Wyświetleń
7,553
15:19:37
26.09.2023 (Tuesday)

Free MP4 to AVI Converter - Poradnik użytkownika

Wyświetleń: 7,553
Ostatnia modyfikacja: 22.02.2017

Spis treści


Wstęp

Free MP4 to AVI Converter jest programem umożliwiającym konwersję plików MP4, M4V i MP4V do formatu AVI i MPG. Przy właściwie dobranych parametrach konwersji, pliki utworzone przez program można odtwarzać w prawie dowolnym odtwarzaczu (programowym, przenośnym czy stacjonarnym) oraz zaimportować w edytorach wideo w celu dalszej obróbki (np. Windows Movie Maker).

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Proces konwersji wersji 64 bitowej jest szybszy o kilka do ok. 25% (w zależności od wybranego kodera wideo).

Program jest całkowicie darmowy (do zastosowań domowych i komercyjnych) i można go pobrać tutaj.

Okno główne

Okno główne programu Free MP4 to AVI Converter
Okno główne programu Free MP4 to AVI Converter

Dodawanie plików do listy

Aby przekonwertować pliki MP4, najpierw należy dodać je do listy przetwarzania. W tym celu kliknij przycisk Dodaj pliki na pasku narzędziowym. Pojawi się systemowe okienko dialogowe do wyboru plików, w którym musisz zaznaczyć jeden lub więcej plików do konwersji, a następnie kliknąć przycisk Otwórz. Gdy to zrobisz, program doda wybrane przez Ciebie pliki do listy. Pliki można też dodawać metodą przeciągnij i upuść.

Aby rozpocząć konwersję, na liście musi znajdować się co najmniej jeden plik, ponadto musi on być zaznaczony w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (druga kolumna na obrazku powyżej).

Konwersja plików z wykorzystaniem profilów - dla początkujących

Do programu zostały dołączone profile konwersji - zestawy ustawień kodowania opracowane z myślą o typowych zadaniach konwersji. Dostępne są one w sekcji Profil.

Lista z profilami konwersji
Lista z profilami konwersji

Jeśli nie masz doświadczenia w konwersji plików wideo, wybierz na liście profilów pozycję Domyślne ustawienia kodera.

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki stosując koder wideo Xvid, koder audio MP3, a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość obrazu i dźwięku przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru plików wyjściowych.
Większość odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych nie powinno mieć problemów z odtwarzaniem plików AVI utworzonych przy takich ustawieniach.

Gdy wybierzesz profil, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym aby rozpocząć konwersję.

Ręczne ustawienia parametrów konwersji - dla zaawansowanych

W niniejszym punkcie zostaną omówione parametry konwersji strumieni audio i wideo. Parametrów tych jest dosyć sporo i ich właściwe ustawienie ma decydujący wpływ na jakość obrazu i dźwięku, oraz na wielkość plików wynikowych. Właściwe dobranie wartości tych parametrów wymaga już nieco wiedzy i doświadczenia w konwersji plików wideo. Jeżeli jesteś początkującym użytkownikiem zalecane jest skorzystanie z profilów konwersji.

1. Ustawienia wideo - format AVI

Parametry wideo - format AVI
Parametry wideo - format AVI

Bitrate

Przepływność bitów, czyli liczba bitów danych jaką koder może przeznaczyć do zakodowania 1 sekundy filmu.

Parametr ten w największym stopniu decyduje o jakości obrazu.

Przy ustawieniu Auto program dobierze wartość tego parametru automatycznie, tak aby zachować jakość obrazu przy jednoczesnym zminimalizowaniu rozmiaru pliku wynikowego. Do obliczania bitratu wideo program stosuje specjalny algorytm oparty na współczynniku bpp (bity na piksel).

