Wyświetleń
29,540
03:02:14
24.02.2024 (Saturday)

PathLocate 1.1

Wyszukuje pliki w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH

PathLocate jest programem konsolowym umożliwiającycm szybkie wyszukiwanie plików w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej %PATH%
PathLocate
Data wydania:
19.03.2018
Język:
angielski
Licencja:
Freeware, Open Source
System:
Windows / Linux
Pobrań:
15,484
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable
Linux 32-bit portable Linux 64-bit portable

PathLocate jest niewielkim programem konsolowym umożliwiającym szybkie wyszukiwanie plików w katalogach wymienionych w zmiennej środowiskowej PATH.

Najważniejsze funkcje programu:

PathLocate napisałem kilka lat temu na mój prywatny użytek, ale być może jeszcze komuś się przyda.

Dokumentacja programu PathLocate (po angielsku)

Zrzuty ekranu

Informacje techniczne

Jeśli chcesz samodzielnie skompilować program, tutaj znajdziesz pliki źródłowe oraz instrukcję kompilacji: https://github.com/jackdp/PathLocate

Lista zmian

Version 1.1 (2018.03.19)
 • Compilation in a new version of the CodeTyphon.
 • [+] Calculation of MD5, SHA-1 and SHA-2-256 checksums. Switches: --md5 --sha1 --sha2
 • [+] Highlighting of executable files: EXE, DLL, BAT, CMD, BPL (on Windows), and SH, SO (on Linux). Switches: -he -hd -hb -hc -hp -hs -hl
 • [+] Highlighting the text provided by the user. Switches: -hus -hus2
 • [+] Sorting. Switches: -sb -sd
 • [+] Displaying the list of directories specified in the PATH environment variable. Switch -ld
 • [+] Long format switch: --long.
 • [+] The user can define the text used to separate categories of information. Switches: -sl -sdt.
 • [+] Displaying more detailed information about errors. Switch -err
 • [+] Displaying the creation (Windows only), last write and last access time of found files. Switches: -dc -dw -da
 • [+] The ability to display file attributes on Windows system. Switch: -a
 • [+] Displaying the short version info (and nothing more). It can be useful for detecting the PathLocate version from batch files. Switch -vs
 • [+] [Linux] Detecting if the output is a character device (terminal, printer). If so, the PathLocate will use ANSI escape codes to display colors. If not, ANSI codes will not be generated by the program. As a result, the output data stream can be redirected to a file/pipe, and it will not be "cluttered" with unnecessary data.
Version 1.0 (2018.01.25)
Initial release.