Wyświetleń
290,734
01:36:51
24.02.2024 (Saturday)

Free WMA to MP3 Converter 1.4

Konwersja plików Windows Media (WMA, WMV, ASF) do MP3 lub WAV

Free WMA to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki WMA, WMV i ASF do formatu MP3 lub WAV. W trakcie konwersji metadane mogą być kopiowane do plików wynikowych, ale użytkownik może też dodać własne metadane.
Free WMA to MP3 Converter
Data wydania:
07.12.2019
Język:
angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Licencja:
Freeware
System:
Windows Vista / 7 / 8 / 10
Pobrań:
132,556
Program NIE zawiera złośliwego oprogramowania. Raport VirusTotal.com:
Windows 32-bit instalator Windows 32-bit portable Windows 64-bit portable

Free WMA to MP3 Converter - Szybki start (po angielsku)

Free WMA to MP3 Converter jest darmowym programem konwertującym pliki WMA, WMV i ASF do formatu MP3 lub WAV. Dodatkowo, program umożliwia kopiowanie (ekstrakcję) oryginalnych ścieżek audio z plików źródłowych bez utraty jakości dźwięku.

Aplikacja umożliwia także dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych (niekiedy spotykane w plikach WMA i WMV).
Przy ustawieniach domyślnych, metadane (tagi) są kopiowane z plików źródłowych ale użytkownik może także dodać własne metadane lub całkowicie wyłączyć zapisywanie metadanych.

Do konwersji strumieni audio do MP3 wykorzystywana jest najnowsza wersja kodera LAME. Program obsługuje kodowanie ze stałą przepływnością bitów - CBR, średnią - ABR oraz zmienną - VBR (w oparciu o presety LAME).

Podstawowa obsługa programu jest bardzo prosta: wystarczy tylko przeciągnąć na okno programu plik WMA, WMV lub ASF i kliknąć przycisk Konwertuj. Wszystkie parametry konwersji program dobierze automatycznie, tak aby zachowć jakość dźwięku plików źródłowych.
Bardziej doświadczeni użytkownicy mogą dostosować wiele parametrów konwersji: bitrate audio, tryb bitratu, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.

Uwaga!
Niektóre starsze odtwarzacze MP3 obsługują pliki MP3 zakodowane wyłącznie ze stałą przepływnością bitów - CBR.

Zrzuty ekranu

Najważniejsze funkcje

 • Konwersja plików WMA, WMV i ASF do MP3 lub WAV.
 • Możliwość zgrywania (ekstrakcji) oryginalnych ścieżek audio z obsługiwanych plików bez utraty jakości dźwięku.
 • Dzielenie plików wynikowych według rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • W pełni konfigurowalna lista plików (tabela) wyświetlająca wiele przydatnych informacji: czas trwania, rozmiar ścieżki audio, kodek audio, bitrate audio, wykonawca, tytuł utworu, tytuł rozdziału i wiele innych.
 • Kompresja do MP3 za pomocą najnowszej wersji kodera LAME.
 • Obsługa wszystkich presetów kodera LAME.
 • Kopiowanie metadanych (tagów) z plików źródłowych do generowanych plików MP3 lub dodawanie metadanych zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Dołączone profile konwersji dla początkujących użytkowników. Możliwość zapisania własnych ustawień konwersji do profilu (pliku INI).
 • Możliwość dostosowania parametrów kodowania: tryb bitratu (CBR, ABR, VBR), bitrate audio, częstotliwość próbkowania dźwięku, liczba kanałów audio, głośność, zakres czasowy.
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Możliwość zapisania poleceń kodera do pliku wsadowego BAT.
 • Obsługa techniki Przeciągnij i Upuść przy dodawaniu plików do listy przetwarzania.
 • Program jest przenośny (portable): nie korzysta z rejestru systemowego, a wszelkie ustawienia zapisywane są w plikach INI. Dzięki temu program może być uruchamiany z urządzeń przenośnych (pendrivy, dyski przenośne, karty pamięci itp.).
 • Aplikacja posiada wbudowany mechanizm obsługi wielu języków. W chwili obecnej obsługiwane są języki: angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, japoński, niemiecki, polski, portugalski (BR), rosyjski, serbski, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.
 • 100% freeware! - do użytku domowego i komercyjnego! Program nie wymaga rejestracji, nie ma wbudowanych żadnych ograniczeń.

