Wyświetleń
8,089,765
01:39:55
24.02.2024 (Saturday)

Free MP4 to AVI Converter 1.17

Konwerter plików MP4, M4V i MP4V do formatu AVI lub MPEG

Darmowy program konwertujący pliki MP4, M4V i MP4V do formatu AVI lub MPG (MPEG-1/2). Pliki wideo wygenerowane przez program można odtwarzać na większości urządzeniach przenośnych (iPhone, iPad, Samsung Galaxy itp.), mogą być też zaimportowane w większości programów do obróbki plików wideo (m.in. Windows Movie Maker).
Free MP4 to AVI Converter
Data wydania:
22.01.2021
Język:
chiński (uproszczony), angielski, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows Vista / 7 / 8 / 10
Pobrań:
2,898,545
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Free MP4 to AVI Converter - Poradnik użytkownika

Free MP4 to AVI Converter jest programem konwertującym pliki MP4, M4V i MP4V do formatu AVI lub MPG (MPEG-1, MPEG-2).

Pliki MP4 są powszechnie wykorzystywane w internetowych serwisach wideo (YouTube), przenośnych odtwarzaczach (iPod, PSP), telefonach (iPhone), kamerach i innych urządzeniach. Niestety, wiele odtwarzaczy i programów do obróbki wideo nie obsługuje formatu MP4 i konieczna jest wtedy konwersja plików MP4 do bardziej popularnego formatu, np. do AVI lub MPG.

Jeśli film musi być odtwarzany na starszych odtwarzaczach stacjonarnych, najlepszym rozwiązaniem będzie konwersja do formatu MPG (VCD lub SVCD). Większość nowszych odtwarzaczy potrafi odtwarzać filmy zakodowane za pomocą kodeka XviD, czy H.264. W takim przypadku zalecanym rozwiązaniem jest konwersja do pliku AVI z zastosowaniem właściwego kodeka.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki stosując koder wideo Xvid, koder audio MP3, a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość obrazu i dźwięku przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru plików wyjściowych.
Większość odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych nie powinno mieć problemów z odtwarzaniem plików AVI utworzonych przy takich ustawieniach.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Proces konwersji w wersji 64 bitowej jest szybszy o kilka do ok. 25% (w zależności od wybranego kodera wideo) w porównaniu z wersją 32 bitową.

Program jest całkowicie darmowy - do zastosowań domowych i komercyjnych.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików MP4, M4V, MP4V do AVI lub MPG.
 • Ograniczona możliwość konwersji pozostałych formatów wideo (m.in. AVI, MKV, WMV, MP4, FLV, MTS, OGM, AMV).
 • Dekodowanie wszystkich najważniejszych kodeków audio i wideo wykorzystywanych przy tworzeniu plików MP4: MPEG-4 AVC/H.264, AAC, MP3, MP2, MPEG-1 Audio Layer 1 i innych.
 • Kodowanie strumienia wideo w plikach AVI za pomocą jednego z kodeków: H.264 (x264), XviD, DivX 3, WMV, MPEG4-FFmpeg, S-Mpeg 4 v. 2, Motion JPEG (MJPEG), HuffYUV.
 • Kodowanie strumienia wideo w plikach MPG zgodnie ze standardem MPEG-1 lub MPEG-2.
 • Kodowanie strumienia audio za pomocą jednego z kodeków: MP3 (Lame), MP2, AC3, AAC, WMA, PCM 16-bit.
 • Obsługa kodowania wielowątkowego przy wykorzystaniu kodera H.264.
 • Możliwość usuwania przeplotu.
 • Szereg predefiniowanych ustawień konwersji (profili). Możliwość zapisywania własnych ustawień do plików INI.
 • Duża liczba parametrów kodowania: bitrate audio i wideo, fps, liczba kanałów i próbkowanie audio, głośność, zmiana rozdzielczości, skalowanie i obcinanie obrazu, zapisywanie własnego tagu fourcc wideo itp.
 • Możliwość kodowania 2-przebiegowego, zwiększającego jakość obrazu i zmniejszającego objętość pliku wynikowego.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera w pliku wsadowym BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania i porządkowaniu elementów listy.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: chiński (uproszczony), angielski, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, łotewski, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń, nie dodaje do generowanych plików "znaków wodnych" itp.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free MP4 to AVI Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free MP4 to AVI Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

