Opcje

Zakładka "Opcje"

LAME.EXE
Obsługiwane pliki
Skróty
Ustawienia domyślne
Usuń wszystkie wpisy z Rejestru...

LAME.EXE

W polu tekstowym należy podać ścieżkę do kodera/dekodera LAME - lame.exe.

Jeśli wpisane jest tylko lame.exe (bez podania katalogu), następuje wyszukanie kodera w następujcej kolejności:

  • katalog z programem Lame Front-End;
  • wszystkie katalogi pamiętane w zmiennej środowiskowej PATH.

Lame Front-End został dostosowany do wersji LAME 3.98. Jest to najnowsza wersja stabilna dostępna w trakcie pisania programu (lipiec 2008). Z tego względu zaleca się stosowanie właśnie tej wersji LAME. W starszych wersjach niektóre opcje mogą działać nieco inaczej niż to opisano lub mogą być w ogóle niedostępne.

Obsługiwane pliki

Obsługiwane formaty: wav, pcm, aif, aiff, raw, mp3, mp2, mp1, mpg.

Dodaj "Otwórz za pomocą..." do menu kontekstowego

Dodaje polecenie Otwórz za pomocą Lame Front-End do menu kontekstowego obsługiwanych plików.

Usuń "Otwórz za pomocą..." z menu kontekstowego

Usuwa polecenie Otwórz za pomocą Lame Front-End z menu kontekstowego obsługiwanych plików.

Skróty

Utwórz skrót na pulpicie

Jeśli zaznaczone, tworzony jest na pulpicie skrót do programu Lame Front-End. Jeśli odznaczone i skrót istnieje, jest on usuwany.

Utwórz skrót w Menu Start

Jeśli zaznaczone, w Menu Start tworzony jest skrót do programu Lame Front-End. Jeśli odznaczone i skrót istnieje, jest on usuwany.

Ustawienia domyślne

Ustawienia domyślne programu Lame Front-End

Przywraca domyślne ustawienia programu Lame Front-End (oprócz ustawień LAME).

Ustawienia domyślne LAME

Przywraca domyślne ustawienia LAME.

Usuń wszystkie wpisy z Rejestru utworzone przez program i zakończ

Jak większość programów napisanych dla systemu WIndows, również Lame Front-End zapisuje pewne dane w Rejestrze systemowym.

Jeśli nie będziesz już więcej korzystał z programu, wpisy te najlepiej usunąć (aby nie zaśmiecały niepotrzebnie Rejestru).
W tym celu kliknij przycisk Usuń wszystkie wpisy z Rejestru utworzone przez program i zakończ. Program automatycznie usunie wszystkie wpisy i zakończy działanie.

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/