Wyświetleń
355,327
03:50:37
24.02.2024 (Saturday)

Konwersja plików Ogg na MP3

Wyświetleń: 32,627

Spis treści


Ogg, Vorbis, FLAC i MP3

Ogg jest otwartym formatem kontenera multimedialnego, którego rozwojem zajmuje się fundacja Xiph.Org.

W plikach Ogg można osadzać strumienie audio, wideo, napisy i metadane. Ścieżki audio w plikach Ogg są najczęściej kodowane kodekiem Vorbis, niekiedy stosuje się kodeki FLAC, Speex, OggPCM i inne. Pliki Ogg ze strumieniami wideo są stosunkowo rzadko spotykane. Wykorzystuje się w nich najczęściej kodeki wideo: Theora, Dirac, Tarkin, OggUVS. Pliki ze strumieniami wideo z reguły mają rozszerzenie .ogv, natomiast pliki tylko ze strumieniami audio - rozszerzenie .oga lub po prostu .ogg.

Więcej informacji na temat formatu Ogg można znaleźć w Wikipedii.

Pliki Ogg można odtwarzać za pomocą prawie każdego nowoczesnego odtwarzacza programowego (np. VLC, MPlayer). Niestety, obsługa plików Ogg w odtwarzaczach przenośnych i stacjonarnych ciągle należy do rzadkości. Jeśli posiadasz utwory muzyczne zapisane w plikach Ogg a Twój odtwarzacz nie potrafi ich odtworzyć, wtedy konieczna jest konwersja plików Ogg do formatu obsługiwanego przez dane urządzenie.
MP3 jest obecnie najpopularniejszym formatem kompresji audio. Konwertując pliki Ogg na MP3, możemy być pewni, że będą one prawidłowo odtwarzane przez prawie każdy odtwarzacz programowy i przenośny oraz większość nowych odtwarzaczy stacjonarnych.

Najczęciej spotykanymi plikami Ogg w Internecie to pliki muzyczne z pojedynczą ścieżką dźwiękową zakodowaną kodekiem Vorbis. Pliki takie często określa się jako Ogg Vorbis. Niekiedy też można się natknąć na pliki muzyczne z dźwiękiem zakodowanym kodekiem FLAC - Ogg FLAC. Jednak bez względu na to który rodzaj plików Ogg posiadasz, opisywany w tym przewodniku program - Pazera Free Audio Extractor - poradzi sobie bez problemu z konwersją wszystkich odmian plików Ogg. Do kodowania dźwięku do formatu MP3 program wykorzystuje najnowszą wersję stabilną najpopularniejszego kodera MP3 - LAME.

Program Pazera Free Audio Extractor jest całkowicie darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Konwersja plików Ogg na MP3 za pomocą programu Pazera Free Audio Extractor

Niniejszy poradnik pokazuje krok-po-kroku jak przekonwertować pliki Ogg do formatu MP3. Programem wykorzystywanym do konwersji, jak wcześniej wspomniano, będzie Pazera Free Audio Extractor, który oprócz wyciągania ścieżek dźwiękowych z plików wideo, pozwala także konwertować pliki muzyczne.

1. Uruchomienie programu i dodanie plików Ogg do listy przetwarzania

Po instalacji i uruchomieniu programu pojawi się okno główne, takie jak na poniższym obrazku.

Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor
Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor

Aby przekonwertować pliki Ogg, najpierw należy je dodać do listy przetwarzania. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj pliki i wskazać żądane pliki Ogg. Pliki można także dodawać metodą przeciągnij i upuść.

2. Ustawienie parametrów konwersji Ogg do MP3

Po dodaniu plików Ogg do listy przetwarzania, kolejnym krokiem jest ustawienie formatu wyjściowego na MP3 - MPEG-1 Layer 3 w sekcji Audio.

Następnie należy wybrać żądany bitrate (przepływność bitów) używany przy konwersji plików Ogg do MP3 - parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości dźwięku.
Bitrate generowanych plików MP3 najlepiej ustawić na wartość zbliżoną do przepływności bitów w pliku źródłowym Ogg. Jeżeli użyjemy wartości niższej, należy spodziewać się utraty jakości dźwięku. Jeśli natomiast ustawimy bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym Ogg, wygenerowany plik MP3 będzie zajmował znacznie więcej miejsca na dysku niż plik źródłowy, a jakość dźwięku będzie taka sama, co przy zastosowaniu niższego bitratu.

Jeżeli na liście Bitrate ustawisz pozycję Auto, program automatycznie ustawi bitrate kompresji MP3 na wartość równą (lub zbliżoną) do wartości tego parametru w pliku żródłowym Ogg. Dzięki temu utrata jakości dźwięku będzie minimalna, a rozmiar wynikowego pliku MP3 powinien być bardzo zbliżony do rozmiaru pliku źródłowego.

Warto tutaj zaznaczyć, że przy konwersji plików audio (np. Ogg) do formatu MP3 przy użyciu kodera stratnego (LAME) zawsze następuje spadek jakości dźwięku. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich ustawień konwersji, utrata jakości będzie bardzo niewielka, praktycznie niedostrzegalna.

Parametry Częstotliwość próbkowania oraz Kanały (liczba kanałów audio w pliku wynikowym) najlepiej pozostawić w pozycjach Auto, wtedy program dobierze automatycznie odpowiednie wartości.

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wynikowym pliku MP3. Przy ustawieniu 100%, głośność dźwięku nie ulegnie zmianie.

Zalecane ustawienia konwersji Ogg do MP3
Zalecane ustawienia konwersji Ogg do MP3

3. Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików Ogg do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja Ogg do MP3
Konwersja Ogg do MP3

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki pojawią się w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy można zmienić w sekcji Wyjście. Pliki MP3 będą miały takie same nazwy co pliki Ogg, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .mp3.