Wyświetleń
678,014
03:27:04
29.11.2023 (Wednesday)

Free MP4 to MP3 Converter 1.7

Konwersja plików MP4, M4A, M4B, M4R i AAC do MP3 lub WAV. Wyciąganie ścieżek audio bez utraty jakości. Dzielenie audiobooków M4B na rozdziały zapisywane w plikach MP3

Free MP4 to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki MP4, M4A (pliki audio iTunes), M4B (audiobooki), M4R (dzwonki) i AAC do formatu MP3 lub WAV. Program umożliwia także wyciąganie oryginalnych ścieżek audio oraz dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
Free MP4 to MP3 Converter
Data wydania:
25.01.2021
Język:
angielski, bułgarski, chiński, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows Vista, 7, 8, 10
Pobrań:
247,360
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Szybki start: Jak używać programu Free MP4 to MP3 Converter
Poradnik: Konwersja plików M4A do MP3

Free MP4 to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki MP4, M4A (pliki audio iTunes), M4B (audiobooki), M4R (dzwonki) i AAC do formatu MP3 lub WAV. Dodatkowo, program umożliwia kopiowanie (ekstrakcję) oryginalnych ścieżek audio z plików źródłowych bez utraty jakości dźwięku.

Aplikacja umożliwia także dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych (często spotykane w plikach M4B).

Przy ustawieniach domyślnych, metadane (tagi) są kopiowane z plików źródłowych ale użytkownik może także dodać własne metadane lub całkowicie wyłączyć zapisywanie metadanych.

Do konwersji strumieni audio do MP3 wykorzystywana jest najnowsza wersja kodera LAME. Program obsługuje kodowanie ze stałą przepływnością bitów - CBR, średnią - ABR oraz zmienną - VBR (w oparciu o presety kodera LAME).