This program uses the following open source software:
 1. FFmpeg, licensed under the GNU General Public License version 2 available at http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
 2. MediaInfo, licensed under the GNU Lesser General Public License available at http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest darmowy koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free MP4 to AVI Converter dołączona jest wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.17 (22.01.2021)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Informacja o postepie konwersji jest wyświetlana na pasku tytułowym programu oraz na pasku zadań.
 • Naprawiono błąd powodujący automatycznie zamykanie programu przy bardzo szybkim zaznaczaniu kolejnych plików na liście.
 • Dodano obsługę plików z udziałów sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od znaków \\.
 • Przy zapisie plików z raportem w oknie Właściwości pliku, stosowane jest kodowanie UTF-8 (w poprzednich wersjach stosowana była domyślna systemowa strona kodowa).
 • Po przerwaniu konwersji przez użytkownika, program wyświetla okienko z zapytaniem, czy usunąć niekompletnie przekonwertowany plik. Takie pliki mają z reguły uszkodzoną strukturę wewnętrzną i nie można ich odtworzyć.
 • Jeżeli do silnika konwersji (FFmpeg) zostaną przekazane niewłaściwe parametry i proces konwersji zakończy się niepowodzeniem, to plik wyjściowy zostanie automatycznie usunięty. Taki plik zazwyczaj nie zawiera żadnych danych (rozmiar 0 bajtów) i tylko niepotrzebnie zaśmieca dysk.
 • W okienku z logami błędów podświetlane są nazwy plików, opcje kodera i niektóre wyrazy (error, invalid, unable itp.). Dzięki temu log jest teraz bardziej czytelny.
 • Przy zapisie logu błędów do pliku tekstowego stosowane jest kodowanie UTF-8 (zamiast systemowej strony kodowej).
 • Dodano możliwość zapisu logu także do pliku HTML.
 • Wiele drobnych zmian i poprawek w kodzie źródłowym i interfejsie programu.
Wersja 1.16 (04.11.2019)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Dodano możliwość kopiowania i wklejania ustawień konwersji.
 • Dodano obsługę plików Material Exchange Format (MXF).
 • Wyróżnianie oddzielnymi kolorami strumieni audio i wideo w okienku Właściwości pliku w celu łatwiejszej identyfikacji.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Od bieżącej wersji program nie działa w systemie Windowsie XP. Wymagany jest Windows Vista lub nowszy. Zachowanie kompatybilności z Windowsem XP uniemożliwiłoby wykorzystanie nowych technologii, koderów audio i wideo oraz nowych funkcji FFmpeg dostępnych tylko dla Windowsa Visty i nowszych.
 • Słoweńskie tłumaczenie.
Wersja 1.15 (13.09.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) i bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Nowe filtry wideo: konwersja kolorów do sepii lub skali szarości, regulacja jasności i nasycenia kolorów, przerzucenie obrazu w pionie i/lub w poziomie, obrót o dowolny kąt, inwersja kolorów.
 • Wyświetlanie rozmiaru danych wynikowych w trakcie trwania konwersji.