Kodek wideo

Dostępne są tutaj następujące pozycje:

 1. XviD - koder wideo starej generacji, ale cieszący się ciągle dużą popularnością. Pliki zakodowane tym koderem są obsługiwane przez większość starszych i nowszych odtwarzaczy.
 2. DivX 3 Low-Motion - DivX ;-)
  Kodek opracowany przez Microsoft, którego źródła "wyciekły" do Internetu. Na jego bazie został później opracowany właściwy kodek DivX (komercyjny) oraz XviD (open source).
 3. H.264 / MPEG-4 AVC - koder wideo H.264 (Advanced Video Coding).
  Obecnie jeden z najczęściej stosowanych koderów wideo, obsługiwany przez większość współczesnych odtwarzaczy przenośnych i stacjonarnych. Koder ten - przy właściwie dobranych parametrach kodowania - osiąga z reguły wysoki stopień kompresji przy zachowaniu bardzo dobrej jakości obrazu.
  Koder H.264 obsługuje kodowanie wielowątkowe, więc szybkość konwersji zależy w dużym stopniu od liczby wątków kodowania.
 4. MPEG4 - FFmpeg/ffdshow ISO MPEG-4 - Kodek zgodny ze standardem MPEG-4 Part 2, opracowany przez twórców FFmpeg.
 5. MP42 - S-Mpeg 4 version 2 - MPEG-4 part 2 Microsoft variant version 2.
 6. WMV version 1 (WMP 7) - Pierwsza generacja kodeka WMV zgodna z wersją 7 Windows Media Player.
 7. WMV version 2 (WMP 8) - Druga generacja kodeka WMV zgodna z wersją 8 Windows Media Player.
 8. Motion JPEG - Specjalny kodek wideo wykorzystujący standard kompresji JPEG.
 9. HuffYUV
  W trakcie konwersji stosowana będzie kompresja bezstratna. Jakość obrazu w pliku wynikowym będzie identyczna co w pliku źródłowym, ale otrzymany plik AVI będzie bardzo dużych rozmiarów. Zastosowanie tego kodeka jest w zasadzie ograniczone do przygotowywania krótkich materiałów filmowych w celu dalszej obróbki w edytorach wideo.
 10. Kopiuj oryginalny strumień wideo - remux strumienia wideo za pomocą demultipleksera wbudowanego w FFmpeg.
  W trakcie konwersji, strumień wideo zostanie skopiowany z pliku źródłowego do pliku wynikowego bez żadnej obróbki. Niestety, tylko nieliczne odtwarzacze (ffplay, mplayer, VLC) będą w stanie prawidłowo odtworzyć taki plik.

Pliki AVI zakodowane kodekiem XviD są obsługiwane przez większość starszych i nowszych odtwarzaczy.

Coraz więcej nowych odtwarzaczy (np. WD TV) obsługuje pliki AVI ze ścieżkami wideo zakodowanymi kodekiem H.264. Kodek ten zapewnia znacznie lepszą jakość obrazu przy takim samym bitracie w porównaniu z kodekiem XviD.

Jeżeli przygotowujesz filmy w celu dalszej obróbki w programie Windows Movie Maker, zalecanym kodekiem wideo jest WMV version 2 (WMP 8).

Klatki / sekundę

Liczba klatek wyświetlanych w ciągu jednej sekundy. Musi być liczbą całkowitą lub rzeczywistą. Znakiem rozdzielającym część całkowitą od ułamkowej jest kropka.
Przy ustawieniu Auto zostanie zachowana wartość z pliku źródłowego.

Proporcje obrazu

Proporcje obrazu w pliku wynikowym wyrażone jako stosunek szerokości do wysokości obrazu. Musi być liczbą całkowitą, rzeczywistą lub wyrażeniem w postaci: x:y, x/y. Znakiem rozdzielającym część całkowitą od ułamkowej jest kropka.
Przy ustawieniu Auto zostanie zachowana wartość z pliku źródłowego.

Wątki kodowania

Dostępne tylko, gdy wybrany jest koder H.264.
Liczba wątków (podprocesów) jakie koder może utworzyć przy obróbce strumienia wideo. Im więcej wątków kodowania, tym szybsza konwersja, ale również większe obciążenie procesora.

