Wyświetleń
242,288
18:58:05
09.12.2023 (Saturday)

Free AVI to MP3 Converter 1.3

Konwersja plików AVI, DivX, XviD do formatu MP3 lub WAW. Wyciąganie ścieżek dźwiękowych z plików AVI

Free AVI to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki AVI, DivX i XviD do formatu MP3 lub WAV. Program umożliwia także wyciąganie oryginalnych ścieżek audio bez utraty jakości dźwięku.
Free AVI to MP3 Converter
Data wydania:
15.09.2018
Język:
angielski, bułgarski, chiński, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 / Linux (under Wine)
Pobrań:
108,731
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Poradnik: Jak używać programu Free AVI to MP3 Converter

Free AVI to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki AVI, DivX i Xvid do formatu MP3 lub WAV. Dodatkowo program umożliwia zgrywanie oryginalych ścieżek audio z plików wideo bez utraty jakości dźwięku.

Aplikacja umożliwia także dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
Przy ustawieniach domyślnych, metadane (tagi) są kopiowane z plików źródłowych ale użytkownik może także dodać własne metadane lub całkowicie wyłączyć zapisywanie metadanych.

Jeśli chcesz przekonwertować klip muzyczny lub koncert nagrany w pliku AVI do formatu MP3, ten program jest dla Ciebie!

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki do formatu MP3 ze stałą przepływnością bitów (CBR), a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość dźwięku i otrzymać jak najmniejsze pliki MP3.

Do konwersji strumieni audio do MP3 wykorzystywana jest najnowsza wersja kodera LAME. Program obsługuje kodowanie ze stałą przepływnością bitów - CBR, średnią - ABR oraz zmienną - VBR (presety LAME).

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć na okno programu plik AVI, DivX lub Xvid, wybrać na liście profili Domyślne ustawienia kodera i kliknąć przycisk Konwertuj.

Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dostosować wiele parametrów konwersji: bitrate audio, tryb bitratu (CBR, ABR, VBR), liczbę kanałów audio, głośność, zakres czasowy i inne.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Konwersja w wersji 64-bitowej jest szybsza od kilku do ok. 20% w porównaniu z wersją 32-bitową.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików AVI, DivX, Xvid do formatu MP3 lub WAV.
 • Możliwość zgrywania oryginalnych ścieżek dźwiękowych z plików AVI bez utraty jakości dźwięku.
 • Możliwość ekstrakcji/konwersji dowolnej ścieżki audio z plików AVI zawierających wiele ścieżek dźwiękowych.
 • W pełni konfigurowalna lista plików (tabela) wyświetlająca wiele przydatnych informacji: czas trwania, rozmiar ścieżki audio, kodek audio, bitrate audio, liczba kanałów audio i wiele innych.
 • Kopiowanie metadanych (tagów) z plików źródłowych do generowanych plików MP3 lub dodawanie metadanych zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Kompresja do MP3 za pomocą najnowszej wersji kodera LAME.
 • Obsługa wszystkich presetów kodera LAME.
 • Dołączone profile konwersji dla początkujących użytkowników. Możliwość zapisania własnych ustawień konwersji do profilu (pliku INI).
 • Dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Możliwość dostosowania parametrów kodowania: tryb bitratu (stały - CBR, średni - ABR, zmienny - VBR), bitrate audio, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera do pliku wsadowego BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania i porządkowaniu plików na liście.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free AVI to MP3 Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free AVI to MP3 Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free AVI to MP3 Converter dołączona jest specjalna wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.3 (15.09.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) i bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Nowa kontrolka wyświetlającą listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Sporo drobnych zmian innych elementów interfejsu: listy plików (tabeli), przycisków nawigacyjnych, menu, niektórych paneli, nowy suwak głośności dźwięku...
 • Dodano możliwość edycji listy katalogów wyjściowych.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Wiele drobnych ulepszeń, poprawek błędów, uporządkowanie kodu źródłowego.
Wersja 1.2 (16.02.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) i bibliotekę MediaInfo.
 • Nowe moduły: Sprawdź dostępność aktualizacji, Informacja o programach narzędziowych.
 • Zmiany w interfejsie: nieco zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Nowy style wizualny: Cobalt XEMedia.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free AVI to MP3 Converter na Free AVI to MP3 Converter. (To jest już ostatnia zmiana nazwy)
 • Poprawki błędów.
Wersja 1.1 (31.08.2016)
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Możliwość dodawania metadanych (tagów) zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustwieniach automatycznych.
 • Ulepszono wykrywanie strumieni danych w plikach audio i wideo.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowe kolumny: ikona, pełna nazwa pliku, czas trwania, audio (podsumowanie), kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio, wideo (podsumowanie), menu, rozdziały, tytuł rozdziału, początek rozdziału, koniec rozdziału, numer rozdziału.
 • Możliwość dzielenia plików wynikowych na podstawie rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Nowe funkcje: odznacz wszystkie pliki, zaznacz wybrane pliki, odznacz wybrane pliki, wyczyść listę plików.
 • Dodano możliwość ukrycia panelu z ustawieniami konwersji oraz panelu z kontrolkami do edycji metadanych.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Znacznie ulepszono obsługę stylów wizualnych.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: bułgarskiego, chińskiego (niekompletna), fińskiego (niekompletna), rosyjskiego, szwedzkiego, węgierskiego.
 • Nazwa programu została zmieniona z Free AVI to MP3 na Pazera Free AVI to MP3 Converter.
Wersja 1.0 (17.12.2013)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free AVI to MP3 Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2018.09.15
Rozmiar pliku: 13.9 MB
Hash SHA-256: ab721368aaf5ffe543653adfb0361e79515c76b042cc6ccf3c28ac3bbfd5dbd9
Free AVI to MP3 Converter 1.3 64-bit
Data wydania: 2018.09.15
Rozmiar pliku: 15.2 MB
Hash SHA-256: 687dbc7eeebd49dcb5add16d3045581759e6660208b37a2901380c7d4e2871fa
Free AVI to MP3 Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2018.02.16
Rozmiar pliku: 13.9 MB
Hash SHA-256: 5311ad287ba04fef46934dd4349a0fe26f7f165fe8f34e228a65e7839a94a92e
Free AVI to MP3 Converter 1.2 64-bit
Data wydania: 2018.02.16
Rozmiar pliku: 15.2 MB
Hash SHA-256: d43e50e01d11f1e0769941a93b728307cef0256eb2ff7bfd02a50e51bf57c940
Pazera Free AVI to MP3 Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2016.08.31
Rozmiar pliku: 10.9 MB
Hash SHA-256: 6a559a7c5056c0cd1b74470aa171f9d5959a86dc8f3d61758399e3af561158c0
Pazera Free AVI to MP3 Converter 1.1 64-bit
Data wydania: 2016.08.31
Rozmiar pliku: 12.0 MB
Hash SHA-256: 7403c520825fe2af7798aa2819184616c25431c57041b1ec39fc488d6ae2ae56
Free AVI to MP3 1.0 32-bit
Data wydania: 2013.12.17
Rozmiar pliku: 7.3 MB
Hash SHA-256: c2219b2a700b103086ed5e85b0f09e560023d0a35a7fda7d12352824d10e39ab