Wyświetleń
4,520
02:18:00
24.02.2024 (Saturday)

Pazera Free MKV to MP4 Converter - Poradnik użytkownika

Wyświetleń: 4,520
Ostatnia modyfikacja: 21.09.2016

Spis treści


Wstęp

Pazera Free MKV to MP4 Converter jest programem umożliwiającym konwersję plików MKV (Matroska video) do formatu MP4. Pliki MP4 utworzone przez program mogą być odtwarzane przez większość odtwarzaczy/urządzeń przenośnych (iPhone, iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface, HTC, PSP) oraz odtwarzacze stacjonarne (WD TV, Xtreamer, Popcorn Hour, Asus O!Play).

Przy właściwym doborze ustawień konwersji, program generuje pliki MP4 zgodne ze standardem HTML5, które mogą zostać wykorzystane na stronach internetowych do publikacji materiałów filmowych.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Proces konwersji wersji 64 bitowej jest szybszy o kilka do nawet 50% (w zależności od wybranego kodera wideo).

Program jest całkowice darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Okno główne

Okno główne programu Pazera Free MKV to MP4 Converter
Okno główne programu Pazera Free MKV to MP4 Converter

Dodawanie plików do listy

Aby przekonwertować pliki MKV, najpierw należy dodać je do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym. Pojawi się systemowe okienko dialogowe do wyboru plików, w którym musisz zaznaczyć jeden lub więcej plików do konwersji, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Gdy to zrobisz, program doda wybrane przez Ciebie pliki do listy. Pliki można też dodawać metodą przeciągnij i upuść.

Aby rozpocząć konwersję, na liście musi znajdować się co najmniej jeden plik, ponadto musi on być zaznaczony w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (druga kolumna na obrazku powyżej).

Konwersja plików z wykorzystaniem profilów

Do programu zostały dołączone profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji. Dostępne są one w sekcji Profil.

Jeśli nie masz doświadczenia w konwersji plików wideo, wybierz na liście profilów pozycję Domyślne ustawienia kodera.

Przy ustawieniach domyślnych, program koduje pliki stosując koder wideo H.264, koder audio AAC, a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość obrazu i dźwięku przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru plików wyjściowych.
Pliki MP4 będą zgodne ze standardem HTML5 i mogą zostać wykorzystane na stronach internetowych.

Jeżeli miałeś już do czynienia z konwersją plików wideo, wybierz profil spełniający Twoje oczekiwania lub ustaw parametry konwersji samodzielnie.

Aby rozpocząć konwersję, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Konwersja plików - ustawienia użytkownika

W niniejszym punkcie zostaną omówione parametry konwersji strumieni audio i wideo. Parametrów tych jest dosyć sporo i ich właściwe ustawienie ma decydujący wpływ na jakość obrazu i dźwięku, oraz na wielkość plików wynikowych. Właściwe dobranie wartości tych parametrów wymaga już nieco wiedzy i doświadczenia w konwersji plików wideo. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem zalecane jest skorzystanie z profilów konwersji.

Wideo - ustawienia podstawowe

Podstawowe ustawienia wideo
Podstawowe ustawienia wideo

Bitrate

Przepływność bitów, czyli liczba bitów danych jaką koder może przeznaczyć do zakodowania 1 sekundy filmu.

Parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości obrazu.

Przy ustawieniu Auto program dobierze wartość tego parametru automatycznie, tak aby zachować jakość obrazu przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru pliku wynikowego. Do obliczania bitratu wideo program stosuje specjalny algorytm oparty na współczynniku bpp (bity na piksel).

Kodek wideo

Dostępne są tutaj następujące pozycje:

 1. H.264 / AVC - koder wideo H.264 (Advanced Video Coding).
  Obecnie jeden z najczęściej stosowanych koderów wideo, obsługiwany przez większość współczesnych odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych. Koder ten - przy właściwie dobranych parametrach kodowania - osiąga z reguły wysoki stopień kompresji przy zachowaniu bardzo dobrej jakości obrazu.
  Koder H.264 obsługuje kodowanie wielowątkowe, więc szybkość konwersji zależy w dużym stopniu od liczby wątków kodowania.
 2. H.265 / HEVC - koder wideo H.265 (High Efficiency Video Coding).
  Opracowany w 2013 roku jako następca kodera H.264. Zapewnia jeszcze wyższy stopień kompresji. Jest to stosunkowo nowy koder wideo i liczba odtwarzaczy potrafiących odtworzyć strumień wideo zakodowany tym koderem jest na razie bardzo niewielka. Pomimo obsługi kodowania wielowątkowego, szybkość kodowania jest dużo niższa niż przy zastosowaniu kodera H.264.
 3. Xvid - koder wideo starej generacji, zbliżony możliwościami do kodera DivX.
  Osiąga z reguły dużo niższy stopień kompresji w porównaniu z koderem H.264. Pomimo ograniczonych możliwości, koder Xvid cieszy się ciągle duża popularnością i jest obsługiwany przez większość starszych i nowszych odtwarzaczy.
 4. Kopiuj oryginalny strumień wideo - remux strumienia wideo za pomocą demultipleksera wbudowanego w FFmpeg.
  W trakcie konwersji, strumień wideo zostanie skopiowany z pliku źródłowego do pliku wynikowego bez żadnej obróbki. Niestety, tylko nieliczne odtwarzacze (ffplay, mplayer, VLC) będą w stanie prawidłowo odtworzyć taki plik.
 5. Nie kopiuj strumienia wideo
  Plik wynikowy będzie pozbawiony ścieżki wideo.

