Tag ID3v2

Zakładka "Tag ID3v2"

Jeśli zaznaczona będzie opcja Zapisuj Tag ID3v2 (na dole zakładki), po zakończeniu kodowania, w pliku wynikowym zapisany zostanie tag ID3v2 (wersja 2 ID3).
W tagu zostają zapisane różnego rodzaju informacje dotyczące nagrania. M.in.: kto jest wykonawcą danego utworu, z jakiego albumu pochodzi nagranie, tytuł utworu itp.

Do wprowadzania odpowiednich danych służą specjalnie przygotowane kontrolki. Ich opis jest raczej jednoznaczny i nie wymagają one szczegółowych objaśnień.

Jeżeli w polu tekstowym Tytuł wpisany zostanie łańcuch <FILENAME>, w trakcie zapisywania tagu zostanie on automatycznie zamieniony na nazwę pliku (po usunięciu katalogu i rozszerzenia).
Np.: dla pliku C:\My Music\Classical\Mozart\Eine Kleine Nachtmusik.wav, <FILENAME> zostanie zamienione na Eine Kleine Nachtmusik.

Tag ID3v2 ma wyłącznie charakter informacyjny.

Jeśli opcja Dodaj informacje o enkoderze będzie zaznaczona (i aktywna), w tagu zostaną dodatkowo zapisane:

Uwaga!
Niektóre odtwarzacze MP3, zwłaszcza stacjonarne lub starsze odtwarzacze programowe, mogą mieć problemy z odczytem tagów ID3v2. W bardzo rzadkich przypadkach może się zdarzyć, iż plik taki będzie dekodowany nieprawidłowo (trzaski zamiast muzyki).

INDEX http://www.pazera-software.com/products/lame-front-end/