 • Podświetlanie prędkości konwersji oraz numeru aktualnego przebiegu podczas konwersji dwuprzebiegowej.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę predefiniowanych rozdzielczości. Wszystkie rozdzielczości spełniające proporcje 16:9 są wyróżnione kolorem zielonym, 4:3 - czerwonym. Lista rozdzielczości została także uzupełniona o te nieco rzadziej stosowane.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Zmiana pozycji i rozmiaru niektórych elementów interfejsu, głównie mająca na celu ułatwienie dostępu do bardziej zaawansowanych opcji programu.
 • Sporo drobnych zmian różnych kontrolek: listy plików (tabeli), przycisków, paneli, menu, nowy suwak głośności dźwięku...
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawek błędów. Uporządkowanie kodu źródłowego.
Wersja 1.14 (21.02.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) i bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Automatyczne przewijanie tekstu w oknie z postępem konwersji.
 • Poprawki błędów.
Wersja 1.13 (22.02.2017)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Zmiany w interfejsie: zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Nowe okno: Tools Info
 • Przywrócono kompatybilność z systemem Windows XP.
 • Ulepszenia i poprawki błędów.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free MP4 to AVI Converter na Free MP4 to AVI Converter.
Wersja 1.12 (16.09.2016)
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowa akcja: odznacz wybrane pliki.
 • Domyślny koder wideo został zmieniony z H.264 na Xvid, który jest bardzej "natywny" dla plików AVI.
 • Dodano obsługę języka szwedzkiego.
 • Drobne ulepszenia i poprawki błędów.
 • Program nie działa poprawnie w systemie Windows XP. Wymagany jest system Windows Vista lub nowszy.
Wersja 1.11 (08.07.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowe kolumny: kodek wideo, ID kodeka wideo, profil wideo, bitrate wideo, szerokość, wysokość, rozdzielczość, proporcje obrazu, klatki/sek., typ skanu, bity/piksel, rozmiar strumienia wideo, kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio.
 • Nowe akcje: odznacz wszystkie pliki, zaznacz wyróżnione pliki, wyczyść listę plików.
 • Drobne ulepszenia i poprawki błędów.
Wersja 1.10 (24.05.2016)
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Możliwość zmiany domyślnego kodera wideo przez użytkownika.
 • Lepsza obsługa plików MP4.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: chińskiego, fińskiego, rosyjskiego i węgierskiego.
Wersja 1.9 (16.06.2014)
 • Zmiany w interfejsie programu.
 • Dodano możliwość ustawienia własnych proporcji obrazu (display aspect ratio).
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Poprawiono wykrywanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Nowe profile konwersji.
 • Dodano obsługę języka litewskiego.
Wersja 1.8 (22.11.2013)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Poprawiono zapisywanie identyfikatora kodeka audio (audio codec ID) przy konwersji audio do AC3 i AAC.
 • Dodawanie do listy przetwarzania wszystkich obsługiwanych plików z wybranego folderu i jego podfolderów.
 • Automatyczne zamykanie okna z postępem konwersji po zakończeniu procesu konwersji.
 • Poprawiono odczyt i zapis parametrów kodera z/do profilów.
 • Poprawiono wykrywanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Dodano obsługę języka greckiego, portugalskiego, tureckiego.
Wersja 1.7 (06.04.2013)
 • Nowa wersja FFmpeg obsługująca najnowsze wersje koderów x264, LAME, XviD i innych.
 • Nowa wersja bilioteki MediaInfo.dll.
