Wyświetleń
997,827
02:04:37
24.02.2024 (Saturday)

Free MKV to AVI Converter 1.10

Konwersja plików Matroska video (MKV) do AVI lub MPEG. MKV do AVI, MKV do MPG

Free MKV to AVI Converter jest programem konwertującym pliki Matroska video (MKV) do formatu AVI lub MPG (MPEG-1/2). Pliki AVI utworzone przez program można odtwarzać na większości odtwarzaczach przenośnych i stacjonarnych.
Free MKV to AVI Converter
Data wydania:
09.02.2021
Język:
angielski, chiński (uproszczony), czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows Vista / 7 / 8 / 10
Pobrań:
366,279
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Free MKV to AVI Converter - Szybki start (po angielsku)

Free MKV to AVI Converter jest programem konwertującym pliki Matroska video (MKV) do formatu AVI lub MPG (MPEG-1/2).

MKV jest otwartym formatem kontenera multimedialnego. Format ten jest wyjątkowo elastyczny - pozwala m.in. umieszczać wiele ścieżek dźwiękowych i napisów w jednym pliku. Z tego powodu jest on bardzo często wykorzystywany przy zgrywaniu filmów z płyt DVD i Blu-ray. Niestety, wiele odtwarzaczy i programów do obróbki wideo nie obsługuje formatu MKV. W takim przypadku konieczna jest konwersja plików MKV do bardziej popularnego formatu, np. do AVI lub MPG.

Jeśli film musi być odtwarzany na starszych odtwarzaczach stacjonarnych, najlepszym rozwiązaniem będzie konwersja do formatu MPG (VCD lub SVCD). Większość nowszych odtwarzaczy potrafi odtwarzać filmy zakodowane za pomocą kodeka Xvid, czy H.264. W takim przypadku zalecanym rozwiązaniem jest konwersja do pliku AVI z zastosowaniem właściwego kodeka.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki stosując koder wideo Xvid, koder audio MP3, a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość obrazu i dźwięku przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru plików wyjściowych.
Większość odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych nie powinno mieć problemów z odtwarzaniem plików AVI utworzonych przy takich ustawieniach.

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć na okno programu pliki MKV i kliknąć przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej w postaci instalatora i archiwum ZIP. Proces konwersji w wersji 64 bitowej jest szybszy o kilka do ok. 25% (w zależności od wybranego kodera wideo) w porównaniu z wersją 32 bitową.

Program jest całkowicie darmowy - do zastosowań domowych i komercyjnych.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików MKV do AVI lub MPG.
 • Ograniczona możliwość konwersji pozostałych formatów wideo (m.in. AVI, MP4, WMV, MOV, FLV, MTS, OGM, AMV).
 • Dekodowanie wszystkich najważniejszych kodeków audio i video wykorzystywanych przy tworzeniu plików MP4: MPEG-4 AVC/H.264, VC-1, Xvid, AC3, DTS, AAC, MP3 i innych.
 • Kodowanie strumienia video w plikach AVI za pomocą jednego z kodeków: H.264 (x264), Xvid, DivX 3, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV.
 • Kodowanie strumienia video w plikach MPG zgodnie ze standardem MPEG-1 lub MPEG-2.
 • Kodowanie strumienia audio za pomocą jednego z kodeków: MP3 (Lame), MP2, AC3, AAC, WMA, PCM 16-bit.
 • Obsługa kodowania wielowątkowego przy wykorzystaniu kodera H.264.
 • Możliwość wyboru dowolnej ścieżki dżwiękowej przy konwersji pliku z wieloma ścieżkami audio.
 • Szereg predefiniowanych ustawień konwersji (profili). Możliwość zapisywania własnych ustawień do plików INI.
 • Duża liczba parametrów kodowania: bitrate audio i wideo, fps, liczba kanałów i próbkowanie audio, głośność, zmiana rozdzielczości, skalowanie i obcinanie obrazu, usuwanie przeplotu, zapisywanie własnego tagu fourcc wideo itp.
 • Możliwość kodowania 2-przebiegowego, zwiększającego jakość obrazu i zmniejszającego objętość pliku wynikowego.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera w pliku wsadowym BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania i porządkowaniu elementów listy.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI w katalogu z programem. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski, serbski, turecki, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń i aplikacji szpiegowskich (spyware), nie dodaje do generowanych plików "znaków wodnych" itp.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free MKV to AVI Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free MKV to AVI Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

