Wyświetleń
6,789
02:58:59
24.02.2024 (Saturday)

Pazera Free Audio Extractor - Poradnik użytkownika

Wyświetleń: 6,789
Ostatnia modyfikacja: 20.08.2016

Spis treści


Wstęp

Pazera Free Audio Extractor jest programem umożliwiającym wyciąganie/konwersję ścieżek dźwiękowych z plików wideo oraz konwersję plików audio do formatu MP3, AAC, AC3, WMA, M4A, FLAC, OGG lub WAV. Program obsługuje ponad 70 formatów audio/wideo, w tym AVI, MP4, MP3, MOV, FLV, 3GP, M4A, MKV, WMA.

Program jest całkowice darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można pobrać tutaj.

Okno główne

Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor
Okno główne programu Pazera Free Audio Extractor

Dodawanie plików do listy

Aby przekonwertować pliki audio lub wyciągnąć ścieżki dźwiękowe z plików wideo, najpierw należy dodać je do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym. Pojawi się systemowe okienko dialogowe do wyboru plików, w którym musisz zaznaczyć jeden lub więcej plików do konwersji, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Gdy to zrobisz, program doda wybrane przez Ciebie pliki do listy. Pliki można też dodawać metodą przeciągnij i upuść.

Aby rozpocząć konwersję/ekstrakcję, na liście musi znajdować się co najmniej jeden plik, ponadto musi on być zaznaczony w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (druga kolumna na obrazku powyżej).

Konwersja plików z wykorzystaniem profilów

Do programu zostały dołączone profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji. Dostępne są one w sekcji Profil.

Jeśli nie masz doświadczenia w konwersji plików audio, wybierz na liście profilów pozycję Domyślne ustawienia kodera.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje ścieżki audio z plików wejściowych do formatu MP3 i automatycznie dobiera wszystkie parametry konwersji w taki sposób aby zachować jakość dźwięku i otrzymać jak najmniejsze pliki wynikowe.

Jeżeli miałeś już do czynienia z konwersją plików dźwiękowych, wybierz profil spełniający Twoje oczekiwania lub ustaw parametry konwersji samodzielnie.

Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Konwersja plików z ustawieniami użytkownika - dla zaawansowanych

Wszystkie parametry kodowania dźwięku można ustawić w sekcji Audio. Parametrów tych nie jest zbyt dużo, ale ich właściwe ustawienie wymaga już pewnej wiedzy i doświadczenia w konwersji plików audio. Początkującym użytkownikom zaleca się skorzystanie z profilów konwersji.

Format wyjściowy

Dostępne są następujące formaty wyjściowe:

 1. MP3 - MPEG-1 Layer 3
  MP3 jest obecnie najpopularniejszym formatem stratnej kompresji audio oraz kontenerem multimedialnym. Pliki MP3 są obsługiwane przez prawie wszystkie odtwarzacze.
 2. AAC - Advanced Audio Codec
  Pliki zostaną zapisane w formacie ADTS AAC. Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany stratny koder audio AAC. Jest to koder audio nowej generacji, zapewniający lepszą jakość dźwięku przy takim samym bitracie w porównaniu z koderem MP3. Niestety, większość odtwarzaczy przenośnych nie obsługuje plików w formacie ADTS AAC.
 3. WMA - Windows Media Audio
  Pliki zostaną zapisane w formacie WMA (ASF audio). Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany stratny koder Windows Media Audio drugiej generacji (WMAv2).
 4. OGG - Vorbis
  Pliki zostaną zapisane w formacie Ogg. Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany stratny koder Vorbis.
 5. M4A - MPEG-4 Part 14 (AAC)
  Pliki zostaną zapisane w formacie M4A (a właściwie w formacie MP4 z rozszerzeniem .m4a). Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany stratny koder audio AAC. Pliki M4A są obsługiwane przez większość nowszych odtwarzaczy (zwłaszcza firmy Apple).
 6. AC3 - Dolby AC3
  Pliki zostaną zapisane w formacie AC-3, z rozszerzeniem .ac3. Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany stratny koder ATSC A/52A (AC-3). Tylko nieliczne odtwarzacze obsługują format AC3.
 7. FLAC - Free Lossless Audio Codec
  Pliki zostaną zapisane w formacie FLAC. Do kompresji ścieżki audio zostanie wykorzystany bezstratny koder audio o takiej samej nazwie.
 8. WAV - Uncompressed audio
  Dekompresja strumienia audio do formatu WAV z wykorzystaniem kodera PCM 16-bit LE. Może się przydać w trakcie przygotowywania materiałów dźwiękowych w celu dalszej obróbki w edytorach audio/wideo.
 9. Spróbuj wydobyć oryginalny strumień audio - zgranie (jeśli to możliwe) oryginalnego strumienia audio do pliku bez żadnej obróbki dźwięku.
Wskazówki!

