Wyświetleń
739,622
07:28:24
27.11.2020 (Friday)
Program o podanym identyfikatorze nie istnieje!
Pamiętaj, aby wypakować wszystkie pliki z archiwum ZIP!
Nie uruchamiaj programu z archiwum. W przeciwnym razie może działać nieprawidłowo.

Free Uninstaller jest zamiennikiem apletu Dodaj/Usuń programy. Program uruchamia się dużo szybciej od systemowego apletu i zawiera szereg dodatkowych funkcji. Głównym zadaniem programu Free Uninstaller jest usuwanie programów zainstalowanych w systemie Windows oraz usuwanie z listy aplikacji już odinstalowanych, po których pozostały niepotrzebne wpisy w rejestrze systemowym.

Interfejs programu jest bardzo prosty i nie powinien sprawić problemów nawet początkującym użytkownikom. W górnej części okna głównego znajduje się pasek narzędziowy z najczęściej wykorzystywanymi funkcjami. W części środkowej wyświetlana jest lista wszystkich zainstalowanych w systemie aplikacji. Aby odinstalować program, wystarczy tylko zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk Odinstaluj. W dolnej części wyświetlane są najważniejsze informacje dotyczące zaznaczonego programu.

Kolorem czerwonym wyróżniane są nieprawidłowe elementy. Najczęściej są to już usunięte programy, po których pozostały w rejestrze niepotrzebne wpisy. Aby usunąć taki element, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk Usuń.
Kolorem niebieskim wyróżniane są komponenty systemowe. Ponieważ usunięcie takich komponentów może spowodować uszkodzenie systemu operacyjnego, domyślnie są one ukryte, a ich deinstalacja/usuwanie powinny być głęboko przemyślane.

Przy pierwszym uruchomieniu programu tworzona jest kopia listy zainstalowanych aplikacji wraz z wszystkimi dodatkowymi parametrami dodanymi przez instalator każdego z programów. Kopia ta zapisywana jest w katalogu z programem Free Uninstaller, w pliku z rozszerzeniem REG (skrypt systemowego Edytora rejestru). Nazwa tego pliku rozpoczyna się od first_registry_backup. Plik ten jest tworzony tylko raz, jednak użytkownik może wykonać kopię w dowolnym momencie. W tym celu należy wybrać menu Plik -> Utwórz kopię zapasową danych z Rejestru....
Jeśli przez przypadek usuniemy program z listy, posiadając kopię można go z powrotem przywrócić. Uwaga! Przywracane zostają tylko informacje wymagane do deinstalacji danego programu/programów, ale nie sam program.

Program Free UPX jest w 100% darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Program nie zawiera żadnych ograniczeń, elementów spyware, adware itp.

Zrzuty ekranu

Okno główne - lista szczegółowa Okno główne - duże ikony
Okno główne - ukryty panel dolny, widoczne komponenty systemowe Okno Szczegóły

Najważniejsze funkcje

 • Możliwość zaznaczenia wielu programów na liście i ich deinstalacja lub usunięcie po naciśnięciu jednego przycisku Odinstaluj lub Usuń.
 • Usuwanie z listy zainstalowanych programów aplikacji już odinstalowanych, po których pozostały w rejestrze niepotrzebne wpisy.
 • Zapisywanie i wczytywanie listy zainstalowanych programów do/z plików FUN_LIST.
 • Wyróżnianie kolorami elementów nieprawidłowych i/lub komponentów systemowych.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o każdym zainstalowanym programie (tylko w widoku szczegółowym). Pokazywane są takie informacje, jak nazwa i wersja programu, rozmiar zajmowany na dysku, nazwa producenta, strona www producenta, komentarze, częstość używania programu itd.
 • Rosnące lub malejące sortowanie listy według dowolnej kolumny (tylko w widoku szczegółowym).
 • Wyszukiwanie programu według określonych przez użytkownika kryteriów.
 • Wyszukiwanie informacji dotyczących programu i producenta w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (Google, Yahoo! Search, Live.com (MSN)).
 • Szereg opcji umożliwiających dostosowanie do własnych potrzeb prawie każdego elementu programu.
 • Wyświetlanie wszystkich wpisów dokonanych przez instalator wybranego programu. (okno Szczegóły).
 • Eksportowanie wyświetlanej listy do pliku HTML oraz kopiowanie zaznaczonych elementów do Schowka systemowego.
 • Tworzenie kopii zapasowej listy zainstalowanych programów do pliku REG.
 • Zapisywanie do pliku INI ustawień dokonanych przez użytkownika i ich przywracanie przy następnym uruchomieniu programu.
 • Obsługa języka polskiego i angielskiego.
 • 100% freeware - do użytku komercyjnego i niekomercyjnego.

Lista zmian

Nowości wprowadzone w wersji 1.1:
 • Zapisywanie i wczytywanie systemowej listy zainstalowanych aplikacji do\z plików FUN_LIST.
  Listę zainstalowanych programów warto wykonywać co pewien czas. Jeśli przez przypadek usuniemy z rejestru informacje potrzebne do deinstalacji jakiegoś programu, zawsze można będzie wczytać taką listę i uruchomić jego deinstalator. Ponadto, można łatwo ukryć wybrane aplikacje z systemowej listy zainstalowanych programów przed niepowołanymi osobami. W tym celu należy zapisać listę do pliku, a następnie usunąć żądane programy (za pomocą przycisku Usuń). Usunięte programy są niewidoczne dla systemowego apletu Dodaj/Usuń programy i innych aplikacji-deinstalatorów. Gdy będziemy chcieli odinstalować aplikację usuniętą z listy, wystarczy wczytać wcześniej zapisany plik, zaznaczyć żądany program na liście i kliknąć przycisk Odinstaluj.
 • Wyszukiwanie informacji dotyczących programu i producenta w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (Google, Yahoo! Search, Live.com (MSN)).
 • Okno dialogowe Opcje, w którym użytkownik może dostosować prawie każdy element programu do własnych potrzeb. M. in. można zmienić kolor tła i czcionki listy głównej, kolory używane do wyróżniania komponentów systemowych i uszkodzonych elementów, szerokość dowolnej kolumny (jeśli ustawiona na 0, kolumna staje się niewidoczna), tworzenie skrótów do programu (na Pulpicie i\lub w Menu Start)...
 • Możliwość usunięcia wszystkich wpisów w rejestrze dokonanych przez program Free Uninstaller (na zakładce ODINSTALUJ w oknie Opcje). Po wykonaniu tej czynności oraz po ręcznym usunięciu pliku z programem (fun.exe) i pozostałych plików (fun.ini, fun_Search.log, fun_Errors.log, README.txt, first_registry_backup*.reg), w systemie nie pozostanie śladu po aplikacji Free Uninstaller.
 • Poprawiono odświeżanie listy. W poprzedniej wersji, jeśli program był uruchomiony i zostały zainstalowane nowe aplikacje, po odświeżeniu listy nie pojawiały się one na liście zainstalowanych programów. Konieczny był restart Free Uninstallera.
 • Kilka drobnych poprawek i modyfikacji.

Słowa kluczowe