 • Dodano możliwość ustawienia przez użytkownika liczby wątków kodowania strumienia wideo przy wykorzystaniu kodera x264.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Zmieniono domyślny kodek wideo z XviD na H.264/MPEG-4 AVC (x264).
 • Usunięto automatyczne dodawanie ikony do zasobnika systemowego zaraz po uruchomieniu programu. Ikona ta jest dodawana dopiero po wykonaniu polecenia Minimalizuj do zasobnika.
 • Poprawiono listę video bitrate.
 • Ulepszono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Poprawiono rozpoznawanie strumieni danych w plikach wideo.
 • Poprawiono przerywanie procesu konwersji.
 • Zapisywanie i przywracanie rozmiaru okna z postępem konwersji.
 • Dodano obsługę jezyka czeskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, serbskiego, włoskiego.
Wersja 1.6 (04.12.2011)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Obsługa języka japońskiego.
Wersja 1.5 (22.10.2011)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Dodano mechanizm obsługi wielu języków.
 • Od tej chwili program jest udostępniany w postaci instalatora.
 • Poprawki błędów.
Wersja 1.4 (07.05.2011)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg.
 • Znacznie poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Dodano obsługę wszystkich najważniejszych formatów wideo (m.in. AVI, MKV, WMV, MP4, FLV, MTS, OGM, AMV). Jednak koder FFmpeg został skompilowany z parametrami dobranymi pod kątem dekodowania strumieni audio i wideo wykorzystywanych w plikach MP4, dlatego obsługa pozostałych formatów nie jest kompletna.
 • Obsługa nowych wersji kodera XviD, LAME i H.264 (x264).
 • Dodano obsługę kodowania wielowątkowego przy wykorzystaniu kodera H.264.
 • Dodano możliwość usuwania przeplotu.
 • Dzięki wykorzystaniu biblioteki MediaInfo.dll program wyświetla szczegółwe informacje dotyczące wybranego pliku wideo.
 • Bardzo liczne modyfikacje kodu źródłowego i poprawki błędów.
Wersja 1.3 (14.03.2009)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg.
 • obsługa styli wizualnych XP.
 • Niewielkie modyfikacje kodu źródłowego i poprawki błędów.
Wersja 1.2 (23.08.2008)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg.
 • Regulacja głośności.
 • Lista rozwijalna z profilami.
 • Nowy kodek wideo - HuffYUV.
 • Nowy kodek audio - PCM 16-bit.
 • Możliwość kopiowania oryginalnych strumieni audio i wideo.
 • Obsługa dodatkowych parametrów linii poleceń kodera FFmpeg.
 • Od wersji 1.2 program nie korzysta w ogóle z rejestru systemowego.
 • Liczne modyfikacje kodu źródłowego i poprawki błędów.
Wersja 1.1 (11.01.2008):
 • Dodano menu Widok.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji o plikach wideo (menu Widok -> Pokaż / ukryj właściwości pliku wideo).
 • Przechwytywanie błędów zwracanych przez koder i wyświetlanie ich użytkownikowi.
 • Dodano opcję Zamknij Windows do listy Po konwersji.
 • Poprawiono wykrywanie FPS w pliku wejściowym.
 • Poprawiono nieprawidłowe wskazywanie postępu procesu konwersji.
 • Poprawiono zatrzymywanie konwersji (w starszej wersji, po kliknięciu przycisku Przerwij, konwersja niekiedy nie była przerywana).
 • Wyeliminowano komunikat z błędem "I/O Error" pojawiający się niekiedy przy pierwszym uruchomieniu kodera.
 • Dołączono nową wersję kodera ffmpeg (wersja 11494 skompilowana 10 stycznia 2008).
 • Szereg drobnych poprawek zwiększających stabilność programu.

