Wyświetleń
354,456
18:45:41
09.12.2023 (Saturday)

Konwersja plików M4A na MP3

Wyświetleń: 9,627

Spis treści


Format MP4 i pliki M4A

MP4 jest formatem kontenera multimedialnego opracowanym przez organizację ISO na podstawie formatu QuickTime firmy Apple. Ze względu na spore możliwości, format MP4 zyskał w ostatnich latach sporą popularność. Podobnie jak większość nowoczesnych formatów multimedialnych, umożliwia przesyłanie strumieniowe treści multimedialnych przez Internet i jest powszechnie wykorzystywany przez wiele serwisów wideo (m.in. przez YouTube).
W plikach MP4 można osadzać strumienie wideo (najczęściej zakodowane koderem H.264), strumienie audio (najczęściej AAC, czasem MP3 i inne), napisy oraz metadane.

Pliki M4A są plikami w formacie MP4 ze zmienionym rozszerzeniem z .mp4 na .m4a. W plikach M4A umieszcza się zazwyczaj tylko jedną ścieżkę dźwiękową, niekiedy także metadane. Do kodowania ścieżek audio w plikach M4A najczęsciej wykorzystuje się stratny koder AAC (Advanced Audio Coding), rzadziej bezstratny koder ALAC (Apple Lossless Audio Codec).

W Internecie często można się spotkać z terminem format M4A, jednak M4A nie jest samodzielnym formatem multimedialnym, a jedynie efektem konwencji nazewniczej zapoczątkowanej przez firmę Apple i przyjętej przez społeczność internetową.

Więcej informacji na temat formatu MP4 można znaleźć na polskiej i angielskiej stronie Wikipedii.

Konwersja plików M4A do MP3 za pomocą programu Free MP4 to MP3 Converter

Niniejszy poradnik pokazuje krok-po-kroku jak przekonwertować pliki M4A do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji będzie Free MP4 to MP3 Converter.

Program ten jest całkowicie darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Do kodowania dźwięku do formatu MP3 program wykorzystuje najnowszą wersję stabilną najpopularniejszego kodera MP3 - LAME.

Uwaga!
W procesie konwersji plików audio (np. M4A) do formatu MP3 stosowana jest kompresja stratna, a to zawsze wiąże się ze spadkiem jakości dźwięku. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich ustawień konwersji, utrata jakości będzie bardzo niewielka, praktycznie niedostrzegalna. Dlatego też wszystkim mniej doświadczonym użytkownikom zaleca się przeczytanie przynajmniej punktu 2-giego, a najlepiej całego poradnika.

1. Uruchomienie programu i dodanie plików M4A do listy przetwarzania

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu pojawi się okno główne, takie jak na poniższym obrazku.

Okno główne programu Free MP4 to MP3 Converter
Okno główne programu Free MP4 to MP3 Converter

Aby przekonwertować pliki M4A, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym i wybierz pliki M4A, które chcesz przekonwertować. Wybrane pliki pojawią się na liście. Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

2. Konwersja M4A do MP3 z wykorzystaniem profilów ustawień

Parametry konwersji audio możesz ustawić samodzielnie lub też skorzystać z profilów - zestawów ustawień kodowania audio - dołączonych do programu i dostępnych w sekcji Profil.

Lista rozwijalna z profilami ustawień konwersji
Lista rozwijalna z profilami ustawień konwersji

Zalecanym profilem konwersji jest profil o nazwie Domyślne ustawienia kodera.

Przy ustawieniach domyślnych, w trakcie konwersji zastosowane zostanie kodowanie ze stałą przepływnością bitów (CBR), a wartości pozostałych parametrów (bitrate audio, częstotliwość próbkowania, liczba kanałów audio) program dobierze automatycznie, tak aby zminimalizować spadek jakości dźwięku i uzyskać pliki MP3 o rozmiarach maksymalnie zbliżonych do źródłowych plików M4A.

3. Ręczne ustawienia parametrów konwersji M4A do MP3 - dla zaawansowanych

Jeżeli nie chcesz korzystać z dołączonych profilów ustawień, wszystkie parametry konwersji M4A do MP3 musisz ustawić samodzielnie w sekcji Audio. Ustawień tych nie jest zbyt dużo, jednak zalecane jest choćby niewielkie doświadczenie w konwersji plików audio.

Pierwszym krokiem jest ustawienie na liście Format wyjściowy pozycji MP3 - MPEG-1 Layer 3.

Następnie należy wybrać tryb bitratu, który zostanie użyty w trakcie kodowania. Dostępne są trzy tryby:

  • CBR (constant bitrate) - kodowanie ze stałą przepływnością bitów.
  • VBR (variable bitrate) - kodowanie ze zmienną przepływnością bitów.
  • ABR (average bitrate) - kodowanie ze średnią przepływnością bitów (odmiana VBR).