Najmniej problematycznym formatem jest MP3, obsługiwany chyba przez wszystkie współczesne odtwarzacze.

Większość nowszych urządzeń/odtwarzaczy przenośnych (m.in. Samsung Galaxy S5, Apple iPhone 6) obsługuje pliki M4A ze ścieżkami audio zakodowanymi wydajniejszym koderem AAC.

Bitrate

Bitrate audio, czyli przepływność bitów jaka zostanie wykorzystana w trakcie kodowania dźwięku. Parametr ten określa ile bitów danych kompresor może (lub musi) wykorzystać do zakodowania 1 sekundy materiału źródłowego.

Jest to najważniejszy parametr konwersji audio i ma on decydujący wpływ na jakość dźwięku w wygenerowanych plikach.

Bitrate audio najlepiej ustawić w pozycji Auto. Program dobierze wtedy automatycznie wartość tego parametru, tak aby zachować jakość dźwięku i jednocześnie otrzymać jak najmniejszy plik.

Jeśli chcesz ustawić bitrate samodzielnie, musisz pamiętać, że ustawiając bitrate na wartość dużo niższą niż w pliku źródłowym, należy się spodziewać utraty jakości dźwięku. Jeżeli zaś ustawisz bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym, otrzymany plik będzie miał spore rozmiary, a jakość dźwięku będzie taka sama co przy zastosowaniu mniejszej wartości tego parametru.

Częstotliwość próbkowania

Tutaj możesz ustawić częstotliwość próbkowania dźwięku w wygenerowanych plikach audio. Przy ustawieniu Auto, program postara się zachować wartość tego parametru, a jeżeli jest to niemożliwe, nastąpi redukcja częstotliwości próbkowania do maksymalnej wartości obsługiwanej przez wybrany format wyjściowy/koder audio.

Wskazówka!
W plikach audio z muzyką i na płytach Audio CD najczęściej stosuje się częstotliwość 44100 Hz, na płytach DVD i Blu-ray Video - 48000 Hz.

Kanały

Liczba kanałów audio w pliku wynikowym.
Zalecane jest ustawienie Auto - wtedy program spróbuje zachować liczbę kanałów audio, a jeżeli jest to niemożliwe, nastąpi redukcja liczby kanałów do maksymalnej wartości obsługiwanej przez wybrany format wyjściowy.

Głośność

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wygenerowanych plikach względem poziomu głośności ścieżki audio w pliku źródłowym. Gdy ustawisz 100%, poziom głośności pozostanie bez zmian.

Ścieżka audio do konwersji

Jeżeli plik źródłowy zawiera kilka ścieżek audio (np. film z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi w różnych językach), tutaj możesz wybrać, którą scieżkę chcesz przekonwertować/wyekstrahować.


Gdy ustawisz wszystkie parametry, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym aby rozpocząć konwersję.

Ekstrakcja ścieżek audio

Jeśli chcesz wyodrębnić (wyekstrahować) oryginalną ścieżkę dźwiękową, zaznacz na liście Format wyjściowy pozycję Spróbuj wydobyć oryginalny strumień audio i kliknij przycisk Konwertuj.

Program umożliwia zgrywanie ścieżek dźwiękowych w następujących formatach: MP3, AAC, M4A, WMA, OGG (Vorbis), FLAC, DTS, THD, AC3, WAV (PCM), MP2 (MPEG-2 audio), MPA (MPEG-1 audio), AMR.

Dzielenie plików na rozdziały

Rozdziały w pliku MKV
Rozdziały w pliku MKV

Jeśli plik źródłowy zawiera menu z rozdziałami (czasami spotykane w plikach MKV, MP4, M4B i innych), przy dodawaniu takiego pliku do listy program automatycznie podzieli go na rozdziały. Każdy rozdział zostanie umieszczony w oddzielnym wierszu (zob. obrazek powyżej). W trakcie konwersji/ekstrakcji, każdy rozdział zostanie zapisany do oddzielnego pliku, do którego nazwy zostanie dodany tytuł rozdziału.

