Wyświetleń
27,166
19:32:37
01.10.2023 (Sunday)

Free Color Picker 1.2.1

Program do pobierania kolorów z ekranu i zarządzania paletami kolorów

Free Color Picker jest programem umożliwiającym przechwycenie koloru dowolnego piksela wyświetlanego na ekranie. Posiada wbudowany edytor palet kolorów oraz dodatkowe narzędzia: generator kolorów losowych, mikser kolorów, koło barw, kolory podobne i inne.
Free Color Picker
Data wydania:
07.02.2021
Język:
angielski, grecki, hiszpański, japoński, polski, rosyjski, słoweński, włoski
Licencja:
Freeware, Open Source
System:
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Pobrań:
8,697
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Free Color Picker jest programem umożiwiającym przechwycenie koloru dowolnego piksela wyświetlanego na ekranie. Aby przechwycić kolor, wystarczy najechać kursorem na żądaną pozycję i wcisnąć klawisz F4. Kolor znajdujący się pod kursorem zostanie dodany do palety kolorów znajdującej się w prawej części okna głównego.

Aby ułatwić przechwytywanie kolorów, w części centralnej znajduje się lupa wyświetlająca powiększony obraz wokół bieżącej pozycji kursora. Maksymalne powiększenie wynosi 30x.

Każdy przechwycony kolor można dowolnie zmienić za pomocą wbudowanego edytora kolorów. Ponadto, program umożliwia łatwą modyfikację całej palety kolorów, sortowanie według różnych kryteriów, generowanie kolorów losowych dla podanych zakresów barw składowych, wyszukiwanie kolorów triady na kole barw i wiele innych.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Przechwytywanie koloru piksela znajdującego się pod kursorem (skrót klawiszowy F4).
 • Kopiowanie kodu koloru pod kursorem do schowka systemowego w wybranym przez użytkownika formacie (skrót klawiszowy F3).
 • Lupa ekranowa powiększająca zawartość ekranu wokół bieżącej pozycji kursora o maksymalnym powiększeniu wynoszącym 30x.
 • Możliwość ustawienia algorytmu stosowanego przy powiększaniu. Domyślny algorytm - Box - nie zmienia wartości kolorów. Pozostałe algortytmy stosują interpolację barw - obliczają kolory pustych pikseli powstałych po powiększeniu obrazu na podstawie barw pikseli sąsiadujących w obrazie pierwotnym. Najdokładniejszym, ale też najwolniejszym, jest algorytm Lanczos.
 • Możliwość przechwycenia koloru piksela o podanych przez użytkownika współrzędnych ekranowych.
 • Cykliczne przechwytywanie koloru pod kursorem w określonych przez użytkownika interwałach czasowych.
 • Możliwość pobierania kolorów z otworzonych w programie plików graficznych PNG, JPG, BMP i GIF.
 • Wyświetlanie kodów liczbowych kolorów oraz ich kopiowanie w 9-ciu popularnych formatach wykorzystywanych na stronach www i w różnych językach programowania.
 • Zapis i odczyt palet kolorów we własnym formacie (pliki tekstowe JSON z rozszerzeniem .colors) oraz w formacie używanym przez program GIMP (pliki .gpl).
 • Zaawansowany edytor palety kolorów umożliwiający zmianę nazwy i wartości każdego koloru, sortowanie, numerowanie, przenoszenie, dodawanie i usuwanie kolorów, wstawianie do bieżącej palety kolorów z zewnętrznych plików.
 • Zaawansowane sortowanie palety kolorów według numeru, nazwy, wartości, stopnia intensywności barw składowych RGB, komponentów składowych przestrzeni barw CMYK (cyjan, magenta, żółty, czarny) oraz komponentów składowych przestrzeni barw HSL (odcień, nasycenie, jasność).
 • Możliwość rozmaitych modyfikacji całej palety kolorów: konwersja kolorów do skali szarości, inwersja, zmiana jasności, kontrastu, ustawienie blaknięcia kolorów, wymieszanie każdego koloru palety z wybranym kolorem, zmiana komponentów HSL każdego koloru o podaną wartość, inwersja wybranych kanałów RGB, ustawienie wartości wybranych kanałów RGB na podaną stałą wartość liczbową lub ich zmiana o podaną wielkość.
 • Generowanie kolorów losowych dla podanych przez użytkownika zakresów barw składowych RGB oraz zakresów komponentów składowych HSL.
 • Generowanie kolorów gradientu o podanym kolorze początkowym i końcowym.
 • Mikser kolorów obliczający kolor powstały po wymieszaniu dwóch kolorów podanych przez użytkownika.
 • Koło barw przestrzeni HSL z graficzną reprezentacją koloru dopełniającego, kolorów triady i prostokąta (tetradic colors).
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy otwieraniu plików z paletami kolorów oraz porządkowaniu kolorów w Edytorze palety kolorów.
 • Możliwość eksportu palety kolorów do pliku HTML z tabelą kolorów w celu publikacji na stronach internetowych.
 • Wbudowany mechanizm obsługi wielu języków oparty na plikach tekstowych INI z kodowaniem UTF-8. Do napisania kolejnych wersji językowych wystarczy zwykły edytor tekstowy, np. systemowy Notatnik.
 • Program jest przenośny (portable): nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie dane konfiguracyjne zapisywane są w jednym pliku INI znajdującym się w katalogu z programem. Program można skopiować na dysk zewnętrzny i używać na innym komputerze bez żadnej instalacji.
 • Program jest całkowicie darmowy, do użytku prywatnego i komercyjnego.