Wersja 1.0 (14.12.2007)
Initial release.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free MP4 to AVI Converter 1.16 32-bit
Data wydania: 2019.11.04
Rozmiar pliku: 13.1 MB
Hash SHA-256: efdcb2871440535e8490e7ec34385df7788f98853ad1bf6cd78d387d6a6531bd
Free MP4 to AVI Converter 1.16 64-bit
Data wydania: 2019.11.04
Rozmiar pliku: 15.4 MB
Hash SHA-256: 848329d291bb980d0f0ab9742db0b10285740916ca26afb32301adbdc13c3c9d
Free MP4 to AVI Converter 1.15 32-bit
Data wydania: 2018.09.13
Rozmiar pliku: 13.1 MB
Hash SHA-256: efdcb2871440535e8490e7ec34385df7788f98853ad1bf6cd78d387d6a6531bd
Free MP4 to AVI Converter 1.15 64-bit
Data wydania: 2018.09.13
Rozmiar pliku: 14.3 MB
Hash SHA-256: a6300a7679c31533f463e4caa33203eb54fb8decdcd3ee77e19da4bb14250f3d
Free MP4 to AVI Converter 1.14 32-bit
Data wydania: 2018.02.21
Rozmiar pliku: 12.9 MB
Hash SHA-256: 4166550ce4a6bbade34d1a6ade35720338e9bcfdba6bd2c666ab3a7e4cb27a31
Free MP4 to AVI Converter 1.14 64-bit
Data wydania: 2018.02.21
Rozmiar pliku: 14.1 MB
Hash SHA-256: da58d6f82ab47bfb8c4416347b23b71bdc31f2d8490877713d7faca269340f60
Free MP4 to AVI Converter 1.13 32-bit
Data wydania: 2017.02.22
Rozmiar pliku: 11.9 MB
Hash SHA-256: 5f2a1ae2abebf943ddef3deb1f9dcd034029ea3a726ac5fc0a43821f9873c929
Free MP4 to AVI Converter 1.13 64-bit
Data wydania: 2017.02.22
Rozmiar pliku: 13.1 MB
Hash SHA-256: f68808280794cea8806c6d41ba43a2cdce52641da3c2c51ea1bd98fe0a24d21b
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.12 32-bit
Data wydania: 2016.09.16
Rozmiar pliku: 10.5 MB
Hash SHA-256: 0a44dbecffef0b4c3efc5b3f72966591216ffdc782fa7cca49e379114f2d4b82
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.12 64-bit
Data wydania: 2016.09.16
Rozmiar pliku: 11.8 MB
Hash SHA-256: 4118d6ede12be456d0e90d59184a801a9cab5d0ce6a321c8acb9cdd20a3d3fca
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.11 32-bit
Data wydania: 2016.07.08
Rozmiar pliku: 10.0 MB
Hash SHA-256: 1319dc178747bba2d90d789dc59ae60884ba400a398612c3a2d0a8791fea15fb
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.10 32-bit
Data wydania: 2016.05.24
Rozmiar pliku: 10.1 MB
Hash SHA-256: ca987c1dc0a64f39c55ddba7fdc2d1a790ab3abe7c1f58afc41a3ec295cf36bc
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.9 32-bit
Data wydania: 2014.06.16
Rozmiar pliku: 7.3 MB
Hash SHA-256: 8bc987b0f9b1b0edfe2c5faa2ccaf7700214dacee56b07f68fd236c8ad3ce59a
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.8 32-bit
Data wydania: 2013.11.22
Rozmiar pliku: 6.3 MB
Hash SHA-256: 6c8a6e91206d6628920664b9447e4506d6a276a339660713c5eb4606a1adacd2
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.7 32-bit
Data wydania: 2013.04.06
Rozmiar pliku: 8.6 MB
Hash SHA-256: 657c6cdaf386a3a539598754362c03d676b285297a862960f535498a3b030d22
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.6 32-bit
Data wydania: 2011.12.04
Rozmiar pliku: 5.3 MB
Hash SHA-256: 97aad284b1335de5f9fcbdca8047e47b032476878c42ef77feb88c2d802bf9eb
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.5 32-bit
Data wydania: 2011.10.22
Rozmiar pliku: 5.1 MB
Hash SHA-256: 053b0103f20f84a2a207fbd025c80be12b6b38179b23a5eddcb0712a522c4294
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.4 32-bit
Data wydania: 2011.05.07
Rozmiar pliku: 4.7 MB
Hash SHA-256: 0f0b37c75f6fbbb7297250cf1830f4978ee83dbe6d007bf0e1ef03ba49f28160
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2009.03.14
Rozmiar pliku: 2.9 MB
Hash SHA-256: a2de392916273b420b889fbbc26b8abc98c076e1fa9e34ebf8a84f2ea4c828ee
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2008.08.23
Rozmiar pliku: 4.9 MB
Hash SHA-256: 5a87f6ec32165bb430aaa045902e03b7b3e8a45b2690632f5524ba56917675cc
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2008.01.11
Rozmiar pliku: 2.7 MB
Hash SHA-256: 56a931cb9315e5a92c99ed354459673f99116cc36eed9ac0312c90647716d976
Pazera Free MP4 to AVI Converter 1.0 32-bit
Data wydania: 2007.12.14
Rozmiar pliku: 2.7 MB
Hash SHA-256: bfab0ccb6ac54e4bd0254e70eb5832970364677fdcb1de58b9e1f8c14ee3478b