Wyświetleń
12,519
02:14:27
24.02.2024 (Saturday)

PS Hash 1.0

Program do obliczania sum kontrolnych, haszy, porównywania i weryfikacji plików.

Program obliczający sumy kontrolne i hasze plików, porównujący zawartość plików stosując algorytm określony przez użytkownika, weryfikujący i generujący pliki sum kontrolnych (.md5, .sha1, .sha256 i inne), obliczający sumy kontrolne podanego tekstu.
PS Hash
Data wydania:
09.05.2020
Język:
angielski, chiński (uproszczony), grecki, japoński, niemiecki, polski, rosyjski, słoweński
Licencja:
Freeware
System:
Windows XP, Vista, 7, 8, 10
Pobrań:
3,678
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

PS Hash jest programem obliczającym sumy kontrolne i hasze plików oraz podanego tekstu.
Program obsługuje 30 algorytmów haszujących, m. in. MD5, SHA-1, SHA-256, rodzinę algorytmów SHA-3.

Aby ułatwić użytkowanie programu, interfejs został podzielony na moduły tematyczne wyświetlane na oddzielnych zakładkach.

Plik

Pierwszy z nich - Plik - umożliwia obliczanie sum kontrolnych dowolnych plików. Kontrolki wyświetlające obliczone wartości zostały podzielone na grupy i umieszczone na zwijalnych panelach. Każdy algorytm można dowolnie aktywować / dezaktywować, w zależności od potrzeb.
Pliki i foldery z plikami można dodawać metodą przeciągnij i upuść.

Log

Obliczone sumy kontrolne i wartości funkcji haszujących są automatycznie zapisywane w tabeli, w drugim module - Log. Tabela umożliwia przeglądanie wszystkich poprzednio obliczonych wartości, filtrowanie danych na podstawie określonych kryteriów, sortowanie, przenoszenie wierszy i kolumn, usuwanie niepotrzebnych danych, a także zapis do pliku tekstowego.
Aby wyświetlić lub ukryć jakieś kolumny, kliknij prawym klawiszem na nagłówku dowolnej kolumny i w menu kontekstowym zaznacz kolumny, które są dla Ciebie istotne, a odznacz te, których nie potrzebujesz.

Porównaj

Trzeci moduł programu służy do porównywania wybranego pliku z innymi plikami lub wcześniej obliczoną sumą kontrolną / haszem.
Wielu producentów oprogramowania publikuje sumy kontrolne plików udostępnianych do pobrania z ich serwerów. Jeśli chcesz się upewnić, że pobrany plik nie został w żaden sposób zmodyfikowany (w trakcie procesu pobierania, czy działania oprogramowania złośliwego), program PS Hash umożliwia Ci łatwe sprawdzenie oryginalności takiego pliku przez obliczenie sumy kontrolnej pobranego pliku i porówanie jej z wartością udostępnioną przez producenta. Jeżeli posiadasz sumę kontrolną, a nie wiesz która funkcja została wykorzystana do jej obliczenia, program może dokonać detekcji użytego algorytmu bazując na długości dostarczonej sumy kontrolnej / hasza.

Weryfikacja

Czwarty moduł programu - Weryfikacja - służy do weryfikacji danych na podstawie wcześniej przygotowanych specjalnych plików tekstowych zawierających listy nazw plików oraz powiązane z nimi wartości sum kontrolnych / haszy. Pliki takie mają najczęściej rozszerzenia .sfv, .md5, .sha1, .sha256.
PS Hash jest kompatybilny z programami generującymi takie pliki wchodzącymi w skład pakietu GNU Coreutils, powszechnie wykorzystywanymi w systemach Unix/Linux. Oprócz samej weryfikacji, PS Hash również umożliwia generowanie takich plików.

Tekst

Ostatni z modułów służy do obliczania sum kontrolnych podanego tekstu. Użytkownik może ustalić metodę kodowania tekstu z listy zawierającej ok. 150 stron kodowych.

PS Hash powstał w wyniku połączenia kilku mniejszych programów realizujących pojedyncze zadania, których używam od wielu lat. Żadnego z nich nie wykończyłem w stopniu umożliwiającym publikację.
Ponieważ używam tych programów regularnie do dzisiaj, postanowiłem wreszcie połączyć je pod wspólnym interfejsem i wypuścić w świat... Może jeszcze komuś się przyda.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Obliczanie sum kontrolnych i haszy wybranych plików.
 • Rejestrowanie (logowanie) wszystkich obliczonych wartości z możliwością skopiowania danych do schowka systemowego oraz zapisania do pliku tekstowego.
 • Porównywanie zawartości dwóch plików w oparciu o algorytm zdefiniowany przez użytkownika.
 • Porównywanie obliczonej wartości sumy kontrolnej / hasza z wartością sumy / hasza podaną przez użytkownika.
 • Weryfikacja danych w oparciu o pliki z sumami kontrolnymi .sfv, .md5, .sha1, .sha256, .sha512 i wielu innych.
 • Generowanie plików z sumami kontrolnymi / haszami wybranych plików i katalogów.
 • Obliczanie sum kontrolnych tekstu podanego przez użytkownika.
 • Integracja (opcjonalna) z powłoką systemową. Program można skojarzyć z plikami sum kontrolnych (.md5, .sha1, .sha256 itp.).
  Program umożliwia także dodanie poleceń generujących pliki sum kontrolnych do menu kontekstowego katalogów dostępnego z poziomu Eksploratora.
 • Wyświetlanie listy uruchomionych procesów oraz modułów (bibliotek) wykorzystywanych prze te procesy z możliwością obliczenia sumy kontrolnej / hasza każdego (niechronionego przez system) wyświetlanego pliku.
 • Możliwość sprawdzenia wyświetlanych plików w serwisie TotalVirus.com, a także wyszukiwania nazw wyświetlanych plików w serwisie Goolge oraz DuckDuckGo.
 • Program jest przenośny (portable) i nie wymaga instalacji żadnych dodatkowych bibliotek, środowisk uruchomieniowych, frameworków itp. Do zapisu ustawień wykorzystywany jest tylko jeden plik INI położony w katalogu z plikiem uruchomieniowym programu. Jeżeli nie wykorzystujesz (opcjonalnej) integracji z powłoką systemową, możesz bez obaw przenieść pliki programu do innego katalogu, komputera i uruchamiać go z nowej lokalizacji.
 • Możliwośc automatyzacji działania programu dzięki obsłudze opcji przekazywanych z linii poleceń. Pełna lista dostępna jest po naciśnięciu Ctrl + F9.
 • Wbudowany mechanizm obsługi wielu języków oparty na plikach INI z kodowaniem UTF-8. Do napisania kolejnych wersji językowych wystarczy zwykły edytor tekstowy, np. systemowy Notatnik.
 • 100% freeware! Program jest całkowicie darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń, także w celach komercyjnych.

Jak odinstalować?

Program PS Hash jest udostępniany w postaci skompresowanego archiwum i nie wymaga specjalnego procesu dezinstalacji. Aby go odinstalować, wystarczy tylko usunąć z dysku wszystkie pliki wypakowane wcześniej z archiwum.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

Program jest całkowicie darmowy. Można z niego korzystać bez żadnych ograniczeń, także w celach komercyjnych.

Lista zmian

Wersja 1.0 (2020.05.09)
Pierwsze wydanie.

Słowa kluczowe