Klatki / sekundę

Liczba klatek wyświetlanych w ciągu jednej sekundy. Musi być liczbą całkowitą lub rzeczywistą. Znakiem rozdzielającym część całkowitą od ułamkowej może być przecinek lub kropka.
Przy ustawieniu Auto zostanie zachowana wartość z pliku źródłowego.

Proporcje obrazu

Proporcje obrazu w pliku wynikowym wyrażone jako stosunek szerokości do wysokości obrazu. Musi być liczbą całkowitą, rzeczywistą lub wyrażeniem w postaci: x:y, x/y, x\y, gdzie x i y oznaczają liczby całkowite. Znakiem rozdzielającym część całkowitą od ułamkowej może być przecinek lub kropka.
Przy ustawieniu Auto zostanie zachowana wartość z pliku źródłowego.

Wątki kodowania

Dostępne tylko, gdy wybrany jest koder H.264 lub H.265.
Liczba wątków (podprocesów) jakie koder może utworzyć przy obróbce strumienia wideo. Im więcej wątków kodowania, tym szybsza konwersja, ale również większe obciążenie procesora.

Jeżeli zależy Ci na jak najszybszej konwersji, ustaw ten parametr na wartość zbliżoną do liczby rdzeni (fizycznych i logicznych) procesora. Należy się wówczas liczyć z bardzo dużym obciążeniem procesora (nawet 100%) i znacznym spowolnieniem działania systemu i pozostałych aplikacji. Przy obróbce dłuższych materiałów wideo, wymagany jest ponadto wydajny system chłodzenia procesora.
Przy ustawieniu bardzo dużej liczby wątków (pow. 10) może nastąpić dodatkowo spadek jakości obrazu (z reguły niewielki).

Przy ustawieniu Auto program dobierze automatycznie liczbę wątków kodowania, tak aby obciążenie procesora mieściło się w zakresie ok. 40-60%. Dalsza praca na komputerze będzie wtedy nieco utrudniona, ale możliwa.

Filtry wideo

Filtry wideo
Filtry wideo

Ustawienia audio

Ustawienia audio
Ustawienia audio

Kodek audio

Dostępne są tutaj następujące pozycje:

 1. Auto - automatyczny dobór kodera audio.
  Gdy ustawiono koder wideo Xvid, wybrany zostanie koder audio MP3. W pozostałych przypadkach - koder audio AAC.
 2. AAC - Advanced Audio Codec - najczęściej stosowany w plikach MP4 koder audio.
  Nowoczesny koder zapewniający dobrą jakość dźwięku przy właściwym ustawieniu parametrów kodowania.
 3. MP3 - MPEG-1 Layer 3 - najpopularniejszy koder audio, chociaż w plikach MP4 częściej stosuje się AAC.
 4. Kopiuj oryginalny strumień audio - remux strumienia audio za pomocą demultipleksera wbudowanego w FFmpeg.
  W trakcie konwersji, strumień audio nie będzie poddany żadnej obróbce, zostanie on tylko skopiowany z pliku źródłowego do pliku wynikowego. Niestety, tylko nieliczne odtwarzacze (ffplay, mplayer, VLC) będą w stanie prawidłowo odtworzyć taki plik.
 5. Nie kopiuj strumienia audio
  Plik wynikowy będzie pozbawiony ścieżki dźwiękowej.

Bitrate

Bitrate audio, czyli przepływność bitów jaka zostanie wykorzystana w trakcie kodowania dźwięku. Parametr ten określa ile bitów danych koder audio może wykorzystać do zakodowania 1 sekundy materiału źródłowego.

Jest to najważniejszy parametr konwersji audio i ma on decydujący wpływ na jakość dźwięku w wygenerowanych plikach MP4.

Przy ustawieniu Auto, program dobierze automatycznie wartość tego parametru, tak aby zachować jakość dźwięku i jednocześnie otrzymać jak najmniejszy strumień audio.

Jeśli chcesz ustawić bitrate audio samodzielnie, musisz pamiętać, że ustawiając bitrate na wartość dużo niższą niż w pliku źródłowym, należy się spodziewać utraty jakości dźwięku. Jeżeli zaś ustawisz bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym, otrzymany strumień audio będzie miał spore rozmiary, a jakość dźwięku będzie taka sama co przy zastosowaniu mniejszej wartości tego parametru.