Jak odinstalować?

Program Free Color Picker jest udostępniany w postaci skompresowanego archiwum i nie wymaga specjalnego procesu dezinstalacji. Aby go odinstalować, wystarczy tylko usunąć z dysku wszystkie pliki wypakowane wcześniej z archiwum.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use.

Oprogramowanie firm trzecich

Lista zmian

Wersja 1.2.1 (07.02.2021)
 • Naprawiono błąd Access violation wyświetlający się po wciśnięciu przycisków Zmień kolor w kilku oknach programu.
 • Ustawienia okna Automatyczny przechwyt kolorów są teraz zapisywane do pliku konfiguracyjnegi i wczytywane przy starcie programu.
 • Poprawki w module językowym i plikach z tłumaczeniami. Kilka łańcuchów tekstowych było wyświetlanych tylko w języku angielskim, bez względu na język wybrany przez użytkownika.
 • Nowe tłumaczenie: hiszpański.
 • Zaktualizowane pliki językowe: grecki, japoński i słoweński.
 • Drobne poprawki interfejsu programu.
Wersja 1.2 (04.02.2021)
 • Dodano możliwość ukrycia palety kolorów w oknie głównym (Ctrl+F12). Zmniejszono także minimalną szerokość palety. Gdy szerokość jest bardzo mała, na pasku tytułowym palety wyświetlana jest tylko liczba kolorów.
 • Liczne optymalizacje kodu źródłowego, dzięki czemu aplikacja uruchamia się dużo szybciej.
 • Wyświetlanie kolorów podobnych dla koloru zaznaczonego w głównej palecie kolorów (Ctrl+Shift+Q).
 • Dodano możliwość zdefiniowania koloru krawędzi prostokątów z kolorami wyświetlanych w głównej palecie kolorów.
Wersja 1.1 (03.09.2019)
 • Edytor Palety Kolorów: Nowe kolumny: RGB Czerwony, RGB Zielony, RGB Niebieski, HSL CSS Odcień, HSL CSS Nasycenie, HSL CSS Jasność, HSL WIN Odcień, HSL WIN Nasycenie, HSL WIN Jasność, CMYK Cyjan, CMYK Magenta, CMYK Żółty, CMYK Czarny.
 • Edytor Palety Kolorów: Zmieniono listę domyślnie widocznych kolumn oraz ich układ.
 • Edytor Palety Kolorów: Nowe menu z listą dostępnych kolumn wyświetlane po kliknięciu prawym przyciskiem myszy nagłówka tabeli. Teraz jest bardziej spójne kolorystycznie z pozostałymi elementami interfejsu.
 • Edytor Palety Kolorów: Nowy przycisk na pasku narzędziowym wyświetlający listę dostępnych kolumn.
 • Edytor Palety Kolorów: Dodano możliwość filtrowania kolorów na podstawie podanej nazwy oraz wartości składowych RGB, HSL i CMYK.
