Wyświetleń
774,693
02:03:45
24.02.2024 (Saturday)

FUPX 3.1

Kompresor plików wykonywalnych zgodnych z Microsoft PE and COFF Specification. UPX 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95, 3.96 Ultimate Packer for eXecutables, EXE packer.

FUPX jest wyspecjalizowaną nakładką graficzną na popularny kompresor UPX. Program umożliwia kompresję i dekompresję plików wykonywalnych zgodnych ze specyfikacją Microsoft Portable Executable and COFF Specification (większość plików EXE, DLL, OCX, BPL, CPL). Z poziomu interfejsu graficznego użytkownik ma dostęp do wszystkich parametrów UPXa, także tych nieudokumentowanych.
FUPX
Data wydania:
14.05.2020
Język:
angielski, chiński (uproszczony), japoński, polski, rosyjski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10
Pobrań:
247,390

Uwaga! VirusTotal wykrywa sporo zagroźeń w plikach uruchomieniowych najnowszej wersji UPX-a. Oczywiście, wszystkie te "wykrycia" są fałszywe.

FUPX - Szybki start (po angielsku)

FUPX jest wyspecjalizowaną nakładką graficzną na popularny kompresor UPX.

Program umożliwia kompresję i dekompresję plików wykonywalnych zgodnych ze specyfikacją Microsoft Portable Executable and COFF Specification (większość plików EXE, DLL, OCX, BPL, CPL). Z poziomu interfejsu graficznego użytkownik ma dostęp do wszystkich parametrów UPXa, także tych nieudokumentowanych.

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta - wystarczy tylko przeciągnąć żądany plik na okno programu, wybrać z listy właściwy profil i nacisnąć przycisk Compress (lub Decompress).

Program współpracuje z ostatnimi sześcioma wersjami UPX-a: 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 i 3.96. Aktywną wersję można ustawić w opcjach programu.

Bieżąca wersja umożliwia kompresję 64-bitowych plików wykonywalnych (Win64/PE), ale ta funkcja jest w fazie eksperymentalnej.

Program FUPX jest w 100% darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń w celach komercyjnych i niekomercyjnych. Program nie zawiera żadnych ograniczeń, elementów spyware, adware itp.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Kompresja i dekompresja plików wykonywalnych zgodnych ze specyfikacją Microsoft PE and COFF Specification (pliki EXE, DLL, OCX, BPL, CPL, SYS, AX, ACM, DRV, TLB i inne).
 • Kompresja i dekompresja plików wykonywalnych ELF (stosowanych w systemach Unix, Linux, Solaris, FreeBSD i innych).
 • Kompresja i dekompresja plików wykonywalnych systemu Mac OS X (Mach-O, Mach-FAT).
 • Łatwy dostęp do wszystkich parametrów oryginalnego kompresora UPX.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji dotyczących plików skompresowanych przez UPX: pierwotny rozmiar pliku, stopień kompresji, wersja kompresora, poziom kompresji i inne.
 • Możliwość filtrowania plików na podstawie wielu kryteriów.
 • Szereg predefiniowanych profili gotowych do wykorzystania przez początkujących użytkowników oraz możliwość definiowania własnych, zapisywanych w plikach INI.
 • Możliwość zapisania poleceń kompresora do pliku wsadowego BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania i porządkowaniu elementów listy.
 • Integracja z powłoką systemową (opcjonalna).
 • Wszelkie ustawienia aplikacji zapisywane są w plikach INI w katalogu z programem, dzięki czemu może być uruchamiany z napędów przenośnych USB.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu FUPX lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz FUPX a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Lista zmian

Wersja 3.1 (2020.05.14)
 • Obsługa najnowszej wersji UPX-a - 3.96.
 • Od teraz, użytkownik może skonfigurować program do współpracy z dowolnymi wersjami UPX-a. Wystarczy tylko odpowiednio zmodyfikować plik "upx\upx.ini".
 • Dodano mechanizm obsługi wielu języków oparty na plikach INI.
 • Wiele drobnych elepszeń.
Wersja 3.0 (2019.09.22)
 • Prawie całkowicie przeprojektowano okno główne programu. Wszystkie kontrolki do sterowania ustawieniami UPX-a zostały umieszczone na panelu widocznym po prawej stronie okna głównego. Ponadto, w celu łatwiejszej nawigacji, zostały one podzielone na kategorie i umieszczone na mniejszych panelach zwijalnych.
 • Od teraz program jest także dostępny w wersji 64-bitowej.
 • Znacznie rozbudowano moduł informacyjny. Teraz wyświetlane są dodatkowo szczegółowe informacje o plikach wykonywalnych PE (Portable Executable), ELF, Mach-O i Mach-Fat.
 • Nowe kolumny: ikona, pełna nazwa pliku, system operacyjny.
 • Dodano pasek narzędziowy listy plików.
 • Dodano możliwość pominięcia kompresji pojedynczych plików w oknie z postępem kompresji.
 • Dodano możliwość przeładowania listy plików.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Wiele drobniejszych zmian i ulepszeń.
Wersja 2.5 (2018.09.18)
 • Nazwa programu została zmieniona z Free UPX na FUPX.
 • Dodano obsługę najnowszej wersji kompresora UPX: 3.95 (wersja 32 i 64-bitowa).
 • Nowy moduł: File info.
 • Dodano możliwość sprawdzenia wybranego pliku wykonywalnego w serwisie VirusTotal.com
Wersja 2.4 (2017.05.13)
 • Dodano obsługę najnowszej wersji UPX-a: 3.94.
Wersja 2.3 (2017.02.17)
 • Dodano obsługę najnowszej wersji UPX-a: 3.93.
Wersja 2.2 (2017.01.11)
 • Dodano obsługę najnowszej wersji UPX-a: 3.92.
 • Dodano możliwość wyboru aktywnej wersji UPX-a: 3.91 lub 3.92.
 • Nowy profil kompresji: Best compression / LZMA.
 • Drobne modyfikacje kodu źródłowego i interfejsu użytkownika.
Wersja 2.1 (2016.09.23)
 • Niewielkie modyfikacje interfejsu użytkownika.
 • Nowa akcja: Clear file list.
 • Drobne ulepszenia i poprawki błędów.
Version 2.0 (2016.05.26)
 • Major modifications to the user interface.
 • Displaying additional information about executable files.
 • The ability to filter files based on multiple criteria.
 • Changed toolbar.
 • New icons.
 • New file list control with many additional features (sorting, row and column moving...).
Version 1.7 (2013.10.07)
 • New version of the UPX (3.91w).
Version 1.6 (2013.03.12)
 • New version of the UPX (3.09w).
 • Minor modifications to source code related to the program adjustment to support the new version of UPX
Version 1.5 (2011.12.15)
 • New version of the UPX (3.08w).
 • Minor modifications to source code related to the program adjustment to support the new version of UPX
Version 1.4 (2010.09.16)

