Ustawienia LAME / Tryb Prosty

Zakładka "Ustawenia LAME" (Tryb prosty)

Cel

Zaznaczenie opcji Bitrate powoduje uaktywnienie kontrolek w sekcji Bitrate.
Zaznaczenie opcji Jakość powoduje uaktywnienie kontrolek w sekcji Jakość.

Jakość algorytmu kodującego

Najważniejszym parametrem wpływającym na jakość dźwięku w pliku MP3 jest bitrate (im większy, tym wyższa jakość dźwięku). Jakość algorytmu kodującego ma znaczenie drugorzędne, ale też jest istotna.

Dostępne są tu 3 opcje: Wysoka, Standardowa i Niska.
Bardziej wymagający użytkownicy powinni wybrać jakość Wysoką. Niska jakość raczej nie powinna być używana - jakość dźwięku w pliku wynikowym może być niezadowalająca.
Dla większości użytkowników najlepszym rozwiązaniem będzie jakość Standardowa i takie też jest ustawienie domyślne.

Informacja
Im wyższa jakość algorytmu kodującego, tym dłużej trwa proces kodowania pliku. Dlatego, jeśli szybkość jest czynnikiem kluczowym, warto ustawić niską jakość. W przeciwnym razie lepiej zastosować jakość standardową lub wysoką.

Bitrate

Aby kontrolki w tej sekcji były aktywne, musi być zaznaczona opcja Bitrate w sekcji Cel.

Wartość bitrate musi się mieścić w przedziale od 8 do 320.

Opcja Stały bitrate (CBR) jest aktywna tylko wówczas, jeśli wybrana jest jedna ze standardowych wartości bitrate: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112, 128, 160, 192, 224, 256, 320. Gdy opcja ta jest aktywna i włączona, stosowane jest kodowanie ze stałym strumieniem bitów (CBR). W przeciwnym razie stosowane jest kodowanie z uśrednionym strumieniem bitów (ABR).

Jakość

Aby kontrolki w tej sekcji były aktywne, musi być zaznaczona opcja Jakość w sekcji Cel.

Dostępnych jest tutaj 10 predefiniowanych ustawień.
10 oznacza jakość najsłabszą, 100 - najwyższą. Domyślną wartością jest 80.
Bitrate pliku wynikowego przy ustawieniu domyślnym będzie się najczęściej zawierał w przedziale 180-200 kbit/s.

Gdy włączona jest opcja Jakość, stosowane jest kodowanie ze zmiennym strumieniem bitów (VBR).
Na liście Algorytm VBR należy wybrać algorytm stosowany przy kodowaniu:

  • Nowy - szybki i dający dobre jakościowo wyniki;
  • Stary - algorytm testowany wielokrotnie, dający dobre jakościowo rezultaty, ale znacznie wolniejszy od nowego (nawet 2 razy);
  • Auto - domyślny LAME (w wersji 3.98 jest to algorytm nowy).

Pozostałe opcje

Mono
Jeśli zaznaczone, plik wynikowy będzie monofoniczny. W przeciwnym razie LAME automatycznie dostosuje metodę kodowania dźwięku (najczęściej jest to Joint Stereo lub Stereo).

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/