 • Edytor Palety Kolorów: Dodano kolory tła, tekstu i nagłówków większości kolumn.
 • Wskaźnik piksela lupy ekranowej: Dodano możliwość zmiany koloru oraz rodzaju wskaźnika piksela pod kursorem (kwadrat, mały krzyż, średni krzyż, pełny krzyż).
 • Edytor Koloru: Poprawiono obliczanie wartości komponentów składowych HSL w próbniku kolorów typu tęcza.
 • Kolory Losowe: Dodano predefiniowane zestawy (presety) ustawień zakresów wartości kanałów RGB i komponentów HSL CSS. Dostępne presety: pastele (jasne i ciemne), kolory intensywne, kolory ciemne, kolory jasne, skala szarości.
 • Kolory Losowe: Dodano możliwość zablokowania ustawionych zakresów na suwakach do zmiany parametrów kolorów RGB i HSL.
 • W kilku oknach narzędziowych dodano menu kontekstowe z poleceniami do zarządzania listą kolorów.
 • Eksport palety do HTML: Dodano możliwość wyłączenia wstawiania kodu JSON do generowanych plików HTML.
 • Dodano możliwość szybkiej zmiany rozmiaru okna głównego: mały rozmiar (Ctrl + Shift + 1), średni (Ctrl + Shift + 2), duży (Ctrl + Shift + 3).
 • Do menu głównego i kontekstowego dodano polecenia wyświetlające/ukrywające panel z kodami kolorów oraz panel dolny z pozycją kursora. Wcześniej, polecenia te były dostępne tylko w oknie z opcjami programu.
 • Opcje: Dodano możliwość utworzenia skrótu do programu na Pulpicie systemowym.
 • Zmieniono ikonę Koła barw.
 • Drobne zmiany położenia i rozmiaru niektórych kontrolek w celu poprawnego wyświetlania tekstów w różnych językach.
 • Moduł językowy: Dodano obsługę tłumaczenia kilku pominiętych w poprzedniej wersji napisów.
 • Nowe pliki językowe: grecki, japoński, słoweński.
Wersja 1.0 (16.08.2019)
Pierwsze wydanie.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free Color Picker 1.1 64-bit
Data wydania: 2019.09.03
Rozmiar pliku: 2.2 MB
Hash SHA-256: 0a2007e92080da5eaf03366a4396c5942df744326a65ad4d5d3ac5f48407f1fd
Free Color Picker 1.1 32-bit
Data wydania: 2019.09.03
Rozmiar pliku: 1.7 MB
Hash SHA-256: ee51257529862afdff85476c1fce6f71e8f4e9865b457d26e29e0a77c4a1391b
Free Color Picker 1.0 64-bit
Data wydania: 2019.08.16
Rozmiar pliku: 2.1 MB
Hash SHA-256: f79ddbf329e08f12c210ed57a410f52907408611dcc3df4162e276720013434f
Free Color Picker 1.0 32-bit
Data wydania: 2019.08.16
Rozmiar pliku: 1.6 MB
Hash SHA-256: af1f06f0b8259d9bcd0c8a0d9f095004af8e1e4243a3c7e569800507693f6500