Jeżeli zależy Ci na jak najszybszej konwersji, ustaw ten parametr na wartość zbliżoną do liczby rdzeni (fizycznych i logicznych) procesora. Należy się wówczas liczyć z bardzo dużym obciążeniem procesora (nawet 100%) i znacznym spowolnieniem działania systemu i pozostałych aplikacji. Przy obróbce dłuższych materiałów wideo, wymagany jest ponadto wydajny system chłodzenia procesora.
Przy ustawieniu bardzo dużej liczby wątków (pow. 10) może nastąpić dodatkowo spadek jakości obrazu (z reguły niewielki).

Przy ustawieniu Auto program dobierze automatycznie liczbę wątków kodowania, tak aby obciążenie procesora mieściło się w zakresie ok. 40-60%. Dalsza praca na komputerze będzie wtedy nieco utrudniona, ale możliwa.

Kodowanie 2-przebiegowe

Kodowanie strumienia wideo w dwóch przebiegach. W pierwszym następuje analiza materiału źródłowego, w drugim - kodowanie właściwe. Przy kodowaniu 2-przebiegowym osiąga się nieco lepszy obraz kosztem prawie dwukrotnego wydłużenia czasu konwersji.

Nie kopiuj strumienia wideo

Plik wynikowy będzie pozbawiony ścieżki wideo.

2. Ustawienia wideo - format MPG

Gdy na panelu Format wyjściowy / Ustawienia wideo zostanie wybrana zakładka MPG, program utworzy pliki w formacie MPEG-PS (MPEG-2 Program Stream), z rozszerzeniem .mpg, stosując kompresję wideo MPEG-1 lub MPEG-2, w zależności od wyboru użytkownika.

Parametry wideo - format MPG
Parametry wideo - format MPG

Ustawienia wideo

Dostępne są tutaj trzy pozycje:

 1. PAL - DVD
  Zastosowane zostaną zdefiniowane przez twórców FFmpeg ustawienia zgodne ze standardem PAL:
  Kodek wideo: MPEG Video Version 2
  Bitrate wideo (maks.): 9000 kbit/s
  Klatki / sek.: 25
  Rozdzielczość: 720 x 576
  Proporcje obrazu wyświetlanego (display aspect): takie jak w pliku źródłowym
  Kodek audio: AC3
 2. NTSC - DVD
  Zastosowane zostaną zdefiniowane przez twórców FFmpeg ustawienia zgodne ze standardem NTSC:
  Kodek wideo: MPEG Video Version 2
  Bitrate wideo (maks.): 9000 kbit/s
  Klatki / sek.: 29.97
  Rozdzielczość: 720 x 480
  Proporcje obrazu wyświetlanego (display aspect): takie jak w pliku źródłowym
  Kodek audio: AC3
 3. Własne - umożliwia ustawienie własnych parametrów kodowania.

Bitrate

Klatki/sek.

Zobacz opis tych parametrów w punkcie 1.

Wersja MPEG

Dostępne są tutaj dwie pozycje:

 1. MPEG-1 - standard kompresji MPEG-1, stosowany głównie na płytach Video CD.
 2. MPEG-2 - standard kompresji MPEG-2, stosowany na płytach SVCD (Super Video CD) i DVD.

Kodowanie 2-przebiegowe

Nie kopiuj strumienia wideo

Podobnie jak w punkcie 1.

3. Ustawienia audio

Ustawienia audio
Ustawienia audio

Kodek audio

Dostępne są tutaj następujące pozycje:

