Wyświetleń
37,167
03:52:10
24.02.2024 (Saturday)

DfmExtractor 1.1

Ekstrakcja formularzy z plików wykonywalnych

DfmExtractor jest niewielką aplikacją konsolową umożliwiającą eksport (ekstrakcję) formularzy DFM, LFM i FRM z plików wykonywalnych skompilowanych za pomocą Delphi, Lazarusa i CodeTyphona
DfmExtractor
Data wydania:
28.02.2018
Język:
angielski
Licencja:
Freeware, Open Source
System:
Windows
Pobrań:
10,238
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit portable

This program was made for my private use, but it may also be useful to someone.

When translating one program written in Delphi, I needed DFM forms to make it easier to work with the Poedit program, so I decided to write a small program to extract DFMs.

Zrzuty ekranu

Usage

DfmExtractor version 1.1 [Win 32-bit] (2018.02.28)

Usage: DfmExtractor.exe -i=FILE [-n=NAME] [-idx=X] [-o=FILE] [-e=EXT] [-p=STR] [-a] [-d=DIR]
[-l] [-h] [-V] [--home]

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.
Options are case-sensitive. Options in square brackets are optional.

Input/output options

SwitchDescription
-i, --input-file=FILE An executable file containing Delphi, Lazarus or CodeTyphon forms (DFM, LFM, FRM).
-n, --form-name=NAME Form name or form class name to extract.
-idx, --form-index=X The index of the form to extract. Non-negative integer.
-o, --output-file=FILE The output file with extracted form.
-e, --extension=EXT The default extension of the output file(s). If not specified, DFM will be used.
-p, --prefix=STR Output file(s) name prefix (for the -a option).
-a, --save-all Saves all forms from the specified executable file to the given (or current) directory.
-d, --output-dir=DIR Output directory (for the -a option).
-l, --list Displays a list of all forms in the given input file.

Information

SwitchDescription
-h, --help Show this help.
-V, --version Show application version.
--home Opens program homepage in the default browser.

Examples

 1. List all forms in the file AudioExtractor64.exe:
   DfmExtractor.exe -i AudioExtractor64.exe -l
  Result:
  Forms: 10
  Index | Lines | Form name    | Form class
  -------------------------------------------------------
    0 |  451 | CustomizeFrm   | TCustomizeFrm
    1 |  343 | FormAbout    | TFormAbout
    2 |   49 | FormCmdLine   | TFormCmdLine
    3 |  345 | FormErrors    | TFormErrors
    4 | 1 621 | FormFileInfo   | TFormFileInfo
    5 |  474 | FormListFileEdit | TFormListFileEdit
    6 | 6 035 | FormMain     | TFormMain
    7 |  790 | FormOptions   | TFormOptions
    8 |  422 | FormProgress   | TFormProgress
    9 |  169 | FormToolsInfo  | TFormToolsInfo
  
 2. Save all forms from the AudioExtractor64.exe file to files with the LFM extension:
   DfmExtractor.exe -i AudioExtractor64.exe -a -e lfm
  Result:
  File saved: CustomizeFrm.lfm
  File saved: FormAbout.lfm
  File saved: FormCmdLine.lfm
  File saved: FormErrors.lfm
  File saved: FormFileInfo.lfm
  File saved: FormListFileEdit.lfm
  File saved: FormMain.lfm
  File saved: FormOptions.lfm
  File saved: FormProgress.lfm
  File saved: FormToolsInfo.lfm
  
 3. Save form FormMain from the AudioExtractor64.exe file to main form.dfm file:
   DfmExtractor.exe -i AudioExtractor64.exe -n FormMain -o "main form.dfm"
  Result:
  The form with name/class "FormMain" has been saved to file: main form.dfm
 4. Save form with index 4 from the AudioExtractor64.exe file to a DFM file:
   DfmExtractor.exe -i AudioExtractor64.exe -idx 4
  Result:
  The form with index 4 has been saved to file: FormFileInfo.dfm

Informacje techniczne

Jeśli chcesz samodzielnie skompilować program, tutaj znajdziesz pliki źródłowe oraz instrukcję kompilacji: https://github.com/jackdp/DfmExtractor

Lista zmian

Version 1.1 (2018.02.28)
 • Project ported from Delphi to Lazarus/CodeTyphon.
 • The size of the executable file has been reduced twice.
 • Internal enhancements.
Version 1.0 (2018.01.11)
Initial release.