This program uses the following open source software:
 1. FFmpeg, licensed under the GNU General Public License version 2 available at http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
 2. MediaInfo, licensed under the GNU Lesser General Public License available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest darmowy koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free MKV to AVI Converter dołączona jest wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.10 (09.02.2021)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Informacja o postepie konwersji jest wyświetlana na pasku tytułowym programu oraz na pasku zadań.
 • Naprawiono błąd powodujący automatycznie zamykanie programu przy bardzo szybkim zaznaczaniu kolejnych plików na liście.
 • Dodano obsługę plików z udziałów sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od znaków \\.
 • Przy zapisie plików z raportem w oknie Właściwości pliku, stosowane jest kodowanie UTF-8 (w poprzednich wersjach stosowana była domyślna systemowa strona kodowa).
 • Po przerwaniu konwersji przez użytkownika, program wyświetla okienko z zapytaniem, czy usunąć niekompletnie przekonwertowany plik. Takie pliki mają z reguły uszkodzoną strukturę wewnętrzną i nie można ich odtworzyć.
 • Jeżeli do silnika konwersji (FFmpeg) zostaną przekazane niewłaściwe parametry i proces konwersji zakończy się niepowodzeniem, to plik wyjściowy zostanie automatycznie usunięty. Taki plik zazwyczaj nie zawiera żadnych danych (rozmiar 0 bajtów) i tylko niepotrzebnie zaśmieca dysk.
 • W okienku z logami błędów podświetlane są nazwy plików, opcje kodera i niektóre wyrazy (error, invalid, unable itp.). Dzięki temu log jest teraz bardziej czytelny.
 • Przy zapisie logu błędów do pliku tekstowego stosowane jest kodowanie UTF-8 (zamiast systemowej strony kodowej).
 • Dodano możliwość zapisu logu także do pliku HTML.
 • Wiele drobnych zmian i poprawek w kodzie źródłowym i interfejsie programu.
Wersja 1.9 (02.09.2019)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Nowe filtry wideo: konwersja kolorów do sepii lub skali szarości, regulacja jasności i nasycenia kolorów, przerzucenie obrazu w pionie i/lub w poziomie, obrót o dowolny kąt, inwersja kolorów.
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania ustawień konwersji.
 • Wyświetlanie rozmiaru danych wynikowych w trakcie trwania konwersji.
 • Podświetlanie prędkości konwersji oraz numeru aktualnego przebiegu podczas konwersji dwuprzebiegowej.
 • Dodano obsługę plików Material Exchange Format (MXF).
 • Wyróżnianie oddzielnymi kolorami strumieni audio i wideo w okienku Właściwości pliku w celu łatwiejszej identyfikacji.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę predefiniowanych rozdzielczości. Wszystkie rozdzielczości spełniające proporcje 16:9 są wyróżnione kolorem zielonym, 4:3 - czerwonym. Lista rozdzielczości została także uzupełniona o te nieco rzadziej stosowane.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Zmiana pozycji i rozmiaru niektórych elementów interfejsu, głównie mająca na celu ułatwienie dostępu do bardziej zaawansowanych opcji programu.
 • Sporo drobnych zmian różnych kontrolek: listy plików (tabeli), przycisków, paneli, menu, nowy suwak głośności dźwięku...
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawki błędów.
 • Od bieżącej wersji program nie działa w systemie Windowsie XP. Wymagany jest Windows Vista lub nowszy. Zachowanie kompatybilności z Windowsem XP uniemożliwiłoby wykorzystanie nowych technologii, koderów audio i wideo oraz nowych funkcji FFmpeg dostępnych tylko dla Windowsa Visty i nowszych.
 • Słoweńskie tłumaczenie.
Wersja 1.8 (13.06.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Automatyczne przewijanie tekstu w oknie z postępem konwersji.
 • Niewielkie zmiany kolorów różnych elementów interfejsu (menu, panele...).
 • Ulepszenia i poprawki błędów.
Wersja 1.7 (28.02.2017)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Zmiany w interfejsie: zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Nowe okno: Tools Info
 • Poprawiono kompatybilność z systemem Windows XP.
 • Ulepszenia i poprawki błędów.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free MKV to AVI Converter na Free MKV to AVI Converter.
Wersja 1.6 (12.08.2016)
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowe kolumny: kodek wideo, ID kodeka wideo, profil wideo, bitrate wideo, szerokość, wysokość, rozdzielczość, proporcje obrazu, klatki/sek., typ skanu, bity/piksel, rozmiar strumienia wideo, kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio.
 • Nowe akcje: odznacz wszystkie pliki, odznacz wybrane pliki, zaznacz wybrane pliki, wyczyść listę plików.
 • Domyślny koder wideo został zmieniony z H.264 na Xvid, który jest bardzej "natywny" dla plików AVI.
 • Dodano obsługę języka szwedzkiego.