Jak odinstalować?

Jeśli nie będziesz dłużej używał programu Free WMA to MP3 Converter lub gdy chcesz zwolnić miejsce na dysku twardym, możesz odinstalować ten program z komputera. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz Programy i funkcje klikając przycisk Start, następnie Panel sterowania, Programy i Programy i funkcje.
 2. Na liście zainstalowanych programów wybierz Free WMA to MP3 Converter a następnie kliknij Odinstaluj. Uruchomi się Kreator dezinstalacji.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Licencja Użytkownika Końcowego (End User License Agreement)

This software is copyrighted by Pazera Jacek company ("Producer") and is protected by copyright laws and international treaty provisions.

This software is provided "as-is" and without warranty of any kind, express, implied or otherwise, including without limitation, any warranty of merchantability or fitness for a particular purpose.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial use, but this software can NOT be sold or modified without written permission of the Producer.

Oprogramowanie firm trzecich

Do konwersji plików wykorzystywany jest koder FFmpeg, którego źródła oraz szczegółowa dokumentacja dostępne są na stronie http://ffmpeg.org.

Do pobierania informacji o plikach wideo wykorzystano bibliotekę MediaInfo.dll (http://mediainfo.sourceforge.net/).

Do programu Free WMA to MP3 Converter dołączona jest specjalna wersja kodera FFmpeg dostosowana do potrzeb programu. Nie zaleca się stosowania innych wersji FFmpeg, zwłaszcza starszych.

Lista zmian

Wersja 1.4 (07.12.2019)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Nowe opcje kodera MP3: tryb stereo (L/R stereo, joint stereo), jakość algorytmu kodującego, filtr dolnoprzepustowy.
 • Wyświetlanie katalogu wyjścowego na belce tytułowej panelu Wyjście. Katalog ten jest wyświetlany także, gdy panel jest zwinięty, więc nie trzeba go już rozwijać aby sprawdzić, gdzie zostaną zapisane pliki wynikowe.
 • Rozszerzono moduł informacyjny.
  W celu łatwiejszej identyfikacji, strumienie wideo są teraz wyróżniane kolorem czerwonym, audio - zielonym, napisy - fioletowym, rozdziały (menu) - niebieskim.
  Układ okna jest teraz zapisywany w pliku konfiguracyjnym i przywracany przy następnym uruchomieniu programu.
 • Przy włączaniu ciemnych stylów wizualnych ikony okna głównego zostają nieco przyciemnione aby zmniejszyć kontrast.
 • Nowe tłumaczenie: słoweński.
 • Nowe okienko O programie wyświetlające dodatkowe informacje.
 • Wiele drobnych ulepszeń i poprawki błędów.
 • Od bieżącej wersji program nie działa w systemie Windowsie XP. Wymagany jest Windows Vista lub nowszy. Zachowanie kompatybilności z Windowsem XP uniemożliwiłoby wykorzystanie nowych technologii, koderów audio i wideo oraz nowych funkcji FFmpeg dostępnych tylko dla Windowsa Visty i nowszych.
Wersja 1.3 (17.06.2018)
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Dodano moduł sprawdzający dostępność aktualizacji programu.
 • Dodano opcję umożliwiającą zachowanie w pliku wyjściowym czasu utworzenia, ostatniego dostępu i modyfikacji pliku źródłowego.
 • Zmieniono kontrolkę wyświetlającą listę profili. Teraz profile są dodatkowe rozdzielone separatorami, co nieco zwiększa czytelność.
 • Sporo drobnych zmian innych elementów interfejsu: listy plików (tabeli), przycisków nawigacyjnych, niektórych paneli, nowy suwak głośności dźwięku...
 • Dodano możliwość wyboru widocznych kolumn w menu kontekstowym listy plików oraz w menu głównym.
 • Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie ujemnych wartości przetworzonych danych po przekroczeniu progu 2GB.
 • Zaktualizowane pliki językowe: angielski, grecki i polski (w pełni); częściowo: japoński, niemiecki, rosyjski, węgierski.
 • Wiele drobnych ulepszeń, poprawek błędów, uporządkowanie kodu źródłowego.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera Free WMA to MP3 Converter na Free WMA to MP3 Converter. To jest już ostatnia zmiana nazwy.
Wersja 1.2 (15.02.2017)
 • Od teraz program jest dostępny także w wersji 64-bitowej.
 • Zaktualizowano silnik konwersji (FFmpeg) oraz bibliotekę MediaInfo.
 • Zmiany w interfejsie: nowe przyciski nawigacyjne, nieco zmodyfikowany pasek narzędziowy i menu.
 • Nowe okno: Tools Info
 • Wyświetlanie bardziej szczegółowych informacji o plikach audio w oknie Właściwości pliku.
 • Nowy styl wizualny: Cobalt XEMedia.
 • Poprawiono kompatybilność z systemem Windows XP.
 • Ulepszenia i poprawki błędów.
Wersja 1.1 (11.07.2016)
 • Nowa wersja kodera FFmpeg i biblioteki MediaInfo.
 • Możliwość dzielenia plików wynikowych na podstawie rozdziałów zapisanych w plikach źródłowych.
 • Dodawanie metadanych (tagów) zdefiniowanych przez użytkownika.
 • Poprawiono dobieranie parametrów kodowania przy ustwieniach automatycznych.
 • Ulepszono wykrywanie strumieni danych w plikach audio i wideo.
 • Nowa kontrolka wyświetlająca listę plików posiadająca wiele dodatkowych funkcjonalności, m.in. sortowanie, przenoszenie kolumn i wierszy, ukrywanie wybranych kolumn, zmiana wysokości wierszy.
 • Nowe kolumny: ikona, pełna nazwa pliku, czas trwania, menu, rozdziały, tytuł rozdziału, początek rozdziału, koniec rozdziału, numer rozdziału, wykonawca, tytuł utworu, album, rok, numer utworu, gatunek, audio (podsumowanie), kodek audio, ID kodeka audio, profil audio, bitrate audio, kanały audio, częstotliwość próbkowania, rozmiar strumienia audio, wideo (podsumowanie).
 • Wyświetlanie szczegółowych informacji technicznych dotyczących plików źródłowych w oknie Właściwości pliku.
 • Nowe funkcje: odznacz wszystkie pliki, zaznacz wybrane pliki, odznacz wybrane pliki, wyczyść listę plików.
 • Lepsza obsługa plików WMA, WMV i ASF.
 • Zmieniono pasek narzędziowy.
 • Nowe ikony.
 • Lepsza obsługa stylów wizualnych.
 • Dodano obsługę kolejnych języków: bułgarskiego, chińskiego (niekompletna), fińskiego (niekompletna), rosyjskiego, szwedzkiego, węgierskiego.
 • Nazwa programu została zmieniona z Pazera WMA to MP3 Converter na Pazera Free WMA to MP3 Converter.
Wersja 1.0 (13.02.2014)
Pierwsze wydanie programu.

