Ustawienia LAME

Ze względu na mnogość opcji programu lame.exe oraz różny stopień zaawansowania użytkowników, w celu ułatwienia korzystania z programu Lame Front-End, zaprogramowano dwa tryby LAME: Prosty i Ekspert.

Tryb Prosty

Klawisz skrótu: F9

Tryb ten został zaprojektowany zgodnie z zaleceniami twórców LAME, które dostępne są na stronie http://lame.sourceforge.net/lame_ui_example.php.

W trybie tym dostępne są tylko bardzo nieliczne kontrolki umożliwiające zmianę parametrów kodowania. Jednak dla większości użytkowników (nawet zaawansowanych) tryb ten powinien być wystarczający.

Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem i wcześniej nie używałeś programów tego typu, najlepiej pozostaw wszystkie opcje bez zmian. Przy domyślnych ustawieniach stosowane jest kodowanie VBR, a bitrate plików wynikowych najczęściej będzie się mieścił w zakresie 180-200 kbit/s. Taka jakość powinna zadowolić większość użytkowników.

Zobacz też informacje szczegółowe.

Tryb Ekspert

Klawisz skrótu: F10

W trybie Ekspert dostępne są wszystkie opcje programu lame.exe.
Dla zdecydowanej większości z nich przygotowane zostały odpowiednie kontrolki umożliwiające wprowadzanie potrzebnych danych. Jeśli zaistnieje potrzeba zastosowania dodatkowych prametrów LAME, należy je wpisć w polu tekstowym Dodatkowe parametry LAME (na zakładce Ustawienia zaawansowane).

Ze względu na ilość opcji LAME, zostały one rozdzielone na dwie zakładki:

  • Ustawienia podstawowe - znajdują się tu kontrolki umożliwiające zmianę najważniejszych parametrów. Zobacz też opis szczegółowy.
  • Ustawienia zaawansowane - zakładka przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.
    Nieprawidłowe wykorzystanie kontrolek na tej zakładce może spowodować znaczną stratę jakości dźwięku w pliku wynikowym. Jeśli nie wiesz do czego służy dana opcja, najlepiej pozostaw ją w ustawieniu domyślnym. Zobacz też opis szczegółowy.

Informacja
Aby przywrócić ustawienia domyślne, wybierz menu LAME->Ustawienia domyślne LAME....

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/