Ustawienia LAME / Tryb Ekspert

Ustawienia podstawowe
Ustawienia zaawansowane
INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/