Słowa kluczowe

Poprzednie wersje

Free WMA to MP3 Converter 1.3 32-bit
Data wydania: 2018.06.17
Rozmiar pliku: 13.9 MB
Hash SHA-256: 308187821a3ae06a5c4159856d39eef8bba60f13bf840eb97ce0afaa3d0db959
Free WMA to MP3 Converter 1.3 64-bit
Data wydania: 2018.06.17
Rozmiar pliku: 15.2 MB
Hash SHA-256: 62c2fefdc0b3bd1fcfc4eac3a3d8c19b767e4d0c0b24f8545127df293a77838d
Pazera Free WMA to MP3 Converter 1.2 32-bit
Data wydania: 2017.02.15
Rozmiar pliku: 13.0 MB
Hash SHA-256: 8cdbfba137b41b799114dca90dd7b2178ca53c4b6b7cb0166e7eb1f201cb1649
Pazera Free WMA to MP3 Converter 1.2 64-bit
Data wydania: 2017.02.15
Rozmiar pliku: 14.2 MB
Hash SHA-256: 08dfae397e209902037294ea5325ea41b80984beed3203baefe4718575fb6a20
Pazera Free WMA to MP3 Converter 1.1 32-bit
Data wydania: 2016.07.11
Rozmiar pliku: 10.6 MB
Hash SHA-256: 3cd0963ca61a02adcbce7f8a7b5ce50f820df869a1120d903bf70acb637c609e
Pazera WMA to MP3 Converter 1.0 32-bit
Data wydania: 2014.02.13
Rozmiar pliku: 7.3 MB
Hash SHA-256: 0da2d6a86352679cee023b4b3d137e0352e2b41a59966a2d01578a5bf4169261