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć na okno programu pliki MP4, M4A, M4B, M4R lub AAC, wybrać na liście profili Domyślne ustawienia kodera i kliknąć przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dostosować wiele parametrów konwersji: bitrate audio, tryb bitratu, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Konwersja w wersji 64-bitowej jest szybsza od kilku do ok. 20% w porównaniu z wersją 32-bitową.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików MP4, M4A, M4B, M4R i AAC do MP3 lub WAV.
 • Możliwość wyciąganie (ekstrakcji) oryginalnych ścieżek dźwiękowych bez utraty jakości dźwięku.
 • Dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • W pełni konfigurowalna lista plików (tabela) wyświetlająca wiele przydatnych informacji: czas trwania, rozmiar ścieżki audio, kodek audio, bitrate audio, wykonawca, tytuł utworu, tytuł rozdziału i wiele innych.
 • Kompresja do MP3 za pomocą najnowszej wersji kodera LAME.
 • Obsługa wszystkich presetów kodera LAME.
 • Kopiowanie metadanych (tagów) z plików źródłowych do generowanych plików MP3 lub dodawanie metadanych zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Dołączone profile konwersji dla początkujących użytkowników. Możliwość zapisania własnych ustawień konwersji do profilu (pliku INI).
 • Możliwość dostosowania parametrów kodowania: tryb bitratu (CBR, ABR, VBR), bitrate audio, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera do pliku wsadowego BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, bułgarski, chiński, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free MP4 to MP3 Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free MP4 to MP3 Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free MP4 to MP3 Converter dołączona jest specjalna wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.7 (25.01.2021)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Informacja o postepie konwersji jest wyświetlana na pasku tytułowym programu oraz na pasku zadań.
 • Ustawienia metadanych są teraz zapisywane do pliku konfiguracyjnego i przywracane przy następnym uruchomieniu programu.
 • Okno z parametrami kodera FFmpeg (F2): podział informacji na grupy wyświetlane w oddzielnych liniach, co ułatwia analizę parametrów.
 • Naprawiono błąd powodujący automatycznie zamykanie programu przy bardzo szybkim zaznaczaniu kolejnych plików na liście.
 • Dodano obsługę plików z udziałów sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od znaków \\.
 • Przy zapisie plików z raportem w oknie Właściwości pliku, stosowane jest kodowanie UTF-8 (w poprzednich wersjach stosowana była domyślna systemowa strona kodowa).
 • Po przerwaniu konwersji przez użytkownika, program wyświetla okienko z zapytaniem, czy usunąć niekompletnie przekonwertowany plik. Takie pliki mają z reguły uszkodzoną strukturę wewnętrzną i nie można ich odtworzyć.
 • Jeżeli do silnika konwersji (FFmpeg) zostaną przekazane niewłaściwe parametry i proces konwersji zakończy się niepowodzeniem, to plik wyjściowy zostanie automatycznie usunięty. Taki plik zazwyczaj nie zawiera żadnych danych (rozmiar 0 bajtów) i tylko niepotrzebnie zaśmieca dysk.
 • Wyświetlanie dodatkowych informacji w okienku z logami błędów.
 • Przy zapisie logu błędów do pliku tekstowego stosowane jest kodowanie UTF-8 (zamiast systemowej strony kodowej).
 • Poprawiono obsługę profilów utworzonych przez użytkownika.
 • Wiele drobnych zmian i poprawek w kodzie źródłowym i interfejsie programu.
Wersja 1.6 (24.10.2019)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Nowe opcje kodera MP3: tryb stereo (L/R stereo, joint stereo), jakość algorytmu kodującego, filtr dolnoprzepustowy.
 • Wyświetlanie katalogu wyjścowego na belce tytułowej panelu Wyjście. Katalog ten jest wyświetlany także, gdy panel jest zwinięty, więc nie trzeba go już rozwijać aby sprawdzić, gdzie zostaną zapisane pliki wynikowe.
 • Rozszerzono moduł informacyjny.
  W celu łatwiejszej identyfikacji, strumienie wideo są teraz wyróżniane kolorem czerwonym, audio - zielonym, napisy - fioletowym, rozdziały (menu) - niebieskim.
  Układ okna jest teraz zapisywany w pliku konfiguracyjnym i przywracany przy następnym uruchomieniu programu.
 • Przy włączaniu ciemnych stylów wizualnych ikony okna głównego zostają nieco przyciemnione aby zmniejszyć kontrast.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawki błędów.
 • Od bieżącej wersji program nie działa w systemie Windowsie XP. Wymagany jest Windows Vista lub nowszy. Zachowanie kompatybilności z Windowsem XP uniemożliwiłoby wykorzystanie nowych technologii, koderów audio i wideo oraz nowych funkcji FFmpeg dostępnych tylko dla Windowsa Visty i nowszych.
