Parametry

Program Lame Front-End można uruchamiać z kilkoma parametrami.

Aby uruchomić program z parametrami, kliknij Menu Start->Uruchom... (lub wciśnij kombinację klawiszy: Windows+R).
W okienku Uruchamianie wpisz:

Lfe lista_parametrów
i naciśnij przycisk OK.


ParametrOpis
-batch lub -b

Uruchamia program w trybie wsadowym.

Przy uruchamianiu programu w trybie wsadowym należy również podać:

  • Nazwę pliku źródłowego i nazwę pliku wynikowego.
    Nazwa pliku źródłowego powinna być podana jako parametr przedostatni, nazwa pliku wynikowego powinna być ostatnim parametrem. Jeśli w nazwach plików występują spacje, powinny być one ujęte w cudzysłowy.
lub
  • Tylko nazwę pliku źródłowego.
    W tym przypadku, za nazwę pliku wynikowego przyjmowana jest nazwa pliku źródłowego po odpowiedniej zmianie rozszerzenia (Dla plików źródłowych WAV, rozszerzeniem pliku wynikowego będzie MP3. Dla plików MP3 - WAV).

W trybie wsadowym, po uruchomieniu, następuje automatyczne kodowanie/dekodowanie podanego pliku źródłowego. Po zakończeniu operacji program kończy działanie. Jeśli proces kodowania/dekodowania przebiegł bez błędów, do systemu operacyjnego zwracana jest wartość 0 (ExitCode), w przeciwnym razie zwracana jest wartość 1.

Tryb wsadowy został zaprogramowany głównie w celu współpracy programu Lame Front-End z innymi aplikacjami (np. ripperami).
Zobacz też: Konfiguracja Exact Audio Copy, Konfiguracja CDex.

-preset ustawienie Dostępne ustawienia: medium/standard/extreme/insane.
Działa tylko w trybie wsadowym.
-lp "param_list"
-lame-params "param_list"
-lame-parameters "param_list"
param_list - lista dodatkowych parametrów, które mają być przekazane do kodera LAME.
Działa tylko w trybie wsadowym.
-o lub -overwrite Powoduje nadpisywanie plików bez wyświetlania komunikatu z zapytaniem.
Działa tylko w trybie wsadowym.
-pf "file_name"
-preset-file "file_name"
Powoduje wczytanie ustawień LAME z pliku "file_name".
Jeśli podano tylko krótką nazwę (bez katalogu), za katalog domyślny przyjmowany jest katalog presets.
Jeśli podano nazwę bez rozszerzenia, do nazwy dodawane jest rozszerzenie ini.
Jeśli podano tylko jeden parametr i jest nim nazwa pliku, plik ten jest dodawany do listy przetwarzania (na zakładce Pliki / katalog docelowy).

Przykłady

Lfe -pf Standard

Po uruchomieniu programu nastąpi wczytanie ustawień LAME z pliku Standard.ini. Plik ten powinien znajdować się w katalogu presets.

Lfe -b -preset standard "C:\My music\Alla turca.wav"

Po uruchomieniu nastąpi automatyczne kodowanie pliku C:\My music\Alla turca.wav. Plikiem wynikowym będzie C:\My music\All turca.mp3 (zmiana rozszerzenia na MP3).
Przy kodowaniu wykorzystane zostanie predefiniowane ustawienie LAME: Standard.

Lfe -b -pf Extreme -o -lp "-q0 --vbr-new" "C:\Ripped\Track 04.wav" "D:\Music\Wish you were here.mp3"

Po uruchomieniu nastąpi automatyczne kodowanie pliku C:\Ripped\Track 04.wav. Plikiem wynikowym będzie D:\Music\Wish you were here.mp3.
Przed kodowaniem wczytane zostaną ustawienia LAME z pliku Extreme.ini (z katalogu presets).
Jeśli plik wynikowy już istnieje, zostanie on nadpisany bez zapytania.
Do kodera LAME zostaną przekazane dodatkowo 2 parametry: -q0 (najwyższa jakość algorytmu kodującego) oraz --vbr-new (wykorzystany zostanie nowy algorytm VBR).

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/