Konfiguracja CDex

Program CDex można pobrać ze strony http://sourceforge.net/projects/cdexos.

Aby skonfigurować CDex do współpracy z Lame Front-End wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program CDex.
 2. Wybierz menu Options->Settings.
  Pojawi się okno CDex configuration, w którym wybierz zakładkę Encoder:

 3. Na liście Encoder ustaw External Encoder.
 4. W sekcji Encoder Options kliknij przycisk ... i wskaż plik Lfe.exe.
 5. W polu tekstowym Parameter string wpisz parametry, które zostaną przekazane do programu Lame Front-End.

  Na powyższym obrazku podano: -b -pf Standard %1 %2.
  Przy takich opcjach Lame Front-End zostanie uruchomiony w trybie wsadowym (-b), po uruchomieniu wczytane zostaną ustawienia LAME z pliku Standard.ini (-pf Standard).
  %1 zostanie zamienione przez CDex na nazwę pliku źródłowego, %2 - na nazwę pliku wynikowego.

  Zobacz też szczegółowy opis parametrów.

  Informacja
  Lame Front-End wykorzystuje tylko opcje podane w polu tekstowym Parameter string. Ustawienie Bitrate w tym przypadku nie ma żadnego znaczenia.

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/