 1. Auto - automatyczny dobór kodera audio.
  Gdy format wyjściowy będzie ustawiony na AVI, zastosowany zostanie koder audio MP3, gdy wybrano format MPG - koder MP2.
 2. MP3 - MPEG-1 Layer 3 - najpopularniejszy koder audio, bardzo często stosowany w plikach AVI.
 3. MP2 - MPEG-1 Layer 2 - stosowany głównie w plikach MPG.
 4. AC3 - Dolby AC3 - często stosowany w plikach AVI i MPG.
 5. AAC - Advanced Audio Codec - kodek audio nowej generacji.
  Niektóre odtwarzacze nie obsługują plików AVI ze strumieniami audio AAC.
 6. WMA v1 - Windows Media Audio 1 - Kodek audio Microsoftu pierwszej generacji.
 7. WMA v2 - Windows Media Audio 2 - Kodek audio Microsoftu drugiej generacji. Bardzo często stosowany w plikach WMV i WMA.
 8. PCM 16-bit - nieskompresowana ścieżka audio.
  W pliku wynikowym zostanie zapisana zdekompresowana oryginalna ścieżka audio. Otrzymany plik będzie miał bardzo duży rozmiar. Stosowanie ścieżek audio PCM jest w zasadzie ograniczone do przygotowywania materiałów dźwiękowych w celu dalszej obróbki w edytorach audio/wideo.
 9. Kopiuj oryginalny strumień audio - remux strumienia audio za pomocą demultipleksera wbudowanego w FFmpeg.
  W trakcie konwersji, strumień audio nie będzie poddany żadnej obróbce, zostanie on tylko skopiowany z pliku źródłowego do pliku wynikowego. Niestety, tylko nieliczne odtwarzacze (ffplay, mplayer, VLC) będą w stanie prawidłowo odtworzyć taki plik.

W plikach AVI najczęściej stosuje się ścieżki audio MP3 i AC3.

Jeżeli przygotowujesz filmy w celu dalszej obróbki w programie Windows Movie Maker, zalecanym kodekiem audio jest WMA v2 - Windows Media Audio 2.

Bitrate

Bitrate audio, czyli przepływność bitów jaka zostanie wykorzystana w trakcie kodowania dźwięku. Parametr ten określa ile bitów danych koder audio może wykorzystać do zakodowania 1 sekundy materiału źródłowego.

Jest to najważniejszy parametr konwersji audio i ma on decydujący wpływ na jakość dźwięku w wygenerowanych plikach AVI/MPG.

Przy ustawieniu Auto, program dobierze automatycznie wartość tego parametru, tak aby zachować jakość dźwięku i jednocześnie otrzymać jak najmniejszy strumień audio.

Jeśli chcesz ustawić bitrate audio samodzielnie, musisz pamiętać, że ustawiając bitrate na wartość dużo niższą niż w pliku źródłowym, należy się spodziewać utraty jakości dźwięku. Jeżeli zaś ustawisz bitrate dużo wyższy niż w pliku źródłowym, otrzymany strumień audio będzie miał spore rozmiary, a jakość dźwięku będzie taka sama co przy zastosowaniu mniejszej wartości tego parametru.

Częstotliwość próbkowania

Częstotliwość próbkowania dźwięku (w Hertzach) w wygenerowanym strumieniu audio. Musi być liczbą całkowitą.
Przy ustawieniu Auto, program ustawi wartość równą lub najbardziej zbliżoną do częstotliwości próbkowania dźwięku w pliku źródłowym, obsługiwaną przez wybrany kodek audio.

W plikach audio z muzyką i na płytach Audio CD najczęściej stosuje się częstotliwość 44100 Hz, na płytach DVD - 48000 Hz.

Kanały

Liczba kanałów audio w pliku wynikowym.
Kodery MP3, MP2, WMA v1 i WMA v2 obsługują tylko jeden lub dwa kanały audio.
Przy ustawieniu Auto program spróbuje zachować oryginalną liczbę kanałów, a jeżeli jest to niemożliwe, nastąpi redukcja liczby kanałów do maksymalnej wartości obsługiwanej przez wybrany koder audio.

Głośność

Suwak Głośność służy do regulacji poziomu głośności dźwięku w wygenerowanym strumieniu audio względem poziomu głośności ścieżki audio w pliku źródłowym. Gdy ustawisz 100%, poziom głośności pozostanie bez zmian.

Nie kopiuj strumienia audio

Plik wynikowy będzie pozbawiony ścieżki audio.

Gdy ustawisz wszystkie parametry audio i wideo, kliknij przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym aby rozpocząć konwersję.

Informacje o plikach wideo

Jeżeli chcesz uzyskać informacje na temat strumieni danych zawartych w pliku źródłowym, kliknij ten plik na liście prawym klawiszem myszy i wybierz z menu kontekstowego polecenie Pokaż / ukryj właściwości pliku (lub naciśnij klawisz F10). Pojawi się wtedy okno Właściwości pliku, w którym możesz odczytać szczegółowe informacje techniczne dotyczące strumieni audio i wideo zawartych w wybranym pliku.

