Wyświetleń
330,041
03:16:21
24.02.2024 (Saturday)

Free WebM to MP3 Converter 1.5

Konwersja filmów z YouTube (WebM, MP4, FLV, 3GP) do MP3 lub WAW. Wyciąganie ścieżek audio z plików wideo

Free WebM to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym filmy pobrane z YouTube, Wrzuta i innych serwisów wideo do formatu MP3 lub WAV. Program umożliwia także wyciąganie oryginalnych ścieżek dźwiękowych bez utraty jakości dźwięku.
Free WebM to MP3 Converter
Data wydania:
11.02.2021
Język:
angielski, bułgarski, chiński, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows Vista / 7 / 8 / 10 / Linux (under Wine)
Pobrań:
124,280
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Poradnik: Jak używać programu Free WebM to MP3 Converter

Free WebM to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki WebM, MP4, FLV i 3GP do formatu MP3 lub WAV. Filmy w wymienionych formatach są wykorzystywane przez większość popularnych serwisów wideo (np. YouTube, Wrzuta, Metacafe, Yahoo! Video). Dodatkowo program umożliwia zgrywanie oryginalych ścieżek audio z plików wideo bez utraty jakości dźwięku.

Program pozwala także na dodawanie tagów (wykonawca, album, tytuł, rok itp.) przy konwersji do formatu MP3 i ekstrakcji do formatu OGG i AAC.

Jeśli posiadasz kolekcję klipów muzycznych pobranych z YouTube lub Wrzuty i chcesz je przekonwertować na MP3, lub zapisać oryginalne ścieżki dźwiękowe do plików audio, ten program jest dla Ciebie!

Przy ustawieniach domyślnych, program konwertuje pliki do formatu MP3 ze stałą przepływnością bitów (CBR), a wszystkie parametry konwersji zostaną dobrane automatycznie w taki sposób aby zachować jakość dźwięku i otrzymać jak najmniejsze pliki MP3.

Do konwersji strumieni audio do MP3 wykorzystywana jest najnowsza wersja kodera LAME. Program obsługuje kodowanie ze stałą przepływnością bitów - CBR, średnią - ABR oraz zmienną - VBR (w oparciu o presety LAME).

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć na okno programu plik WebM, MP4, FLV lub 3GP i kliknąć przycisk Konwertuj na pasku narzędziowym.

Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dostosować wiele parametrów konwersji: bitrate audio, tryb bitratu, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.

