Ustawienia LAME / Tryb Ekspert / Ustawienia podstawowe

Zakładka "Ustawenia LAME" (Tryb Ekspert / Ustawienia podstawowe)

Free format bitstream
Ustawienia predefiniowane
Ustawienia użytkownika
Channel mode
Jakość algorytmu kodującego
Dodatkowe parametry VBR

Free format bitstream

Przy tym ustawieniu, w polu tekstowym poniżej należy podać żądany bitrate pliku wynikowego.
Bitrate powinien się mieścić w zakresie 8-640 kbit/s.

Uwaga!
Free format nie jest obsługiwany przez większość dekoderów/odtwarzaczy MP3. Przy ustawieniu bitrate powyżej 320 kbit/s ich liczba zmniejsza się jeszcze bardziej.

Ustawienia predefiniowane

Dostępne są tutaj 4 predefiniowane ustawienia:

 • Medium - bitrate pliku wynikowego będzie wynosił ok. 160 kbit/s;
 • Standard - ok. 192 kbit/s;
 • Extreme - ok. 224 kbit/s;
 • Insane - 320 kbit/s.
Przy ustawieniu Insane stosowane jest kodowanie CBR przy użyciu największego standardowego bitrate - 320 kbit/s. W pozostałych przypadkach wykorzystywane jest kodowanie VBR.

Ustawienia użytkownika

Przy tym ustawieniu użytkownik sam może wybrać metodę kodowania dźwięku: CBR, ABR lub VBR.

Gdy zaznaczona jest opcja CBR - stały bitrate, na liście poniżej należy wybrać jedną ze standardowych wielkości bitrate (domyślnie 192 kbit/s).

Gdy zaznaczono ABR - średni bitrate, w polu tekstowym poniżej należy podać żądany bitrate (8-310 kbit/s).

VBR - zmienny bitrate
Jeśli zaznaczona jest opcja Jakość VBR, na liście obok należy wybrać jakość algorytmu VBR (jakość domyślna LAME - 4, zalecana - 2). Jeśli poniżej zaznaczona jest opcja Ustal własny Min/Max bitrate, wartość minimalnego i maksymalnego bitrate zostanie pobrana z odpowiednich kontrolek poniżej. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, LAME dobierze automatycznie najlepszy minimalny i maksymalny bitrate w zależności od wybranej jakości VBR.
Gdy opcja Wymuś min. bitrate nie jest zaznaczona, jeśli kodowany dźwięk znajduje się w zakresie poniżej ATH (absolute threshold of human hearing), wartość bitrate jest zmniejszana poniżej minimalnej podanej przez użytkownika (w celu zmniejszenia objętości pliku). Niektóre dekodery mają jednak problemy z bardzo niskimi wartościami bitrate i w takim przypadku konieczne jest wymuszenie minimalnego bitrate.Channel mode

W tej sekcji można ustalić metodę kodowania kanałów:

 • Stereo
  In this mode, the encoder makes no use of potentially existing correlations between the two input channels. It can, however, negotiate the bit demand between both channel, i.e. give one channel more bits if the other contains silence or needs less bits because of a lower complexity.
 • Joint stereo
  In this mode, the encoder will make use of correlation between both channels. The signal will be matrixed into a sum ("mid"), computed by L+R, and difference ("side") signal, computed by L-R, and more bits are allocated to the mid channel. This will effectively increase the bandwidth if the signal does not have too much stereo separation, thus giving a significant gain in encoding quality. In joint stereo, the encoder can select between Left/Right and Mid/Side representation on a frame basis.

  Using mid/side stereo inappropriately can result in audible compression artifacts. To much switching between mid/side and regular stereo can also sound bad. To determine when to switch to mid/side stereo, LAME uses a much more sophisticated algorithm than that described in the ISO documentation, and thus is safe to use in joint stereo mode.
 • Wymusz. joint stereo
  This mode will force MS joint stereo on all frames. It's slightly faster than joint stereo, but it should be used only if you are sure that every frame of the input file has very little stereo separation.
 • Dual channels
  In this mode, the 2 channels will be totally independently encoded. Each channel will have exactly half of the bitrate. This mode is designed for applications like dual languages encoding (ex: English in one channel and French in the other). Using this encoding mode for regular stereo files will result in a lower quality encoding.
 • Mono
  The input will be encoded as a mono signal. If it was a stereo signal, it will be downsampled to mono. The downmix is calculated as the sum of the left and right channel, attenuated by 6 dB.

Jakość algorytmu kodującego

Najważniejszym parametrem wpływającym na jakość dźwięku w pliku MP3 jest bitrate (im większy, tym wyższa jakość dźwięku). Jakość algorytmu kodującego ma znaczenie drugorzędne, ale też jest istotna.

Przy ustawieniu 0 stosowana jest najlepsza, ale jednocześnie najwolniejsza wersja algorytmu kodującego. Jakość dźwięku jest tylko nieznacznie lepsza niż przy ustawieniu jakości algorytmu na 2.

2 jest wartością zalecaną. Osiągany jest tutaj kompromis pomiędzy szybkością a jakością.

Wartością domyślną LAME jest 5. Jakość dźwięku przy takim ustawieniu powinna zadowolić większość użytkowników.

Jakość algorytmu = 7. Bardzo szybkie kodowanie. Jakość dźwięku jest z reguły akceptowalna, ale mogą wystąpić zakłócenia.

Przy ustawieniu jakości algorytmu kodującego poniżej 7, kodowanie będzie bardzo szybkie, wielkość plików wynikowych niewielka, jednak dźwięk może być już mocno zniekształcony.

Przy ustawieniu Auto stosowana jest wartość domyślna (w wersji LAME 3.98 jest to 5).

Informacja
Im wyższa jakość algorytmu kodującego, tym dłużej trwa proces kodowania pliku. Dlatego, jeśli szybkość jest czynnikiem kluczowym, warto ustawić niską jakość (np. 7).

Dodatkowe parametry VBR

Tag VBR Info

W Tagu VBR Info zapisywane są informacje wykorzystywane m.in. przez niektóre odtwarzacze/dekodery do prawidłowego obliczania czasu trwania dźwięku zakodowanego w pliku MP3.
Dostępne są tutaj 3 opcje:
 • Domyślnie - po zakodowaniu pliku następuje próba zapisania Tagu VBR Info;
 • Zapis wymuszony - po zakodowaniu pliku następuje wymuszenie zapisu Tagu VBR Info;
 • Nie zapisuj - Tag VBR Info nie jest zapisywany.


Algorytm VBR

Na liście Algorytm VBR należy wybrać algorytm stosowany przy kodowaniu:
 • Nowy - szybki i dający dobre jakościowo wyniki;
 • Stary - algorytm testowany wielokrotnie, dający dobre jakościowo rezultaty, ale znacznie wolniejszy od nowego (nawet 2 razy);
 • Auto - domyślny LAME (w wersji 3.98 jest to algorytm nowy).

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/