Właściwości pliku wideo
Właściwości pliku wideo

Informacje wyświetlane w tym oknie możesz skopiować do schowka systemowego lub zapisać do pliku tekstowego.

Uruchomienie konwersji

Po dodaniu plików do listy przetwarzania i ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów kodowania, można już rozpocząć konwersję klikając przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym. Pojawi się wtedy okno Konwersja, w którym można śledzić postęp operacji.

Konwersja pliku wideo MP4 do AVI
Konwersja pliku wideo MP4 do AVI

Przy ustawieniach domyślnych, przekonwertowane pliki zostaną zapisane w tym samym katalogu, w którym znajdują się pliki źródłowe. Można go zmienić w sekcji Katalog docelowy.

Utworzone pliki będą miały takie same nazwy co pliki źródłowe, tylko ich rozszerzenie zostanie zmienione na .avi lub .mpg, w zależności od wybranego formatu wyjściowego.

Zarządzanie listą plików

Możesz aktywować lub dezaktywować pliki na liście przez zaznaczenie bądź odznaczenie żądanych plików w kolumnie z polem zaznaczania typu checkbox (domyślnie kolumna druga). W trakcie konwersji uwzględniane będą tylko zaznaczone pliki.

Jeśli chcesz usunąć z listy jakieś pliki, upewnij się że są one zaznaczone, a następnie kliknij przycisk Usuń na pasku narzędziowym. Wszystkie zaznaczone pliki zostaną usunięte z listy (ale nie z dysku!). Jeśli chcesz usunąć z listy wszystkie pliki, wybierz z menu Lista plików polecenie Usuń wszystkie pliki.

Położenie plików na liście można zmieniać metodą przeciągnij i upuść. Podobnie można zmieniać kolejność kolumn.

Przy pierwszym uruchomieniu programu widocznych jest tylko kilka kolumn wyświetlających podstawowe informacje o plikach źródłowych. Jednak masz do wyboru 27 kolumn wyświetlających szczegółowe informacje o ścieżkach wideo, audio i inne dane. Aby wyświetlić lub ukryć jakieś kolumny, kliknij prawym klawiszem na nagłówku listy plików (tabeli) i w menu kontekstowym z listą dostępnych kolumn zaznacz te, których potrzebujesz i odznacz te, które nie są Ci potrzebne.
Widoczność, szerokość i pozycje kolumn są zapisywane przy zamykaniu programu i przywracane przy następnym uruchomieniu.

Informacje wyświetlane na liście można sortować rosnąco lub malejąco. W tym celu kliknij lewym klawiszem nagłówek kolumny, według której chcesz posortować dane.

Odczyt i zapis ustawień

Przy zamykaniu programu wszystkie ustawienia konwersji są zapisywane w pliku __Last.ini w katalogu profiles. Gdy ponownie uruchomisz program, ustawienia konwersji są wczytywane z tego pliku.

Reszta ustawień aplikacji (położenie i rozmiar okna głównego, konfiguracja kolumn, folder wyjściowy i inne) jest zapisywana w pliku mp4toavi.ini, w katalogu głównym programu. Oczywiście, te ustawienia są także wczytywane przy następnym uruchomieniu.

Przenośność

Program nie wykorzystuje rejestru systemowego, a wszystkie ustawienia są zapisywane w dwóch wyżej wymienionych plikach. Jeśli chcesz, możesz skopiować wszystkie pliki programu (zachowując pełną strukturę katalogów utworzonych w trakcie instalacji) na dysk przenośny i uruchomić program z tego dysku na innym komputerze.

Możesz także pobrać specjalnie w tym celu przygotowaną wersję portable programu w postaci archiwum ZIP (wersja 64-bitowa). Aby uruchomić program, wypakuj plik ZIP do dowolnego folderu i kliknij podwójnie plik mp4toavi.exe (w wersji 64-bitowej - mp4toavi64.exe).