Program jest dostępny w wersji 32 i 64 bitowej. Konwersja w wersji 64-bitowej jest szybsza od kilku do ok. 20% w porównaniu z wersją 32-bitową.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików WebM, MP4, FLV i 3GP do MP3 lub WAV.
 • Możliwość zgrywania oryginalnych ścieżek dźwiękowych z plików źródłowych bez utraty jakości dźwięku.
 • Możliwość ekstrakcji/konwersji dowolnej ścieżki audio z plików MP4 zawierających wiele ścieżek dźwiękowych.
 • Dodawanie tagów (wykonawca, album, tytuł itp.) przy konwersji do formatu MP3 i ekstrakcji do formatu OGG i AAC.
 • Kompresja do MP3 za pomocą najnowszej wersji kodera LAME.
 • Obsługa wszystkich presetów kodera LAME.
 • Dołączone profile konwersji dla początkujących użytkowników. Możliwość zapisania własnych ustawień konwersji do profilu (pliku INI).
 • Możliwość dostosowania parametrów kodowania: tryb bitratu (stały - CBR, średni - ABR, zmienny - VBR), bitrate audio, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera do pliku wsadowego BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, bułgarski, chiński, czeski, fiński, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free WebM to MP3 Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free WebM to MP3 Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free WebM to MP3 Converter dołączona jest specjalna wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.5 (11.02.2021)
 • Zaktualizowany silnik konwersji (FFmpeg) oraz biblioteka MediaInfo.
 • Nowe opcje kodera MP3: tryb stereo (L/R stereo, joint stereo), jakość algorytmu kodującego, filtr dolnoprzepustowy.
 • Wyświetlanie katalogu wyjścowego na belce tytułowej panelu Wyjście. Katalog ten jest wyświetlany także, gdy panel jest zwinięty, więc nie trzeba go już rozwijać aby sprawdzić, gdzie zostaną zapisane pliki wynikowe.
 • Informacja o postepie konwersji jest wyświetlana na pasku tytułowym programu oraz na pasku zadań.
 • Ustawienia metadanych są teraz zapisywane do pliku konfiguracyjnego i przywracane przy następnym uruchomieniu programu.
 • Okno z parametrami kodera FFmpeg (F2): podział informacji na grupy wyświetlane w oddzielnych liniach, co ułatwia analizę parametrów.
 • Rozszerzono moduł informacyjny.
  W celu łatwiejszej identyfikacji, strumienie wideo są teraz wyróżniane kolorem czerwonym, audio - zielonym, napisy - fioletowym, rozdziały (menu) - niebieskim.
  Układ okna jest teraz zapisywany w pliku konfiguracyjnym i przywracany przy następnym uruchomieniu programu.
 • Przy włączaniu ciemnych stylów wizualnych ikony okna głównego zostają nieco przyciemnione aby zmniejszyć kontrast.
 • Naprawiono błąd powodujący automatycznie zamykanie programu przy bardzo szybkim zaznaczaniu kolejnych plików na liście.
 • Dodano obsługę plików z udziałów sieciowych, których nazwy rozpoczynają się od znaków "\\".
 • Przy zapisie plików z raportem w oknie Właściwości pliku, stosowane jest kodowanie UTF-8 (w poprzednich wersjach stosowana była domyślna systemowa strona kodowa).
 • Po przerwaniu konwersji przez użytkownika, program wyświetla okienko z zapytaniem, czy usunąć niekompletnie przekonwertowany plik. Takie pliki mają z reguły uszkodzoną strukturę wewnętrzną i nie można ich odtworzyć.
 • Jeżeli do silnika konwersji (FFmpeg) zostaną przekazane niewłaściwe parametry i proces konwersji zakończy się niepowodzeniem, to plik wyjściowy zostanie automatycznie usunięty. Taki plik zazwyczaj nie zawiera żadnych danych (rozmiar 0 bajtów) i tylko niepotrzebnie zaśmieca dysk.
 • Wyświetlanie dodatkowych informacji w okienku z logami błędów.
 • Przy zapisie logu błędów do pliku tekstowego stosowane jest kodowanie UTF-8 (zamiast systemowej strony kodowej).
 • Poprawiono obsługę profilów utworzonych przez użytkownika.
 • Wiele drobnych zmian i poprawek w kodzie źródłowym i interfejsie programu.
Wersja 1.4 (22.08.2019)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowa kontrolka wyświetlającą listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Drobne zmiany innych elementów interfejsu: suwak do regulacji głośności, przyciski nawigacyjne i inne.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawki błędów.
 • Od bieżącej wersji program nie działa w systemie Windowsie XP. Wymagany jest Windows Vista lub nowszy. Zachowanie kompatybilności z Windowsem XP uniemożliwiłoby wykorzystanie nowych technologii, koderów audio i wideo oraz nowych funkcji FFmpeg dostępnych tylko dla Windowsa Visty i nowszych.
Wersja 1.3 (12.06.2018)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Nowe moduły: Sprawdź dostępność aktualizacji, Informacje o programach narzędziowych.
 • Zmiany w interfejsie: nowe przyciski nawigacyjne, nieco zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Dodano możliwość edycji listy katalogów wyjściowych.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Poprawki błędów.
Wersja 1.2 (28.09.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Ulepszono odczyt i zapis metadanych.
 • Nowe kolumny: Pełna nazwa pliku, ID kodeka audio, Profil audio, Menu, Rozdziały, Tytuł rozdziału, Początek rozdziału, Koniec rozdziału, Numer rozdziału, Wykonawca, Tytuł, Album, Numer utworu, Gatunek.
 • Nowe akcje: Wyczyść listę plików, Odznacz wszystkie pliki, Zaznacz wybrane pliki, Odznacz wybrane pliki.
 • Możliwość dzielenia plików wynikowych na podstawie rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Wyświetlanie dokładniejszych informacji technicznych w oknie Właściwości pliku.
 • Możliwość ukrycia panelu z ustawieniami konwersji.
 • Nowy styl wizualny: Cobalt XEMedia.
 • Dodano obsługę języka szwedzkiego.
Wersja 1.1 (22.06.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Ulepszono dobieranie parametrów kodowania przy ustawieniach automatycznych.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Dodano nowe kolumny: audio (podsumowanie), kodek audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio, wideo (podsumowanie).
 • Lepsza obsługa plików WebM, MP4, FLV i 3GP.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Poprawiono obsługę stylów wizualnych.
 • Dodano wsparcie dla kolejnych języków: bułgarskiego, chińskiego, fińskiego, rosyjskiego, węgierskiego.
Wersja 1.0 (20.12.2013)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free WebM to MP3 Converter 1.4 32-bit
Data wydania: 2019.08.22
Rozmiar pliku: 15.4 MB
Hash SHA-256: 0e5046f1561ad82780e44cb4afe6a4b4296dd390b90ee3b1fbd4656c862e3e67
Free WebM to MP3 Converter 1.4 64-bit
Data wydania: 2019.08.22
Rozmiar pliku: 16.7 MB
Hash SHA-256: 5d32836717a4ab44d0ee0e5ab5b3dcb993655070a58d10ce2304ad5743bab35f
Free WebM to MP3 Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2018.06.12
Rozmiar pliku: 13.9 MB
Hash SHA-256: 8d827a38c99766d29f56c3d931a2354983d386d67d641441bdeb63402eab3734
Free WebM to MP3 Converter 1.3 64-bit
Data wydania: 2018.06.12
Rozmiar pliku: 15.2 MB
Hash SHA-256: 823b08b30f003236fa2a03ee8b35df2bed975d00dac085f1d3b3736483d8ec54
Free WebM to MP3 Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2016.09.28
Rozmiar pliku: 17.6 MB
Hash SHA-256: 79b22d6cad3aca20cfe8fd678a2709255ba6adf193b2ed2da695c879c056cd54
Free WebM to MP3 Converter 1.2 64-bit
Data wydania: 2016.09.28
Rozmiar pliku: 19.6 MB
Hash SHA-256: 228efe63354b68898f77f4228a26d17a7358a6b31fd845e49efaf0291f67905a
Free WebM to MP3 Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2016.06.22
Rozmiar pliku: 10.5 MB
Hash SHA-256: cf569982fe5643b155c6f71a4141a1763ecb707ed3dca01a59edce39f2fe4c0a
Free WebM to MP3 Converter 1.0 32-bit
Data wydania: 2013.12.20
Rozmiar pliku: 7.3 MB
Hash SHA-256: e37377798d09dc12f1e7d2300d9b236ea3efcbc58696029b244d7fbdddbd7eef