

Do kodowania strumieni wideo osadzanych w plikach FLV stosuje się kodeki: Sorenson, VP6, od niedawna także H.264. Najczęściej stosowanymi kodekami audio są MP3 i AAC.
Pliki FLV można odtwarzać za pomocą niektórych odtwarzaczy programowych (np. VLC, MPlayer). Niestety, większość odtwarzaczy przenośnych i prawie wszystkie stacjonarne, nie obsługują formatu FLV.

Konwersja plików FLV na MP3 za pomocą programu Free FLV to MP3 Converter

Niniejszy poradnik pokazuje krok-po-kroku jak przekonwertować pliki FLV do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji będzie Pazera Free FLV to MP3 Converter.

Program jest całkowicie darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Do kodowania dźwięku do formatu MP3 program wykorzystuje najnowszą wersję stabilną najpopularniejszego kodera MP3 - LAME.

1. Uruchomienie programu i dodanie plików FLV do listy przetwarzania

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawi się okno główne, takie jak na poniższym obrazku.

Okno główne programu Free FLV to MP3 Converter
Okno główne programu Free FLV to MP3 Converter

Aby przekonwertować pliki FLV, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym i wybierz pliki FLV, które chcesz przekonwertować. Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

2. Konwersja z wykorzystaniem profili - dla początkujących

Do programu dołączono liczne profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji. Dostępne są one na liście rozwijalnej Profil. Aby wykorzytsać jeden z profilów konwersji, po prostu wybierz go na liście.

Jeśli nie masz doświadczenia w konwersji plików audio, najlepiej wybierz profil o nazwie Domyślne ustawienia kodera i kliknij przycisk Konwertuj by rozpocząć konwersję.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje ścieżki audio z plików FLV do MP3 stosując stałą przepływność bitów (CBR) i dobierając automatycznie wszystkie pozostałe parametry konwersji, tak aby zachować jakość dźwięku i otrzymać jak najmniejszy plik MP3.
Domyślne ustawienia konwersji FLV do MP3
Domyślne ustawienia konwersji FLV do MP3

3. Ręczne ustawienie parametrów konwersji - dla zaawansowanych

Jeżeli nie chcesz korzystać z profilów konwersji, wszystkie parametry musisz ustawić samodzielnie w sekcji Audio.

Na samym początku ustaw na liście Format wyjściowy pozycję MP3 - MPEG-1 Layer 3.

Kolejnym krokiem jest określenie trybu bitratu, który zostanie użyty w trakcie kodowania. Dostępne są trzy tryby:

  • CBR (constant bitrate) - kodowanie ze stałą przepływnością bitów.
  • VBR (variable bitrate) - kodowanie ze zmienną przepływnością bitów.
  • ABR (average bitrate) - kodowanie ze średnią przepływnością bitów (odmiana VBR).

Jeśli wybierzesz tryb VBR, musisz dodatkowo wybrać jeden z presetów kodera LAME dostępnych na liście Preset LAME. Stosując preset Standard z reguły osiąga się udany kompromis pomiędzy jakością dźwięku a rozmiarem pliku wynikowego.

Uwaga!
Niektóre starsze i/lub tańsze odtwarzacze MP3 obsługują pliki MP3 zakodowane wyłącznie ze stałą przepływnością bitów - CBR. Dlatego też CBR jest trybem domyślnym.

Jeżeli wybrałeś tryb bitratu CBR lub ABR, musisz także ustawić żądany bitrate (przepływność bitów) używany przy konwersji ścieżki audio - parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości dźwięku.

Jeżeli na liście Bitrate ustawisz pozycję Auto, program automatycznie ustawi bitrate kompresji MP3 na wartość równą (lub zbliżoną) do wartości tego parametru w pliku żródłowym. Dzięki temu utrata jakości dźwięku będzie minimalna, a rozmiar wynikowego pliku MP3 powinien być bardzo zbliżony do rozmiaru strumienia audio w źródłowym pliku FLV.

Trzeba tutaj zaznaczyć, że przy konwersji ścieżki audio koderem stratnym (jakim jest LAME) zawsze następuje spadek jakości dźwięku. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich ustawień konwersji, utrata jakości będzie bardzo niewielka, praktycznie niedostrzegalna.

Bitrate audio możesz też ustawić samodzielnie. Musisz jednak pamiętać o tym, że jeżeli użyjesz wartości niższej niż przepływność bitów strumienia audio w pliku źródłowym, należy spodziewać się utraty jakości dźwięku w wygenerowanym pliku MP3. Jeśli natomiast ustawisz bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym, wygenerowany plik MP3 będzie zajmował dużo miejsca na nośniku danych (dysk, karta pamięci), a jakość dźwięku będzie taka sama, co przy zastosowaniu niższego bitratu.

Wartość bitrate strumienia audio w pliku FLV można odczytać w kolumnie Bitrate audio. Jeśli jest ona niewidoczna, kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy plików i w menu kontekstowym z listą kolumn zaznacz pozycję Bitrate audio.

Kolumna Bitrate audio
Kolumna <b>Bitrate audio</b>

Parametry Częstotliwość próbkowania oraz Kanały (liczba kanałów audio w pliku wynikowym) najlepiej pozostawić w pozycjach Auto, wtedy program dobierze automatycznie odpowiednie wartości.

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wynikowym pliku MP3. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

4. Zgrywanie ścieżek audio MP3 z plików FLV

Bardzo często w plikach FLV wykorzystuje się ścieżki audio zakodowane koderem MP3. W takim przypadku wystarczy tylko wyekstrahować (wyciągnąć) oryginalną ścieżkę dźwiękową i zapisać ją do pliku MP3. Przy ekstrakcji ścieżki audio dźwięk nie jest poddawny żadnej obróbce, dzięki czemu w wygenerowanym pliku MP3 będzie on identyczny co w pliku źródłowym FLV.

Aby uzyskać informację jakim kodekiem został zakodowany dźwięk w pliku FLV, upewnij się, że kolumna Kodek audio jest widoczna - klknij prawym klawiszem na nagłówku tabeli i w menu kontekstowym z listą kolumn zaznacz Kodek audio.
Z poniższego obrazka można odczytać, że ścieżka dźwiękowa w pliku 2, 4 i 5-tym została zakodowana koderem MP3.

Pliki FLV ze ścieżkami audio MP3
Pliki FLV ze ścieżkami audio MP3

W takim przypadku wystarczy tylko zgrać ściężkę audio do pliku MP3. Aby to zrobić, ustaw na liście Format wyjściowy pozycję Spróbuj wydobyć oryginalny strumień audio.

Ustawienie ekstrakcji ścieżki audio
Ustawienie ekstrakcji ścieżki audio

Po kliknięciu przycisku Konwertuj, program zapisze ścieżkę audio z pliku FLV w nowym pliku MP3.

5. Uruchomienie konwersji/ekstrakcji

Po dodaniu plików FLV do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję/ekstrakcję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja pliku FLV do MP3
Konwersja pliku FLV do MP3

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy można zmienić w sekcji Wyjście. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki FLV, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.