Wyświetleń
595,840
13:14:09
26.09.2023 (Tuesday)

Free AVI to MP4 Converter 1.2

Konwersja plików AVI, DivX, Xvid do formatu MP4

Darmowy program konwertujący pliki AVI, DivX i Xvid do formatu MP4. Do kodowania strumienia wideo można wykorzystać nowoczesne kodery H.264 i H.265. Pliki MP4 utworzone przez program mogą być odtwarzane w prawie każdym współczesnym odtwarzaczu przenośnym i stacjonarnym.
Free AVI to MP4 Converter
Data wydania:
05.07.2018
Język:
angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 / Linux (under Wine)
Pobrań:
231,502
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Szybki start: Jak używać programu Free AVI to MP4 Converter

Free AVI to MP4 Converter jest programem umożliwiającym konwersję plików AVI, DivX i Xvid do formatu MP4.

Pliki MP4 wygenerowane przez program można odtwarzać w większości urzadzeń przenośnych (iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface, HTC, PSP) oraz w odtwarzaczach stacjonarnych (WD TV, Xtreamer, Popcorn Hour, Asus O!Play).

Strumień wideo z pliku wejściowego może być kodowany za pomocą nowoczesnych i bardzo wydajnych koderów wideo: H.264, H.265, lub starszej generacji, ale wciąż bardzo popularnego kodera Xvid. Do kodowania ścieżek audio program wykorzystuje koder AAC (Advanced Audio Coding) lub MP3 (Lame).

Do programu zostały dołączone profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji, przeznaczone głównie dla osób mało obeznanych z konwersją plików wideo. Zaawansowani użytkownicy mogą dostosować do własnych potrzeb wiele parametrów konwersji: koder wideo i audio, bitrate wideo i audio, proporcje obrazu, liczbę klatek na sekundę, skalowanie obrazu, rozdzielczość, konwersję kolorów do skali szarości, jasność, nasycenie kolorów, częstotliwość próbkowania dźwięku, głośność i inne.

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć pliki AVI go na okno główne (techniką przeciągnij i upuść), następnie kliknąć przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Przy ustawieniach domyślnych, program koduje pliki stosując koder wideo H.264, koder audio AAC, a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość obrazu i dźwięku przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru plików wyjściowych.
Pliki MP4 będą zgodne ze standardem HTML5 i mogą zostać wykorzystane na stronach internetowych.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Proces konwersji wersji 64 bitowej jest szybszy o kilka do nawet 50% (w zależności od wybranego kodera wideo).

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików AVI, DivX, Xvid do formatu MP4.
 • Obsługiwane kodery wideo: H.264/MPEG-4 AVC (Advanced Video Coding), H.265/HEVC (High Efficiency Video Coding), Xvid.
 • Obsługiwane kodery audio: AAC (Advanced Audio Coding), MP3 (Lame).
 • Możliwość kodowania wielowątkowego przy zastosowaniu kodera H.264 lub H.265.
 • Możliwość wyboru dowolnej ścieżki dżwiękowej przy konwersji pliku z wieloma ścieżkami audio.
 • Dołączone profile konwersji dla początkujących użytkowników. Możliwość zapisania własnych ustawień konwersji do profilu (pliku INI).
 • Duża liczba parametrów konwersji: bitrate wideo i audio, proporcje obrazu, liczba klatek na sekundę (fps), liczba wątków kodowania, profil i poziom kodera H.264, skalowanie i obcinanie obrazu, usuwanie przeplotu, zmiana kontrastu i jasności, przerzucanie obrazu w pionie i poziomie, obrót obrazu o dowolny kąt, liczba kanałów audio, częstotliwość próbkowania dźwięku, głośność.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Kodowanie jedno- lub 2-przebiegowe.
 • W pełni konfigurowalna lista plików (tabela) wyświetlająca wiele przydatnych informacji: czas trwania, rozmiar pliku, rozmiar strumienia wideo i audio, kodek wideo i audio, bitrate wideo i audio, rozdzielczość i wiele innych.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera do pliku wsadowego BAT.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI w katalogu z programem. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń i aplikacji szpiegowskich (spyware), nie dodaje do generowanych plików "znaków wodnych" itp.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free AVI to MP4 Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free AVI to MP4 Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest darmowy koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free AVI to MP4 Converter dołączona jest wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.2 (05.07.2018)
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free AVI to MP4 Converter na Free AVI to MP4 Converter.
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Dodano możliwość edycji listy katalogów wyjściowych.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Zmieniono kontrolkę wyświetlającą listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Dodatkowe przyciski nawigacyjne.
 • Nowy filtr wideo: negatyw.
 • Zakładkę Filtry wideo oraz panel z ustawieniami filtrów wideo wyróżniono kolorem niebieskim.
 • Sporo zmian innych elementów interfejsu: paska narzędziowego, menu, listy plików (tabeli), niektórych paneli...
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Automatyczne przewijanie tekstu w oknie z postępem konwersji.
 • Nowy moduł: Informacja o programach narzędziowych.
 • Nowy styl wizualny: Cobalt XEMedia.
 • Wiele drobnych poprawek i uporządkowanie kodu źródłowego.
Wersja 1.1 (9 wrzesień 2016)
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Dodano obsługę kodera wideo H.265/HEVC - High Efficiency Video Coding.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustwieniach automatycznych.
 • Lepsze wykrywanie strumieni danych w plikach wideo i audio.
 • Dodano możliwość ustawienia poziomu kodera H.264.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowe kolumny: ikona, pełna nazwa pliku, czas trwania, wideo (podsumowanie), kodek wideo, ID kodeka wideo, profil wideo, bitrate wideo, szerokość, wysokość, rozdzielczość, proporcje obrazu, klatki/sek., typ skanu, bity/piksel, rozmiar strumienia wideo, audio (podsumowanie), kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio, menu, rozdziały, tytuł rozdziału, początek rozdziału, koniec rozdziału, numer rozdziału.
 • Wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Możliwość dzielenia plików wynikowych na podstawie rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Nowe akcje: wyczyść listę plików, odznacz wszystkie pliki, zaznacz wybrane pliki, odznacz wybrane pliki.
 • Możliwość ukrycia panelu z ustawieniami konwersji.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Poprawiono obsługę styli wizualnych.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: łotewskiego, rosyjskiego, szwedzkiego, węgierskiego.
Wersja 1.0 (4 styczeń 2014)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free AVI to MP4 Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2018.07.05
Rozmiar pliku: 17.6 MB
Hash SHA-256: 0425e78493a277a5c57f6c754d2212931aa051d49b23e689ed03ef0226ffae1e
Free AVI to MP4 Converter 1.2 64-bit
Data wydania: 2018.07.05
Rozmiar pliku: 19.6 MB
Hash SHA-256: 7b307d27bf1acac3dffc866465f69b1cd547dcfe503e5d16af695bae6b99d126
Pazera Free AVI to MP4 Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2016.09.09
Rozmiar pliku: 13.0 MB
Hash SHA-256: 60fe2b51035cbfb9aa3f9719ae706101611ea3b27ba571a40e9fec32657e9d4c
Pazera Free AVI to MP4 Converter 1.1 64-bit
Data wydania: 2016.09.09
Rozmiar pliku: 14.5 MB
Hash SHA-256: 7de1f48c6be8c087e27287d0af340a35514542afb2b34bbd506d1cd282db6a89
Pazera Free AVI to MP4 Converter 1.0 32-bit
Data wydania: 2014.01.04
Rozmiar pliku: 8.1 MB
Hash SHA-256: bbf21340cea061c7554a325bf7eaffd296f51ceb69bf06e45a76fba214fb4581