Częstotliwość próbkowania

Częstotliwość próbkowania dźwięku (w Hertzach) w wygenerowanym strumieniu audio. Musi być liczbą całkowitą.
Przy ustawieniu Auto, program ustawi wartość równą lub najbardziej zbliżoną do częstotliwości próbkowania dźwięku w pliku źródłowym.

W plikach audio z muzyką i na płytach Audio CD najczęściej stosuje się częstotliwość 44100 Hz.

Kanały

Liczba kanałów audio w pliku wynikowym.
Koder MP3 obsługuje tylko jeden lub dwa kanały audio, koder AAC - do 6 kanałów.
Przy ustawieniu Auto program spróbuje zachować oryginalną liczbę kanałów, a jeżeli jest to niemożliwe, nastąpi redukcja liczby kanałów do maksymalnej wartości obsługiwanej przez wybrany koder audio.

Głośność

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wygenerowanym strumieniu audio względem poziomu głośności ścieżki audio w pliku źródłowym. Gdy ustawisz 100%, poziom głośności pozostanie bez zmian.

Ścieżka audio do konwersji

Jeżeli plik źródłowy zawiera kilka ścieżek audio (np. film z kilkoma ścieżkami dźwiękowymi w różnych językach), tutaj możesz wybrać, która scieżka ma zostać przekonwertowana/skopiowana do pliku wyjściowego.

Gdy ustawisz wszystkie parametry, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym aby rozpocząć konwersję.

Informacje o plikach

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat strumieni danych zawartych w pliku źródłowym, kliknij ten plik na liście prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Pokaż / ukryj właściwości pliku (lub naciśnij klawisz F10). Pojawi się wtedy okno Właściwości pliku, w którym możesz odczytać szczegółowe informacje techniczne dotyczące formatu wybranego pliku oraz wszystkich strumieni danych w nim zawartych.

Właściwości pliku wideo
Właściwości pliku wideo

Informacje wyświetlane w tym oknie możesz skopiować do schowka systemowego lub zapisać do pliku tekstowego.

Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów kodowania, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja pliku MKV do MP4
Konwersja pliku MKV do MP4

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki zostaną zapisane w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Katalog docelowy możesz zmienić w sekcji Wyjście.

Utworzone pliki będą miały takie same nazwy co pliki źródłowe, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na rozszerzenie wybrane w sekcji Wyjście (przy ustawieniach domyślnych rozszerzenie .mp4).

Zarządzanie listą plików

Możesz aktywować lub dezaktywować pliki na liście przez zaznaczenie bądź odznaczenie żądanych plików w kolumnie z polem zaznaczania (domyślnie kolumna druga). W trakcie konwersji uwzględniane będą tylko zaznaczone pliki.

Jeśli chcesz usunąć z listy jakieś pliki, upewnij się że są one zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną usunięte z listy (ale nie z dysku!). Jeśli chcesz usunąć z listy wszystkie pliki, wybierz z menu Lista plików polecenie Wyczyść listę plików.

Położenie plików na liście można zmieniać metodą przeciągnij i upuść. Podobnie można zmieniać kolejność kolumn.

Przy pierwszym uruchomieniu programu widocznych jest tylko kilka kolumn wyświetlających podstawowe informacje o plikach źródłowych. Jednak masz do wyboru aż 34 kolumny wyświetlające szczegółowe informacje o ścieżkach wideo, audio i inne dane. Aby wyświetlić lub ukryć jakieś kolumny, kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy plików (tabeli) i w menu kontekstowym z listą dostępnych kolumn zaznacz te, których potrzebujesz i odznacz te, które nie są Ci potrzebne.
Widoczność, szerokość i pozycje kolumn są zapisywane przy zamykaniu programu i przywracane przy następnym uruchomieniu.

Informacje wyświetlane na liście można sortować rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij lewym klawiszem nagłówek kolumny, według której chcesz posortować dane.

Odczyt i zapis ustawień

Przy zamykaniu programu wszystkie ustawienia konwersji są zapisywane w pliku __Last.ini w katalogu profiles. Gdy ponownie uruchomisz program, ustawienia konwersji są wczytywane z tego pliku.

Reszta ustawień aplikacji (położenie i rozmiar okna głównego, konfiguracja kolumn, folder wyjściowy i inne) jest zapisywana w pliku MkvToMp4.ini, w katalogu głównym programu. Oczywiście, te ustawienia są także wczytywane przy następnym uruchomieniu.

Przenośność

Program nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie ustawienia są zapisywane w dwóch wyżej wymienionych plikach. Jeśli chcesz, możesz skopiować wszystkie pliki programu (zachowując pełną strukturę katalogów utworzonych w trakcie instalacji) na dysk przenośny i uruchomić program z tego dysku na innym komputerze.

Możesz także pobrać specjalnie w tym celu przygotowaną wersję portable programu w postaci archiwum ZIP (wersja 64 bitowa). Aby uruchomić program, wypakuj plik ZIP do dowolnego folderu i kliknij podwójnie plik MkvToMp4.exe (w wersji 64 bitowej - MkvToMp4_64.exe).