Podział plików na rozdziały jest opcjonalny (domyślnie włączony) i możesz wyłączyć tę funkcję w opcjach programu: kliknij przycisk Opcje i odznacz pole Podziel pliki wg rozdziałów.

Informacje o plikach

Jeżeli chcesz uzyskać informacje o strumieniach danych zawartych w pliku źródłowym, kliknij ten plik na liście prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Pokaż / ukryj właściwości pliku (lub naciśnij klawisz F10). Pojawi się wtedy okno Właściwości pliku, w którym możesz odczytać szczegółowe informacje techniczne dotyczące formatu wybranego pliku oraz wszystkich strumieni danych w nim zawartych.

Właściwości pliku
Właściwości pliku

Metadane (tagi)

W trakcie konwersji, metadane (ID3v2, APE Tags, Vorbis Comments i inne) są kopiowane z plików źródłowych do plików wynikowych, jeśli format wyjściowy umożliwia zapis metadanych.

Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich parametrów kodowania, można już rozpocząć konwersję/ekstrakcję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Okno z postępem konwersji
Okno z postępem konwersji

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane/wyekstrahowane pliki zostaną zapisane w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy możesz zmienić w sekcji Wyjście.

Utworzone pliki będą miały takie same nazwy co pliki źródłowe, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na właściwe dla wybranego formatu wyjściowego (przy ustawieniach domyślnych rozszerzenie .mp3).

Zarządzanie listą plików

Możesz aktywować lub dezaktywować pliki na liście przez zaznaczenie bądź odznaczenie żądanych plików w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (domyślnie kolumna druga). W trakcie konwersji/ekstrakcji uwzględniane będą tylko zaznaczone pliki.

Jeśli chcesz usunąć z listy jakieś pliki, upewnij się że są one zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną usunięte z listy (ale nie z dysku!). Jeśli chcesz usunąć z listy wszystkie pliki, wybierz z menu Lista plików polecenie Wyczyść listę plików.

Położenie plików na liście można zmieniać metodą przeciągnij i upuść. Podobnie można zmieniać kolejność kolumn.

Przy pierwszym uruchomieniu programu widocznych jest tylko kilka kolumn wyświetlających podstawowe informacje o plikach źródłowych. Jednak masz do wyboru 23 kolumny wyświetlające szczegółowe informacje o ścieżkach audio, rozdziałach i inne dane. Aby wyświetlić lub ukryć jakieś kolumny, kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy plików (tabeli) i w menu kontekstowym z listą dostępnych kolumn zaznacz te, których potrzebujesz i odznacz te, które nie są Ci potrzebne.
Widoczność, szerokość i pozycje kolumn są zapisywane przy zamykaniu programu i przywracane przy następnym uruchomieniu.

Informacje wyświetlane na liście można sortować rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij lewym klawiszem nagłówek kolumny, według której chcesz posortować dane.

Odczyt i zapis ustawień

Przy zamykaniu programu wszystkie ustawienia konwersji są zapisywane w pliku __Last.ini w katalogu profiles. Gdy ponownie uruchomisz program, ustawienia konwersji są wczytywane z tego pliku.

Reszta ustawień aplikacji (położenie i rozmiar okna głównego, konfiguracja kolumn, folder wyjściowy i inne) jest zapisywana w pliku AudioExtractor.ini, w katalogu głównym programu. Oczywiście, te ustawienia są także wczytywane przy następnym uruchomieniu.

Przenośność

Program nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie ustawienia są zapisywane w dwóch wyżej wymienionych plikach. Jeśli chcesz, możesz skopiować wszystkie pliki programu (zachowując pełną strukturę katalogów utworzonych w trakcie instalacji) na dysk przenośny i uruchomić program z tego dysku na innym komputerze.

Możesz także pobrać specjalnie w tym celu przygotowaną wersję portable programu w postaci archiwum ZIP. Aby uruchomić program, wypakuj plik ZIP do dowolnego folderu i kliknij podwójnie plik AudioExtractor.exe.