Konfiguracja Exact Audio Copy

Exact Audio Copy jest popularnym i jednocześnie bardzo dobrym programem służącym do zgrywania muzyki z płyt CD AUDIO. Program jest bezpłatny (a dokładniej postcardware) i można go pobrać ze strony http://www.exactaudiocopy.de.

Aby skonfigurować Exact Audio Copy do współpracy z Lame Front-End wykonaj następujące czynności:

 1. Uruchom program Exact Audio Copy.
 2. Wybierz menu EAC->Opcje kompresji....
  Pojawi się okno Opcje kompresji:

 3. Wybierz zakładkę Zewnętrzna kompresja.
 4. Zaznacz opcję Używaj zewnętrznego programu do kompresji.
 5. Na liście Schemat podstawianych parametrów ustaw Koder MP3 LAME.
 6. W polu tekstowym na lewo od przycisku Przeglądaj... wpisz pełną ścieżkę do pliku Lfe.exe.
 7. W polu tekstowym Dodatkowe opcje linii poleceń wpisz parametry, które zostaną przekazane do programu Lame Front-End.

  Na powyższym obrazku podano: -b -pf Standard.
  Przy takich opcjach Lame Front-End zostanie uruchomiony w trybie wsadowym (-b), po uruchomieniu wczytane zostaną ustawienia LAME z pliku Standard.ini (-pf Standard).
  Nazwy pliku źródłowego i wynikowego EAC dodaje automatycznie.

  Zobacz też szczegółowy opis parametrów.

  Informacja
  Lame Front-End wykorzystuje tylko opcje podane w polu tekstowym Dodatkowe opcje linii poleceń. Ustawienia: Przepływność bitów, Używaj sprawdzania sumy kontrolnej CRC, Wysoka jakość i Niska jakość w tym przypadku nie mają żadnego znaczenia.

  Gdy zaznaczona jest opcja Sprawdzaj kod zwrotny zewnętrznego programu, jeśli w trakcie kodowania wystąpi błąd lub jeżeli użytkownik przerwie operację, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat.

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/