Wersja 1.5 (04.07.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Nowa kontrolka wyświetlającą listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Sporo drobnych zmian innych elementów interfejsu: listy plików (tabeli), przycisków nawigacyjnych, menu, niektórych paneli, nowy suwak głośności dźwięku...
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Wiele drobnych ulepszeń, poprawek błędów, uporządkowanie kodu źródłowego.
Wersja 1.4 (23.02.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) i bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Dodano możliwość edycji listy katalogów wyjściowych.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Poprawki błędów.
Wersja 1.3 (22.03.2017)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Zmiany w interfejsie: nowe przyciski nawigacyjne, nieco zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Nowe okno: Tools Info
 • Ulepszenia i poprawki błędów.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free MP4 to MP3 Converter na Free MP4 to MP3 Converter.
Wersja 1.2 (28.09.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Ulepszono odczyt i zapis metadanych.
 • Nowe akcja: Odznacz wybrane pliki.
 • Wyświetlanie dokładniejszych informacji technicznych w oknie Właściwości pliku.
 • Nowy styl wizualny: Cobalt XEMedia.
 • Dodano obsługę języka szwedzkiego.
Wersja 1.1 (06.07.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Dodano możliwość ekstrakcji oryginalnych ścieżek audio bez rekompresji.
 • Dodano obsługę plików M4R (dzwonki).
 • Możliwość dzielenia plików wynikowych na podstawie rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Dodawanie metadanych (tagów) zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustwieniach automatycznych.
 • Ulepszono wykrywanie strumieni danych w plikach audio i wideo.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowe kolumny: ikona, pełna nazwa pliku, czas trwania, menu, rozdziały, tytuł rozdziału, początek rozdziału, koniec rozdziału, numer rozdziału, wykonawca, tytuł utworu, album, rok, numer utworu, gatunek, audio (podsumowanie), kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio, wideo (podsumowanie).
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Lepsza obsługa plików MP4, M4A i M4B.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Lepsza obsługa stylów wizualnych.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: bułgarskiego, chińskiego (niekompletna), fińskiego (niekompletna), rosyjskiego, węgierskiego.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera MP4 to MP3 na Pazera Free MP4 to MP3 Converter.
Wersja 1.0 (10.12.2013)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free MP4 to MP3 Converter 1.6 32-bit
Data wydania: 2019.10.24
Rozmiar pliku: 15.4 MB
Hash SHA-256: e48cd22210895cce6d4aa08e4b710063ca6d137c53dc6865f86613c9e1ea3752
Free MP4 to MP3 Converter 1.6 64-bit
Data wydania: 2019.10.24
Rozmiar pliku: 16.7 MB
Hash SHA-256: 83a03daaa6760e6862a870666b527be9d76790dc6c34af098002ae6a11568449
Free MP4 to MP3 Converter 1.5 32-bit
Data wydania: 2018.07.04
Rozmiar pliku: 13.9 MB
Hash SHA-256: 5f9bc1426d58131916de88106094bcbd85ad4c239ebb0391819158c904393697
Free MP4 to MP3 Converter 1.5 64-bit
Data wydania: 2018.07.04
Rozmiar pliku: 15.2 MB
Hash SHA-256: eb852943ee4f47aa071c6964a71d52792cb17fe7deb07b48bb584cae4253eb69
Free MP4 to MP3 Converter 1.4 32-bit
Data wydania: 2018.02.23
Rozmiar pliku: 14.0 MB
Hash SHA-256: 96db15c658ba15ad70cbd513a461267c5670b912cefa068e2ad463bd3d9d851f
Free MP4 to MP3 Converter 1.4 64-bit
Data wydania: 2018.02.23
Rozmiar pliku: 15.3 MB
Hash SHA-256: ed21d59c5878483b6b7700c2cb9479951cb89fc5bbcb3f3700c872c4282b5d09
Free MP4 to MP3 Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2017.03.22
Rozmiar pliku: 13.0 MB
Hash SHA-256: cf6a5449339933f0bb506b077b8bbb29931a68483c610e61d2452a66ad1b6fcb
Free MP4 to MP3 Converter 1.3 64-bit
Data wydania: 2017.03.22
Rozmiar pliku: 14.4 MB
Hash SHA-256: 17a05c033d2b7b44882b6d7277f04a4a6cdd65439a13403d204890b48b334c53
Pazera Free MP4 to MP3 Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2016.11.05
Rozmiar pliku: 11.2 MB
Hash SHA-256: e7d9f4de0a9650a4e66628d249601d5fe28f7fdd04090294ed509f0b2a8273c0
Pazera Free MP4 to MP3 Converter 1.2 64-bit
Data wydania: 2016.11.05
Rozmiar pliku: 12.6 MB
Hash SHA-256: 1a2554a7cdb0ab3d7a475fbff51c15cfebea2e710f0358b0813e5b1f4c2132fc
Pazera Free MP4 to MP3 Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2016.07.06
Rozmiar pliku: 10.6 MB
Hash SHA-256: 9b68c23c9cb213ab42c1e52492e52a3ab8b03ee6a037543388a80c45dd3208bd
Pazera MP4 to MP3 1.0 32-bit
Data wydania: 2013.12.10
Rozmiar pliku: 7.4 MB
Hash SHA-256: 7bb556fde248404850f277bb4c94aab52c99acda915e5aaf70e0c085c46bce98