Jeśli wybierzesz tryb VBR, musisz dodatkowo wybrać jeden z presetów kodera LAME dostępnych na liście Preset LAME. Preset Standard jest zalecany.

Jeżeli wybrałeś tryb CBR lub ABR, musisz także ustawić żądany bitrate (przepływność bitów) używany przy konwersji audio - parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości dźwięku.

Jeżeli na liście Bitrate ustawisz pozycję Auto, program automatycznie wybierze bitrate równy lub maksymalnie zbliżony do bitratu w pliku źródłowym. Kodery wykorzystywane do kompresji dźwięku w plikach M4A (głównie koder AAC) umożliwiają z reguły stosowanie wyższych wartości przepływności bitów niż wartość maksymalna kodera LAME - 320 kbit/s. Dlatego też, jeśli w pliku źródłowym M4A wartość tego parametru będzie większa od 320 kbit/s, w trakcie kompresji do MP3 nastąpi redukcja do 320 kbit/s.

Kolejnym parametrem jest częstotliwość próbkowania dźwięku.
Koder LAME umożliwia kodowanie dźwięku tylko z kilkoma wartościami tego parametru: 8000, 11025, 16000, 22050, 24000, 32000, 44100 i 48000 Hz. Ustawieniem zalecanym jest 44100 Hz (powszechnie stosowane na płytach Audio CD).
Trzeba pamiętać, że kodery audio wykorzystywane w plikach M4A umożliwiają stosowanie częstotliwości próbkowania z większego zakresu niż koder LAME (koder AAC do 96000 Hz). Jeżeli częstotliwość próbkowania ustawisz w pozycji Auto, program automatycznie ustawi wartość tego parametru na jedną z obsługiwanych przez koder LAME, tak aby różnica pomiędzy częstotliwością próbkowania w źródłowym pliku M4A i wygenerowanym pliku MP3 była jak najmniejsza.

Następnym parametrem konwersji jest liczba kanałów audio, którą należy ustawić na liście Kanały.
Koder LAME obsługuje tylko jeden lub dwa kanały audio, podczas gdy najczęściej stosowany w plikach M4A koder audio (AAC) - aż do 48 kanałów.
Jeżeli na liście Kanały ustawisz pozycję Auto, a liczba kanałów w pliku M4A jest większa od 2, w trakcie konwersji do MP3 nastąpi redukcja kanałów audio do dwóch.

Kolejnym parametrem konwersji jest poziom głośności dźwięku w wygenerowanym pliku MP3 względem poziomu głośności w źródłowym pliku M4A wyrażony w procentach. Do jego regulacji służy suwak Głośność. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

Na samym końcu należy wybrać ścieżkę audio do konwersji.
W plikach M4A zazwyczaj umieszcza się tylko jedną ścieżkę dźwiękową, ale z technicznego punktu widzenia pliki M4A są plikami w formacie MP4, a format MP4 przewiduje zamieszczanie wielu ścieżek audio w jednym pliku. Istnieje więc możliwość utworzenia pliku M4A z wieloma ścieżkami audio. Jeśli posiadasz taki nietypowy plik M4A, na liście Ścieżka audio do konwersji możesz wybrać ścieżkę dźwiękową, która zostanie przekonwertowana do pliku MP3.

4. Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików M4A do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Postęp konwersji
Postęp konwersji

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy można zmienić w sekcji Wyjście. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki M4A, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.

5. Problemy z odtwarzaniem plików MP3

Jeżeli przekonwertowałeś pliki M4A do MP3, a Twój odtwarzacz nie może ich odtworzyć, prawdopodobnie któryś z parametrów konwersji został dobrany nieprawidłowo. Sprawdź w dokumentacji swojego odtwarzacza obsługiwane zakresy częstotliwości próbkowania (sampling rate), przepływności bitów (bitrate) oraz trybu kodowania (CBR, VBR). Ustaw parametry konwersji mieszczące się w tych zakresach i ponownie dokonaj konwersji. Jeśli nie masz dostępu do dokumentacji, możesz poszukać informacji w Internecie lub znaleźć odpowiednie wartości metodą prób i błędów.

Gdy znajdziesz już właściwe wartości parametrów kodowania, możesz je zapisać do pliku z profilem (menu Koder -> Zapisz ustawienia kodera). Zapisany profil pojawi się na liście profili i będzie dostępny w trakcie bieżącej sesji programu a także po restarcie.

Na poniższym obrazku pokazane są ustawienia konwersji, które powinny zapewnić bezproblemowe odtwarzanie wygenerowanych plików MP3 w zdecydowanej większości odtwarzaczy.

Ustawienia uniwersalne
Ustawienia uniwersalne