 • Drobne ulepszenia i poprawki błędów.
Wersja 1.5 (10.06.2016)
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Możliwość ustawienia domyślnego kodera wideo przez użytkownika.
 • Lepsza obsługa plików wideo MKV.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: chińskiego, fińskiego, rosyjskiego, węgierskiego.
Wersja 1.4 (21.06.2014)
 • Drobne zmiany w interfejsie programu.
 • Dodano możliwość ustawienia własnych proporcji obrazu (display aspect ratio).
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowe profile konwersji.
 • Poprawiono wykrywanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Dodano obsługę języka łotewskiego.
Wersja 1.3 (07.12.2013)
 • Małe zmiany w interfejsie programu.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Poprawiono zapisywanie identyfikatora kodeka audio (audio codec ID) przy konwersji audio do AC3 i AAC.
 • Poprawiono wykrywanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Automatyczne zamykanie okna z postępem konwersji po zakończeniu procesu konwersji.
 • Poprawiono odczyt i zapis parametrów kodera z/do profilów.
 • Dodano obsługę języka greckiego, portugalskiego, tureckiego.
Wersja 1.2 (06.06.2013)
 • Nowa wersja FFmpeg obsługująca najnowsze wersje koderów x264, Xvid i innych.
 • Nowa wersja bilioteki MediaInfo.dll.
 • Dodawanie do listy przetwarzania wszystkich obsługiwanych plików z wybranego folderu i jego podfolderów.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Usunięto automatyczne dodawanie ikony do zasobnika systemowego zaraz po uruchomieniu programu. Ikona ta jest dodawana dopiero po wykonaniu polecenia Minimalizuj do zasobnika.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
Wersja 1.1 (26.03.2013)
 • Nowa wersja FFmpeg obsługująca najnowsze wersje koderów x264, LAME, Xvid i innych.
 • Nowa wersja bilioteki MediaInfo.dll.
 • Zmieniono domyślny kodek wideo z Xvid na H.264/MPEG-4 AVC (x264).
 • Poprawiono listę video bitrate.
 • Ulepszono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Poprawiono rozpoznawanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Poprawiono przerywanie procesu konwersji.
 • Zapisywanie i przywracanie rozmiaru okna z postępem konwersji.
 • Dodano obsługę jezyka czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego, niemieckiego, serbskiego, włoskiego.
Wersja 1.0 (17.03.2011)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free MKV to AVI Converter 1.9 32-bit
Data wydania: 2019.02.09
Rozmiar pliku: 13.0 MB
Hash SHA-256: 97e6be0f3995407410d3d66825e6519b34fb78717dc6674125cdc69f0f0e4c5c
Free MKV to AVI Converter 1.9 64-bit
Data wydania: 2019.02.09
Rozmiar pliku: 15.4 MB
Hash SHA-256: 044a6d4e512f44be7e7ba24c5cc4b0c707d046847e99439265c82f6307e33e8e
Free MKV to AVI Converter 1.8 32-bit
Data wydania: 2018.06.13
Rozmiar pliku: 13.0 MB
Hash SHA-256: 97e6be0f3995407410d3d66825e6519b34fb78717dc6674125cdc69f0f0e4c5c
Free MKV to AVI Converter 1.8 64-bit
Data wydania: 2018.06.13
Rozmiar pliku: 14.2 MB
Hash SHA-256: 277376fd470301c11aa7dfa1ebae92c5c8543f14ec0c530424bbc662a4427e5e
Free MKV to AVI Converter 1.7 32-bit
Data wydania: 2017.02.28
Rozmiar pliku: 11.9 MB
Hash SHA-256: 5257e6241b676ae1137299ae25b009a9ce2ee46b58814baca4f096c86380364a
Free MKV to AVI Converter 1.7 64-bit
Data wydania: 2017.02.28
Rozmiar pliku: 13.1 MB
Hash SHA-256: 00da4d4f7806a960ed3d53fc2ab45f7444678a767d99e2ea86934ad29528187a
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.6 32-bit
Data wydania: 2016.08.12
Rozmiar pliku: 10.0 MB
Hash SHA-256: ea60b5f8da4a4f5f1c79cdb936892701df05184a030e8f96e20041a983a5a0ca
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.6 64-bit
Data wydania: 2016.08.12
Rozmiar pliku: 11.4 MB
Hash SHA-256: b91be6b78d99ce1a794bc7c9109199488dc95e35e251dcb27c3d035d1246dd3c
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.5 32-bit
Data wydania: 2016.06.10
Rozmiar pliku: 10.1 MB
Hash SHA-256: 4b81190588d893e2a85e85d3197b08a2f1d1dd0a48856509381ec3b9fc68255b
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.4 32-bit
Data wydania: 2014.06.21
Rozmiar pliku: 7.3 MB
Hash SHA-256: f916dbd433c44a18d21b2d575b5b8d8a728b9ab6b387daa4b093ae1071815020
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2013.12.07
Rozmiar pliku: 6.4 MB
Hash SHA-256: 5e4e9319502f2dc29e8f7d27598c1f9b8d77bd7e73a723b11ebb27df849d77fc
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2013.06.06
Rozmiar pliku: 10.0 MB
Hash SHA-256: 154d772b4f2d5b8b92f8b7183b943d84bd8b51950788bc7e6a30723fb7155f5b
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2013.03.29
Rozmiar pliku: 8.6 MB
Hash SHA-256: b23f1a395310283289669672f39b9bc991eb0ba91a44a756bb8052520c5d0145
Pazera Free MKV to AVI Converter 1.0 32-bit
Data wydania: 2011.05.17
Rozmiar pliku: 4.7 MB
Hash SHA-256: 9ee851f6003c49faa77fa8c0deeefc326085489067a3e32bb861ad2407997405