Version 1.3 (2010.05.07)
 • New version of the UPX (3.05).
Version 1.2 (2009.10.28)
 • New version of the UPX (3.04).
 • Support for XP visual styles.
Version 1.1 (2008.07.01)
 • New version of the UPX (3.03).
 • Small source code modification.
Version 1.0 (2008.04.01)
Initial release.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

FUPX 2.5 / UPX 3.91, 3.92, 3.93, 3.94, 3.95 32-bit
Data wydania: 2018.09.18
Rozmiar pliku: 3.7 MB
Hash SHA-256: 74ef2df09d6c5563a19d95eb2554176bbaaa7052213e7dbafc8984b7bf46a257
Free UPX 2.4 / UPX 3.91, 3.92, 3.93, 3.94 32-bit
Data wydania: 2017.05.13
Rozmiar pliku: 2.4 MB
Hash SHA-256: c0b6fe8ecabfb41a568fecb24b48d393f2e9952b3fe6c7264699ed680ee027de
Free UPX 2.3 / UPX 3.91, 3.92, 3.93 32-bit
Data wydania: 2017.02.17
Rozmiar pliku: 2.0 MB
Hash SHA-256: 6a0e2ff3f8207c72bfc976ad78038e13ba63ec0d06bd3f11116753f7db3e0267
Free UPX 2.2 / UPX 3.91, 3.92 32-bit
Data wydania: 2017.01.11
Rozmiar pliku: 1.7 MB
Hash SHA-256: c9662cdc48ba69da8779913a5bd20823e8515fa257def3d6b2721a11bd73e53d
Free UPX 2.1 / UPX 3.91 32-bit
Data wydania: 2016.09.23
Rozmiar pliku: 1.3 MB
Hash SHA-256: b1ad000f66489fcf5043693beb3d2f6edee9bc438075d0631a1d9c061ff7b5fb
Free UPX 2.0 / UPX 3.91 32-bit
Data wydania: 2016.05.26
Rozmiar pliku: 1.4 MB
Hash SHA-256: 73f31fa932bbb2f3f5284aaa8c5df33c5492d1009453e4d5c6b8c13d8a8e2d7f
Free UPX 1.7 / UPX 3.91 32-bit
Data wydania: 2013.10.07
Rozmiar pliku: 646.1 KB
Hash SHA-256: ad035464e1d8154c574ff839683a0f79885030c413ebcb26281e56ff57ac0103
Free UPX 1.6 / UPX 3.09 32-bit
Data wydania: 2013.03.12
Rozmiar pliku: 610.0 KB
Hash SHA-256: 13c293d56894fd4e758183e97079d7c947e9e289324ba70fb2c843a99abbe0cf
Free UPX 1.5 / UPX 3.08 32-bit
Data wydania: 2011.12.15
Rozmiar pliku: 608.0 KB
Hash SHA-256: ba78b30501783560950172cbe7c9c8bc0fb93aeee4612029cb63ab438cc7af0e
Free UPX 1.4 / UPX 3.07 32-bit
Data wydania: 2010.09.15
Rozmiar pliku: 604.7 KB
Hash SHA-256: e964784bb314113dd9e7cbc53468c8203f254e3cc9981f15787f6c123c1851fa
Free UPX 1.3 / UPX 3.05 32-bit
Data wydania: 2010.05.07
Rozmiar pliku: 603.7 KB
Hash SHA-256: 05011bc9f9d6d464e292a8f56e4a2c26f5387c64cb5127bc5ace7d361fca4227
Free UPX 1.2 / UPX 3.04 32-bit
Data wydania: 2008.08.28
Rozmiar pliku: 597.7 KB
Hash SHA-256: eb91332d655da464de5dbe93316628c0650cec8b50c540e751f95a794e3c7e28
Free UPX 1.1 / UPX 3.03 32-bit
Data wydania: 2008.07.01
Rozmiar pliku: 579.9 KB
Hash SHA-256: 57feb17ff34cb7d110bdc704fd416de99da0e83715ef9f2df0e425e46bbf892f
Free UPX 1.0 / UPX 3.02 32-bit
Data wydania: 2008.04.01
Rozmiar pliku: 583.6 KB
Hash SHA-256: 41658c46f7d36b3bd3775cf13fb191b4c39fdd69e9538e81cb4e96f9268636a9